Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


A magyar orvosi nyelv tankönyve

A magyar orvosi nyelv tankönyve
5 800 Ft

Az európai orvoslás görög „anyanyelve", évszázados kitérők után, a XI-XIV. században latinná formálódott, két-háromszáz évvel megelőzve más tudományokat. A tudós latin nyelv a művelt Európa határok feletti közös nyelveként az XVII. század végéig az orvostudományt is meghatározta.

 • Deákul írtak, tanultak s gyarapították az ismereteiket. Ez alatt a nemzeti nyelvek ugyan a hivatalos tudományokból kiszorultak, mégis megjelentek korszakos írások francia, német, katalán, olasz stb. nyelven. Ilyen korszakos mű volt Váradi Lencsés György magyar nyelvű Egész orvosságról való könyv,­­ azaz Ars medica című munkája is. Az 1500-as évek végén elkészült kéziratot csak 400 év múltán nyomtatták ki Kolozsvárott, s nem is teljes egészében. A nagy mű homályban maradt, pedig a magyar orvosi szakkifejezések kincsestára, a magyar természettudományos irodalom alapköve, korának egyik legjelentősebb alkotása, magyar szakszókészlete óriási, ma is meríthetünk belőle. Magyar orvosi nyelvünk tehát legalább félezer éves. Évszázadok nemzedékei tudatosan vagy ösztönösen munkálták: „nevehomályosult" emberek és „nevükmegőrzött" jeles személyek sokasága jobbította, bővítette, pallérozta. Elődeink jól tudták, hogy a magyar orvosok közösségét is az anyanyelv, a magyar orvosi szaknyelv kapcsolja össze, és hogy a magyar orvostudomány nem létezhet magyar orvosi nyelv nélkül. A ráébredés, a magyar orvosi nyelv iránti kötelesség és felelősség érzete a hazai orvostársadalomban újra fellángolt, s talán ezért kapott orvosi nyelvünk művelése különleges jelentőséget és új lendületet.A magyar orvosi nyelv egyetemi tantárgya és tankönyve ennek az újfajta „felvilágosodás"-nak a gyermeke, és reménykedem, hogy mérföldköve is, bizonyos értelemben Lencsés György munkájának kései utóda. Hiszem, hogy az olvasó különleges szakkönyvet, szokatlan tankönyvet tart a kezében, és bízom benne, hogy legalább olyan élvezettel és gyönyörűséggel forgatja, miként mi munkálkodtunk rajta.

  Bősze Péter

  Tartalom

  PARÁNYI NYELVÉSZET ORVOSOKNAK, BIOLÓGUSOKNAK (AMIT A NYELVRŐL ILLIK TUDNI)

  • Nyelvművészet
  • Gondolatok a nyelvről és a magyar nyelvről: ahogy az orvos látja
  • A magyar helyesírás
  • A magyar nyelv ügye és a Magyar Tudományos Akadémia (különös tekintettel a szaknyelvekre)
  • A magyar szókincs eredete, a szóalkotás módjai. magyarítás, nyelvújítás

  AZ ORVOSI SZAKNYELV

  • Az európai orvosi nyelv története
  • A magyar orvosi nyelv története
  • A gyógyszerkönyvek születése
  • A magyarországi orvostörténet-írás története
  • A magyar nyelvű orvosi szakirodalom Magyarországon
  • A magyar orvosi nyelv megőrzése, fejlesztése: lehetőségek, kötelességek

  TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK, KÖNYVEK, ELŐADÁSOK

  • Lehet-e, érdemes-e és kell-e ma magyar nyelvű szakkönyvet, közleményt írni?
  • Az Orvosi Hetilap és Markusovszky Lajos
  • A tudományos közleményekről: általános ismeretek
  • Az irodalomkeresés lehetőségei: a könyvtárak és a világháló szerepe
  • A tudományos közlés szempontjai és etikai kérdései
  • A tudományos közlemény a szerkesztőségben, a szerkesztők és bírálók szerepe, felelőssége
  • Könyvszerkesztés
  • A tudományos tevékenység mérése, tudományelemzés (szcientometria)
  • A könyvek és a folyóiratok nyilvántartási rendszerei
  • Tudományos társaságok, tudományos rendezvények és előadások

  NYELVHELYESSÉGI KÉRDÉSEK AZ ORVOSI IRODALOMBAN

  • Szaknyelvi nyelvhelyességi ajánlások
  • Az anatómiai nyelv mint az orvosi nyelv alapja
  • Szerves és szervetlen vegyületek nevezéktana, helyesírása
  • Fonákságok a klinikai és a kísérletes orvostudomány szaknyelvében
  • A biostatisztika nyelve, avagy a magyarítás útvesztői
  • Helyesírási meggondolások az orvosi nyelvben
 • Cím
  A magyar orvosi nyelv tankönyve
  Szerkesztő
  Bősze Péter
  Kiadó
  Medicina Könyvkiadó
  ISBN
  9789632261874
  Kiadási év
  2009