Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Munka- és környezetvédelem gépészeknek

Munka- és környezetvédelem gépészeknek
3 400 Ft

Munka- és környezetvédelem gépészeknek című könyv az épületgépész technikus, a gépgyártás-technológiai technikus, a hegesztő, a gépi forgácsoló, az épület- és szerkezetlakatos, valamint a víz-, csatorna és közműrendszer szerelő szakmák tantervéhez igazodik.
Nyitófejezetében olyan témákat járunk körül, mint például az aktuális munkavédelmi törvény alapfogalmai, a munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelességei, a kockázatértékelés vagy a munkavédelmi érdekképviselet lehetőségei. A biztonságos munkavégzés feltételei című fejezetben azzal ismerkedhetnek meg az olvasók, mi jellemző egy szabályosan létesített munkahelyre és berendezéseire. A munkabiztonsági követelmények című fejezetben az anyagtárolás, az anyagmozgatás és a hulladéktárolás biztonsági szabályait mutatjuk be. A következő fejezetben az alapvető érintésvédelmi ismereteket tisztázzuk. Az 5. fejezetet a tűzvédelemnek szenteltük: gépészeti területeken ez kiemelten fontos témakör. A 6. és 7. fejezetek témája összefoglalóan az egészség megóvása a munkahelyen, illetve a balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás. A 8. fejezet egy napjainkban égetően fontos témát dolgoz fel: a környezetvédelmet. Összefoglaltuk benne a környezetvédelmi alapelveket és alapfogalmakat, a fő szennyezéstípusokat, a legfontosabb EU-s jogszabályokat és a fémipari hulladékok kezelésének módját. A könyv a gépészeti munkahelyek speciális munkavédelmi ismereteivel zárul, munkafolyamatok szerinti bontásban.

A kötetben a számos ábra és fotó mellett műveltető, fejezetközi feladatok és a 10. fejezetben a megszerzett tudás ellenőrzésére alkalmas feladatlapok is találhatók. A könyv digitális verzióit plusz ábraanyaggal, jegyzőkönyvmintákkal és az elsősegély-nyújtási ismereteket dióhéjban összefoglaló szövegdobozokkal bővítettük.

Kinek ajánljuk?

