Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Építőipari kivitelezési alapismeretek

Építőipari kivitelezési alapismeretek
5 600 Ft

Az Építőipari kivitelezési alapismeretek c. tankönyv az építőipari ágazati alapoktatásban részt vevő, 9. évfolyamban tanulók számára készült. A könyvben átfogó jelleggel bemutatjuk az építőipari kivitelezés alapvető munkafolyamatait, a szerkezetalakításhoz kapcsolódó gyakorlati alapműveleteket, a munkák során alkalmazott építőanyagokat, eszközöket, szerszámokat.
A jelenkor igényeinek megfelelve a tankönyv gazdagon illusztrált, ismeretanyaga kellően tagolt, átlátható szövegrészekből épül fel. A könyvben szereplő feladatok jelentős részét az alapműveletek megismerését, elsajátítását segítendő feladatsorozatok képezik. Törekedtünk arra, hogy egy feladatcsoporton belül is biztosított legyen a választás lehetősége, valamint a csoportos munkavégzés. A digitális kompetencia fejlesztését is előtérbe helyezve a tankönyv leíró ismeretanyagához kapcsolódó számos feladat alapja az internetes keresés és a weboldalakon történő tájékozódás. Ide tartozó újszerű feladattípus az iskolán kívüli környezet megfigyelése, a látottak feldolgozása, digitális formában történő dokumentálása.

Az 1. fejezetben az építőiparban általánosan használt szerszámokat, eszközöket mutatjuk be.
A 2. fejezetben rendszerező jellegű áttekintést adunk az építőanyagokról, építőipari termékekről. Bemutatjuk az anyagok építőipari felhasználás szempontjából fontosabb - elsősorban fizikai - tulajdonságait, a főbb termékcsoportokat és alkalmazási területüket.
A 3. fejezetben az építési gyakorlatban általánosan előforduló alapvető mérési és kitűzési feladatokat, módszereket, eljárásokat ismertetjük.
A könyv törzsanyagát képező 4. 5. 6. és 7. fejezetekben a kialakítandó épületszerkezetekhez kapcsolódva mutatjuk be a kivitelezés jellemző munkarészeit, az általános építési sorrendet követve. Az elméleti ismeretanyag mellett a bemutatott szerkezetalakításokhoz kapcsolódó, megoldott számítási példák találhatók a fejezetekben. A mennyiségmeghatározás mellett az anyagköltség és munkadíj számolására is hangsúlyt fektettünk. A gyakorlati képzést segítendő, ezekben a fejezetekben nagy számban találhatók az adott szerkezetalakításhoz kapcsolódó, egymásra épülő számítási és gyakorlati feladatok.

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Az építési munkák alapszerszámai
      1.1. Személyi eszközök
      1.2. A hossz- és szögmérés eszközei
      1.3. Irányok meghatározása
      1.4. A jelölés eszközei
      1.5. Kalapácsok
      1.6. A darabolás eszközei
        1.6.1. Fűrészek
        1.6.2. Kések, pengék és ollók
        1.6.3. Burkolóelemek darabolása
      1.7. Hasítószerszámok
        1.7.1. Fejsze, balta, szekerce, bárd
        1.7.2. Vésők
        1.7.3. Gyaluk
      1.8. A kőművesmunkák eszközei
      1.9. A betonacél-feldolgozás szerszámai
        1.9.1. Vágószerszámok
        1.9.2. Hajlítószerszámok
      1.10. A festőmunkák eszközei
      1.11. Fogók
      1.12. Csavarhúzók
      1.13. Egyéb szerszámok
    2. Építőipari alapanyagok
      2.1. Az építőanyagok eredete, jellemzői
        2.1.1. Az építőanyagok tulajdonságai
          2.1.1.1. Kémiai tulajdonságok
          2.1.1.2. Fizikai tulajdonságok
        2.1.2. Az építőanyagok szerkezete, megjelenése
      2.2. Kőzetek, talajok
        2.2.1. A kőzetek felépítése, szerkezete
        2.2.2. A kőzetek csoportosítása
          2.2.2.1. Vulkanikus (magmás) kőzetek
          2.2.2.2. Üledékes kőzetek
          2.2.2.3. Átalakult kőzetek
        2.2.3. A kövek építőipari felhasználása
        2.2.4. Talajok
          2.2.4.1. Szerves talajok
          2.2.4.2. Szervetlen talajok
      2.3. Építési kötőanyagok
