Szakkönyv Centrum

OKJ Szakkönyv Kereskedőház
szakkönyv, jegyzet minden képzéshez

Belépés/regisztráció  |  Kosár tartalma  |  Pénztár   |  Akciók   |  Új termékek   |  Keresés  |  Kapcsolat  |
  Főoldal » Katalógus » Közazdaság » Adó, TB, Munkaügy » Munkaerő-gazdálkodás 2019
Átvételi pontunk 2019. január 8-tól:
Oxford Bookshop,
1052 Budapest, Gerlóczy u. 7.,
Nyitva tartás:
H-Cs: 9.00-18.00
P: 9.00-16.00
+36 1 318 8633
  Kategóriák
 Egészségügy
 Informatika
 Közlekedés
 Munkavédelem - Foglalkoztatás (általános)
 Szociális szolgáltatások
 Művészet, kommunikáció
 Gépészet
 Elektrotechnika-elektronika
 Építőipar
 Faipar
 Környezetvédelem-vízgazdálkodás
 Közazdaság
   Adó, TB, Munkaügy
   Ügyvitel
   Bank
   Elemzés, ellenőrzés
   Jövedék és vám
   Jogi ismeretek
   Pénzügy
   Számvitel
 Kereskedelem - marketing, Logisztika
 Vendéglátás - turisztika
 Egyéb szolgáltatások
 Mezőgazdaság
 Élelmiszeripar
 Főoldal
Értesítések tovább
ÉrtesítésekÉrtesítés a frissítésekről Munkaerő-gazdálkodás 2019
Információk
Szállítási feltételek
Vásárlói tájékoztató
ÁSZF
Rólunk
Vevőszolgálat
Oldaltérkép
Munkaerő-gazdálkodás 2019
Nagyobb kép
Következő termék 
Munkaerő-gazdálkodás 2019
[Cikkszám: Vezinfo-ME]

Orosz Péter
 
10.395 Ft
 
Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to del.icio.us Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to Digg Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to Yahoo myWeb Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to Spurl Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to furl Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to Ask Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to Squidoo Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to Simpy Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to Reddit Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to ma.gnolia Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Share with facebook Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Add to Google Bookmark Munkaerő-gazdálkodás 2019 - Tweet This

Oktatási segédlet az alábbi OKJ-s képzések komplex szakmai vizsgájának 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás moduljához a szóbeli vizsgatételek alapján:

51 344 01 Bérügyintéző

51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző

52 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

Ismeretszint-ellenőrző feladatsor megoldókulccsal!

 

Tartalom:

 

1. BIZTOSÍTÁST EREDMÉNYEZŐ (NEM EREDMÉNYEZŐ) JOGVISZONYOK, A LEGÁLIS MUNKAVÉGZÉS LEHETSÉGES ESETEI

Biztosítást eredményező jogviszonyok

A vállalkozási szerződés

A megbízási szerződés 

Az egyéni vállalkozó

■ Az egyéni cég

■ A kisadózó vállalkozások tételes adója alapján adózó vállalkozó (kata jogállás)

■ Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) alapján adózó vállalkozó

■ A munkaviszony és a vállalkozás elkülönítése

Néhány közszolgálati jogviszony

■ A köztisztviselői jogviszony

■ Az állami projektértékelő jogviszony 

■ Kormányzati szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony 

■ A honvédség hivatásos, szerződéses állományába tartozók és a honvédelmi alkalmazottak 

■ A rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítők és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak

■ A közalkalmazotti jogviszony

A nevelőszülői jogviszony

A szövetkezeti tagsági viszony

A közfoglalkoztatási jogviszony

A mezőgazdasági őstermelő

A tanulószerződés

Biztosítást nem eredményező viszonyok

A háztartási munka

Az egyszerűsített foglalkoztatás

Hallgatói munkaszerződés

Iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezeti jogviszony

■ Iskolaszövetkezet

■ A szociális szövetkezet

■ Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

2. A MUNKAVISZONY ÉS A MUNKASZERZŐDÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN

Általános rendelkezések (Mt. 2. §–13. §)

A törvény hatálya

Általános magatartási követelmények

■ Jóhiszeműség és tisztességes joggyakorlás

■ A joggal való visszaélés tilalma

A személyiségi jogok védelme 

■ A sérelemdíj

Az egyenlő bánásmód követelménye

Jognyilatkozatok (Mt. 14. §–19. §)

A megállapodás

■ Az elállási jog

A kötelezettségvállalás

■ A munkáltatói szabályzat

■ A tájékoztatás 

■ A feltétel 

A jognyilatkozatok megtételének módja (Mt. 20. §–26. §)

A képviselet

■ Fiatal és cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló képviselete

Az alaki kötöttség

A jognyilatkozat közlése

A határidő és az időtartam számítása

Az érvénytelenség (Mt. 27. §–31. §)

A semmisség

A megtámadhatóság

A jogellenes fenyegetés

Az érvénytelenség jogkövetkezménye

A munkaviszony (Mt. 32. §–35. §) 

A munkáltató személyében bekövetkezett változás (Mt. 36. §–41. §)

A munkaviszony létesítése (Mt. 42. §–50. §) 

A munkaszerződés

■ A munkaszerződés tartalma

■ A próbaidő

A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

■ A munkaviszony kezdete

■ A munkaszerződés teljesítése (Mt. 51. §–57. §)