 • A fent felsorolt gépészeti szakmák tanulóinak.
 • Szaktanároknak, akik nyitottak a digitális tartalmakkal, pl. plusz képekkel, képsorozatokkal támogatott tanításra.
 • Azoknak a szakembereknek, akik friss munkavédelmi ismereteket keresnek.
 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. A munkavédelem alapvető ismeretei
      1.1. A munkavédelmi törvény
      1.2. A munkavédelem alapfogalmai
      1.3. Az állam munkavédelmi feladatai
        1.3.1. Hatósági felügyelet
      1.4. Veszélyforrások
      1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
      1.6. A munkáltató és a munkavállaló alapvető kötelezettségei
      1.7. Utasítási jog, a munka megtagadása
      1.8. Munkavédelmi érdekképviselet és munkavédelmi szakemberek
    2. A biztonságos munkavégzés feltételei
      2.1. Létesítés, üzembe helyezés, üzemeltetés
        2.1.1. Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat
        2.1.2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat
        2.1.3. Soron kívüli ellenőrzés
        2.1.4. Veszélyesnek nem minősülő eszközök felülvizsgálata
      2.2. Biztonságtechnika, biztonsági berendezések
      2.3. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek
        2.3.1. A munkahely kialakítása
        2.3.2. A munkatér jellemzői
      2.4. Közlekedési utak, menekülési útvonal
      2.5. Magasban végzett munka
        2.5.1. Létrák
        2.5.2. Állványok
          2.5.2.1. Gurulóállványok
          2.5.2.2. A magasban végzett munka általános szabályai
        2.5.3. Feljárók, átjárók, lépcsők
          2.5.3.1. Feljárók
          2.5.3.2. Átjárók
          2.5.3.3. Lépcsők
      2.6. Egészségvédelem a munkahelyen
        2.6.1. Egészségvédelem a munkafolyamatok közben
        2.6.2. Munkahelyi rend, tisztaság
      2.7. A gépészeti munkahelyek minimális követelményei
        2.7.1. A szűk térben vagy mélységben végzett munka különleges követelményei
        2.7.2. Elsősegély
        2.7.3. Egyéb egészségvédelmi rendelkezések
      2.8. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
      2.9. Egészségügyi megfelelőség
        2.9.1. Alkalmassági vélemény
        2.9.2. Záróvizsgálat
      2.10. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
        2.10.1. A munkavédelmi oktatás főbb témái
        2.10.2. A munkavédelmi oktatás ideje
    3. munkabiztonsági követelmények
      3.1. A munkaszervezés mint veszélymegelőzés
      3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
        3.2.1. Darabáruk
        3.2.2. Folyadékok
        3.2.3. Ömlesztett anyagok
      3.3. Veszélyes anyagok és keverékek
        3.3.1. A CLP-rendelet
        3.3.2. Veszélyszimbólumok és jelek
      3.4. Anyagmozgatás
        3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
        3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
        3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
        3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
          3.4.4.1. Emelőberendezések
          3.4.4.2. Szállítóeszközök
      3.5. Munkahelyi rend, hulladéktárolás
    4. A Villamosság biztonságtechnikája
      4.1. Alapfogalmak
      4.2. A létesítés
        4.2.1. Alapvédelem
        4.2.2. Hibavédelem, azaz érintésvédelem
          4.2.2.1. Önműködő lekapcsolás hiba esetén
          4.2.2.2. Kettős vagy megerősített szigetelés
          4.2.2.3. Villamos elválasztás
          4.2.2.4. Törpefeszültség
          4.2.2.5. A környezet elszigetelése
          4.2.2.6. Földeletlen helyi egyenpotenciálra hozás
      4.3. Villamos berendezések üzemeltetése
      4.4. A vizsgálati eredmény dokumentumai
    5. Tűzvédelmi ismeretek
      5.1. Égéselméleti alapismeretek
      5.2. Az égés különböző fajtái
      5.3. A tűzvédelmi törvény alapfogalmai
      5.4. Anyagok tűzveszélyességi osztályai
        5.4.1. Tűzveszélyes anyagok dokumentálása
      5.5. Tűzveszélyes tevékenységek
      5.6. Dohányzás, gyújtóeszközök szabályai
      5.7. A tárolás szabályai
      5.8. Szállítás és vontatás
      5.9. A munkahely kialakítása
      5.10. Tűzvédelmi jelölések a munkahelyen
      5.11. Teendők tűz esetén
        5.11.1. A tűzoltás módjai
        5.11.2. Oltóanyagok
      5.12. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
      5.13. Tűzvédelmi szabályzat
      5.14. Tűzvédelmi oktatás
      5.15. Speciális tűzvédelmi ismeretek fémipari szakmákban
        5.15.1. A nyílt lánggal végzett munkavégzés biztonságtechnikája
        5.15.2. A hegesztés biztonságtechnikája
    6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
      6.1. Fizikai ártalmak