        2.3.1. Bitumen
        2.3.2. Műgyanták
        2.3.3. Nem hidraulikus kötőanyagok
          2.3.3.1. Építési mész
          2.3.3.2. Építési gipsz
        2.3.4. Hidraulikus kötőanyagok
          2.3.4.1. Cement
      2.4. Adalékanyagok
        2.4.1. Az adalékanyagok csoportosítása
        2.4.2. Homok
        2.4.3. Kavics, homokos kavics
        2.4.4. Zúzott, őrölt adalékanyagok
        2.4.5. Egyéb adalékanyagok
      2.5. Habarcsok
        2.5.1. A habarcsok csoportosítása
        2.5.2. A habarcsok összetevői
        2.5.3. Általános habarcstípusok
        2.5.4. A habarcsok előállítása
      2.6. Beton és vasbeton
        2.6.1. A beton összetevői
        2.6.2. A beton előállítása, szállítása
        2.6.3. A friss beton főbb tulajdonságai
        2.6.4. A megszilárdult beton főbb tulajdonságai
        2.6.5. A betonok csoportosítása
        2.6.6. Vasbeton
        2.6.7. A beton- és vasbeton szerkezetek kialakítási módjai
        2.6.8. Előregyártott beton- és vasbeton termékek
      2.7. Fémek
        2.7.1. Vas és acél
        2.7.2. Acéltermékek
        2.7.3. Alumínium
        2.7.4. Alumíniumtermékek
        2.7.5. Egyéb fémek
        2.7.6. Korrózió
      2.8. Építési kerámiák
        2.8.1. Az építési kerámiák csoportosítása
        2.8.2. Építési kerámiatermékek
      2.9. Építőfa
        2.9.1. Fafajok
        2.9.2. A fa szerkezete
        2.9.3. A fa főbb tulajdonságai
        2.9.4. A fa hibái, betegségei
        2.9.5. Faáruk, fatermékek
      2.10. Műanyagok
        2.10.1. A műanyagok típusai
        2.10.2. Építőipari műanyag termékek
      2.11. Építési üveg
        2.11.1. Az üveg főbb tulajdonságai
        2.11.2. Üvegtermékek
      2.12. Vízszigetelő anyagok
        2.12.1. Bitumenes lemezek
        2.12.2. Műanyag vízszigetelések
        2.12.3. Bevonatszigetelések
      2.13. Hőszigetelő anyagok
        2.13.1. Szálas hőszigetelések
        2.13.2. Hőszigetelő habok
        2.13.3. Ömlesztett hőszigetelések
      2.14. Felületkezelő anyagok
        2.14.1. Festékek
        2.14.2. A festékek összetétele
        2.14.3. Felületelőkészítő anyagok
        2.14.4. Felületbevonó és fedőanyagok
        2.14.5. A tapétázómunkák anyagai
    3. Egyszerű mérések és kitűzések
      3.1. Helyszíni mérések
        3.1.1. Hosszmérés
        3.1.2. A magasságmérés egyszerű módszere
        3.1.3. Lejtés, meredekség megadása
        3.1.4. Kerület- és területmérések
      3.2. Egyszerű kitűzési, jelölési feladatok
        3.2.1. Egyenes kitűzése, feljelölése
        3.2.2. Szögek kitűzése, feljelölése
        3.2.3. Párhuzamos egyenes kitűzése
        3.2.4. Magassági kitűzés
    4. Alépítményi munkák
      4.1. Földmunkák
        4.1.1. Építési munka előtti földmunkák
        4.1.2. Útépítési földmunkák
        4.1.3. Talaj megtámasztása, dúcolások
        4.1.4. Építési munka utáni földmunkák
      4.2. Alapok, alapozási munkák
        4.2.1. Síkalapok
          4.2.1.1. Síkalapok anyagai
          4.2.1.2. Síkalapok típusai
        4.2.2. Mélyalapok
          4.2.2.1. Mélyalapok anyagai
          4.2.2.2. Mélyalapok típusai
      4.3. Alépítményi szigetelések
        4.3.1. Talajnedvesség elleni szigetelés
          4.3.1.1. Vízszintes falszigetelés
          4.3.1.2. Padlószigetelés
          4.3.1.3. Függőleges falszigetelés
        4.3.2. Szivárgórendszerek
        4.3.3. Talajvíz elleni szigetelések
    5. Felépítményi munkák
      5.1. Falszerkezetek
        5.1.1. A falszerkezetek osztályozása
        5.1.2. Különböző falszerkezetek
          5.1.2.1. Pincefalak
          5.1.2.2. Lábazati falak
          5.1.2.3. Felmenő falak
          5.1.2.4. Válaszfalak
          5.1.2.5. Zárófödém feletti falszerkezetek