■ A munkáltató kötelezettségei

■ A munkavállaló kötelezettségei

■ A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

Kiküldetés

 

■ Az utasítás teljesítésének megtagadása 

 

■ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

 

■ Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért 

 

■ A munkaszerződés módosítása (Mt. 58. §–62. §)

■ A munkaviszony megszűnése, megszüntetése (Mt. 63. §–85. §) 

■ A munkaviszony megszűnése

 

■ A munkaviszony megszüntetése 

 

A közös megegyezés

■ A felmondás

A felmondási idő

■ A végkielégítés

■ Az azonnali hatályú felmondás

■ Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén (Mt. 80. §–81. §)

A munkáltatói igazolás

A működési bizonyítvány

Egyéb jogszabályokban előírt igazolások

■ A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

■ A munkaidő és pihenőidő, a szabadság (Mt. 86. §–135. §)

 Fogalmak

 

 A napi munkaidő

 

 A munkaidőkeret

Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

 A munkaidő-beosztás szabályai

■ A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása

 A munkaközi szünet

 

 A napi pihenőidő

 

 A heti pihenőnap

 A heti pihenőidő

 

 A rendkívüli munkaidő

 

 Ügyelet és készenlét

■ Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

 A szabadság (Mt. 115. §–135. §)

 Pótszabadságok

 A szabadságkiadás szempontjai és nyilvántartása

 A betegszabadság

■ Szülési szabadság

 A fizetés nélküli szabadság

■ A munka- és pihenőidő nyilvántartása

■ A munka díjazása (Mt. 136. §–165. §)

■ Az alapbér

■ A teljesítménybér

■ A bérpótlék

Vasárnapi pótlék

Műszakpótlék

Készenléti, ügyeleti pótlék

■ Díjazás munkavégzés hiányában

Állásidő

A távolléti díjra jogosító esetek

■ A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum

■ A munkabér védelme

■ Végrehajtás munkabérre

■ A prémium és a jutalom

■ A munkáltató kártérítési felelőssége (Mt. 166. §–178. §)

 Felelősség az okozott kárért

■ A kártérítés mértéke és módja

■ A munkavállaló kártérítési felelőssége (Mt. 179. §–191. §)

■ A felelősség általános szabályai

■ A megőrzési felelősség

■ Több munkavállaló együttes felelőssége

 Felelősség a leltárhiányért

 A munkavállalói biztosíték

■ A kártérítés mérséklése

■ Fiatal munkavállaló kártérítése

■ A munkaviszony egyes típusaira (atipikus jogviszonyok) vonatkozó különös szabályok (Mt. 192. §–213. §)

■ A határozott idejű munkaviszony

 Munkavégzés behívás alapján

■ A munkakör megosztása

 A több munkáltató által létesített munkaviszony

 A távmunkavégzés

■ A bedolgozói munkaviszony

■ Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

■ A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony

 

■ A vezető állású munkavállaló

 

 

■ A cselekvőképtelen munkavállaló

 

■ Munkaerő-kölcsönzés (Mt. 214. §–223. §)

■ A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások (Mt. 228. §–229. §)

■ A versenytilalmi megállapodás

■ A tanulmányi szerződés

■ A munkajogi igény érvényesítése (Mt. 285. §–290. §)

■ A kollektív szerződés (Mt. 276. §–284. §)

3. A BIZTOSÍTÁS KÉRDÉSE, A FOGLALKOZTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ KEDVEZMÉNYEK, CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

■ Biztosítási kötelezettség és társadalombiztosítási ellátások

■ Alapelvek és fogalmak

■ A biztosítottak köre

■ A biztosítottat megillető ellátások

■ A biztosítás szünetelése

■ A biztosítás időtartama

■ Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a biztosítási jogviszony megszűnését követően

■ Biztosítás elbírálása az egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetében

■ A biztosítás kérdése megbízási vagy tiszteletdíjas munkavégzés esetén

■ A biztosítás kiterjesztésének korlátozása

■ Társadalombiztosítási ellátások

Egészségbiztosítási ellátások (lásd az 1997. évi LXXXIII. törvényt)

A nyugdíjbiztosítási ellátások (lásd az 1997. évi LXXXI. törvényt)

■ A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak körének meghatározása

A baleseti ellátásra jogosultak körének meghatározása

A baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körének meghatározása

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körének meghatározása

■ Külföldi személy jogosultsága

■ Tanulói, hallgatói jogviszony megszűnését követő jogosultság

 A magánnyugdíj keretében járó szolgáltatás és kifizetés

 Az ellátások fedezete

 A szociális hozzájárulási adó 

■ A szakképzési hozzájárulás

■ A rehabilitációs hozzájárulás

■ A személyi jövedelemadó törvény szerinti összevont adóalapot, illetve annak adóját csökkentő kedvezmények

4. EGYÉB KÉRDÉSEK

■ A magánszemélyek egyes azonosító kódjai

■ A családtámogatások

■ A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

■ A táppénz 

■ Az állami nyugdíjrendszerrel és az öregségi nyugdíjjal összefüggő általános ismeretek

■ A munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítés

■ Adómentes, béren kívüli és egyes meghatározott juttatások


Szerző(k): Orosz Péter
ISBN:
Gyártói kód:
Megjelenés: 2019
Kiadó: Vezinfó 
 
Nagy MachinátorPADAKühne
  © Szakkönyv Centrum 2019 | Petend kft.