        6.1.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
        6.1.2. Zajártalom
        6.1.3. Rezgések által okozott ártalmak
        6.1.4. Sugárzások által okozott ártalmak
        6.1.5. Munkahelyi klíma
        6.1.6. Porártalom
      6.2. Kémiai ártalmak
      6.3. Biológiai veszélyek
      6.4. Pszichoszociális veszélyek
      6.5. Foglalkozási betegségek
      6.6. Egyéni védőeszközök használata
      6.7. Gépészek egyéni védőeszközei
        6.7.1. Fejvédő eszközök
        6.7.2. Arcvédő eszközök
        6.7.3. Szemvédő eszközök
        6.7.4. Légzőszerveket védő eszközök
        6.7.5. Hallószerveket védő eszközök
        6.7.6. Kézvédő eszközök
        6.7.7. Lábvédő eszközök
        6.7.8. Védőruhák
        6.7.9. Egyéb biztonsági eszközök
      6.8. Biztonsági szín- és alakjelek
        6.8.1. A biztonsági szín- és alakjelek jelentései
    7. Baleset, elsősegélynyújtás
      7.1. A baleset fogalma
      7.2. Balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
      7.3. Elsősegélynyújtás
        7.3.1. Az elsősegélynyújtás korlátai és az egészségnyújtó védelme
      7.4. Fizikai vizsgálat
      7.5. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
        7.5.1. Kötések
        7.5.2. Vérzések
        7.5.3. Égési sérülések
        7.5.4. Maró szerek, veszélyes anyagok okozta bőrsérülések
        7.5.5. Idegen test a légúti rendszerben
        7.5.6. Idegen test a szemben
      7.6. Csont- és ízületi sérülések
      7.7. Koponyasérülések
      7.8. Hasi sérülések
      7.9. Mérgezések
      7.10. Újraélesztés
      7.11. Eszméletvesztés és ájulás
      7.12. Villamos áram okozta sérülések
      7.13. Heveny rosszullétek és különleges helyzetek
    8. Környezetvédelem
      8.1. Környezetvédelmi alapfogalmak
      8.2. Környezetvédelmi alapelvek
      8.3. A környezetvédelem jogi és igazgatási eszközei
        8.3.1. A legfontosabb európai uniós jogszabályok
      8.4. Környezetszennyezés és egészségügyi hatásai
      8.5. Zajszennyezés
      8.6. Fényszennyezés
      8.7. Talaj és talajszennyezés
        8.7.1. Talajkárosodások
        8.7.2. Talajvédelem, talajtisztítás
      8.8. Víz és vízszennyezés
        8.8.1. A vízszennyezés
        8.8.2. A víz tisztítása, kezelése
      8.9. Szennyvíz
      8.10. Levegő és légszennyezés
        8.10.1. Légszennyező források
        8.10.2. A légszennyezés hatásai és védekezés
      8.11. Nehézfém-szennyezés
      8.12. A környezetvédelem egyik lehetősége: megújuló energiaforrások
      8.13. Az épített környezet védelme
        8.13.1. Az épített környezet fenntartása és használata
      8.14. Hulladékok
        8.14.1. A hulladékok csoportosítása
          8.14.1.1. A fémiparban keletkező hulladékok és szennyező anyagok
        8.14.2. Hulladékgyűjtés
        8.14.3. Hulladékszállítás
        8.14.4. Hulladékgazdálkodás
        8.14.5. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
        8.14.6. Hűtő-, kenő- és mosófolyadékok kezelése
      8.15. Környezetbarát munkahelyi környezet
      8.16. Épületgépészeti munkafolyamatok környezetvédelme
    9. Munkavédelem gépészeti munkahelyeken
      9.1. Kézi alakítások munka- és környezetvédelme
        9.1.1. Általános alakítás
        9.1.2. Lemezdarabolás
        9.1.3. Csődarabolás
        9.1.4. Csőhajlítás
        9.1.5. Peremezés
      9.2. Kézi megmunkálásnál használt kisgépek és berendezések munkavédelmi ismeretei
        9.2.1. Gépi fúrás
        9.2.2. Gépi köszörülés
        9.2.3. Gépi csőmenetmetszés
        9.2.4. Fűrészelés
      9.3. A hegesztés munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
        9.3.1. A gázhegesztés biztonságtechnikája
        9.3.2. Munka a gázhegesztő berendezéssel
        9.3.3. Az ívhegesztés biztonságtechnikája
        9.3.4. Munka az ívhegesztő berendezéssel
      9.4. A forrasztás munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
      9.5. Nyomástartó berendezések biztonságtechnikája
      9.6. Épületgépészeti biztonsági rendszerek
      9.7. Épületgépészeti csővezetékek
    10. Feladatlapok
    1. A munkavédelem alapvető ismeretei
    2. A biztonságos munkavégzés feltételei
    3. Munkabiztonsági követelmények
    4. A villamosság biztonságtechnikája
    5. Tűzvédelmi ismeretek
    6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
    7. Baleset, elsősegélynyújtás
    8. Környezetvédelem
    9. Munkavédelem fémipari és épületgépészeti munkahelyeken
 • Cím
  Munka- és környezetvédelem gépészeknek
  Szerző
  Szerényi Attila - Szerényi István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-6-03
  ISBN
  9786155720161
  Kiadási év
  2019