          5.1.2.6. Vázas épületek falszerkezetei
          5.1.2.7. Támfalak
          5.1.2.8. Mellvédfalak
        5.1.3. Pillérek, oszlopok
        5.1.4. A falazás alapjai
      5.2. Nyílásáthidalók
        5.2.1. Egyenes áthidalások
        5.2.2. Íves áthidalások – boltövek
      5.3. Koszorúk
      5.4. Födémszerkezetek
        5.4.1. Fagerendás födémek
        5.4.2. Acélgerendás födémek
        5.4.3. Monolit vasbeton födémek
        5.4.4. Előregyártott vasbeton elemes födémek
        5.4.5. Félmonolit födémek
      5.5. Állványok
        5.5.1. Állványtípusok
        5.5.2. Állványrendszerek
      5.6. Zsaluzatok
        5.6.1. Hagyományos zsaluzatok
        5.6.2. Rendszerzsaluzatok
      5.7. Betonozási munkák
      5.8. Magastetők, fedélszékek
        5.8.1. A magastető formája, hajlása
        5.8.2. A magastetők szerkezeti felépítése
        5.8.3. A fedélszerkezet anyagai
        5.8.4. A fedélszerkezet alapegysége
        5.8.5. Fedélszerkezet-zárófödém kapcsolat
        5.8.6. A fedélszerkezet típusai
      5.9. Tetőfedések
        5.9.1. A tetőfedések kialakítása
        5.9.2. Cserépfedések
        5.9.3. Palafedések
        5.9.4. Bitumenes zsindelyfedések
        5.9.5. Cserepes fémlemez fedések
        5.9.6. Hullámpala fedések
        5.9.7. Profilozott fémlemeztábla fedések
      5.10. Bádogosszerkezetek
        5.10.1. Párkány fémlemez fedése
        5.10.2. A tetőfedés bádogosszerkezetei
          5.10.2.1. Síklemez tetőfedések
          5.10.2.2. Szegélyezések
        5.10.3. Vízgyűjtő és vízelvezető szerkezetek
      5.11. Lapostetők
        5.11.1. Lapostetők csoportosítása, szerkezete
        5.11.2. Lapostetők vízelvezetése, lejtése
    6. Befejező építési munkák
      6.1. Vakolatok
        6.1.1. Beltéri vakolatok
          6.1.1.1. A vakolatok kiegészítő elemei
          6.1.1.2. Kellősítés, alapozás
          6.1.1.3. Alapvakolatok
          6.1.1.4. Simítóvakolatok
        6.1.2. Kültéri vakolatok
          6.1.2.1. Nemesvakolatok
          6.1.2.2. Vékonyvakolatok
      6.2. Festő-, mázoló- és tapétázómunkák
        6.2.1. Falfelületek felületkiegyenlítése
        6.2.2. Mészfestés
        6.2.3. Műgyanta falfestékek
        6.2.4. Fafelületek kezelése
        6.2.5. Mázolómunkák
        6.2.6. Tapétázás
      6.3. Burkolatok
        6.3.1. Beltéri padlóburkolatok
          6.3.1.1. Padlóburkolatok aljzatai
          6.3.1.2. Meleg padlóburkolatok
          6.3.1.3. Hideg padlóburkolatok
        6.3.2. Beltéri falburkolatok
          6.3.2.1. Meleg falburkolatok
          6.3.2.2. Hideg falburkolatok
        6.3.3. Homlokzatburkolatok
        6.3.4. Térburkolatok
      6.4. A szárazépítés szerkezetei
        6.4.1. Falborítások, előtéthéjak
        6.4.2. Építőlemezekből szerelt válaszfalak
        6.4.3. Szárazaljzatok
        6.4.4. Üreges padlók, álpadlók
        6.4.5. Mennyezetborítások, álmennyezetek
      6.5. Épületszobrász szerkezetek
        6.5.1. Díszvakolatok
        6.5.2. Minta, sablon, forma
      6.6. Műkő szerkezetek
      6.7. Kőszerkezetek, kődíszek
        6.7.1. Kőszerkezetek
        6.7.2. Kődíszek
        6.7.3. Kőmegmunkálás
    7. Mélyépítési munkák, út- és vasútépítés
      7.1. Támfalak
      7.2. Résfalak
      7.3. Útpályák és vasúti pályák
        7.3.1. Alépítmény
        7.3.2. Felépítmény
        7.3.3. Pályák építése
      7.4. Hidak
      7.5. Alagutak
        7.5.1. Az alagutak osztályozása
        7.5.2. Az alagutak építési módjai
      7.6. Medencék, nyitott víztárolók
      7.7. Víztornyok, silók
 • Cím
  Építőipari kivitelezési alapismeretek
  Szerző
  Bársony István - Szerényi Attila - Szerényi István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-0-48
  ISBN
  9786155720284
  Kiadási év
  2021