Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Szilárdságtani táblázatok

Szilárdságtani táblázatok
1 500 Ft

A könyv a magas- és mélyépítő technikus tanulók számára készült. Azokat a statikai, szilárdságtani táblázatokat (általános szilárdságtan, acélszerkezetek, falazott szerkezetek, vasbeton szerkezetek) tartalmazza, amelyeket az EUROCODE szerinti méretezési eljárások során a technikusnak használnia kell. A könyv a kiadó GS 5-03-II StatikaGS 5-04-II-T Szilárdságtan és GS 5-12 Vasbeton szerkezetek című kiadványaihoz kapcsolódik, de független segédletként használható a dolgozatok, vizsgák során is a méretezési eljárásokhoz.

 

 • TARTALOMJEGYZÉK
  Statikai Táblázatok (S)
        S.1.1. táblázat. Az SI-rendszer alapegységei
        S.1.2. táblázat. Az SI kiegészítő egységei
        S.1.3. táblázat. Származtatott mennyiségek és mértékegységeik
        S.1.4. táblázat. Nagyságrendi előtétszavak
        S.8.1. táblázat. Egyszerű alakzatok keresztmetszeti jellemzői
  Szilárdságtani Táblázatok (SZ)
        SZ.2.1. táblázat. Néhány anyag haránt-kontrakciós tényezője
        SZ.3.1. táblázat. Néhány anyag rugalmassági modulusa
        SZ.3.2/a. táblázat. Parciális biztonsági tényezők épületek teherbírási határállapotához
        SZ.3.2/b. táblázat. Parciális biztonsági tényezők épületek teherbírási határállapotához
        SZ.3.3. táblázat. Néhány jellemző hatás kombinációs tényezője
        SZ.3.4/a. táblázat. Építőanyagok térfogatsúlya
        SZ.3.4/b. táblázat. Építőanyagok térfogatsúlya
        SZ.3.4/c. táblázat. Építőanyagok térfogatsúlya
        SZ.3.4/d. táblázat. Építőanyagok térfogatsúlya
        SZ.3.4/e. táblázat. Építőanyagok térfogatsúlya
        SZ.3.4/f. táblázat. Építőanyagok térfogatsúlya
        SZ.3.4/g. táblázat. Épületszerkezetek térfogatsúlya
        SZ.3.4/h. táblázat. Épületszerkezetek térfogatsúlya
        SZ.3.4/i. táblázat. Falak egy négyzetméterre jutó súlya
        SZ.3.4/j. táblázat. Födémek egy négyzetméterre jutó súlya
        SZ.3.4/k. táblázat. Födémek egy négyzetméterre jutó súlya
        SZ.3.4/l. táblázat. Héjazatok egy négyzetméterre jutó súlya
        SZ.3.5/a. táblázat. Hasznos teher értékét csökkentő tényezők
        SZ.3.5/b. táblázat. Épületek födém- és tetőkategóriái és hasznos terhei
        SZ.3.5/c. táblázat. Épületek födém- és tetőkategóriái és hasznos terhei
        SZ.3.5/d. táblázat. Hasznos terhek dinamikus tényezői (részlet)
        SZ.3.6. táblázat. Válaszfalak helyettesítő hasznos terhe
        SZ.3.7. táblázat. Válaszfalak és mellvédek vízszintes terhei
        SZ.3.8. táblázat. Hóteher alaki tényezői félnyereg-, nyereg- és összekapcsolódó nyeregtetők esetén
        SZ.3.9/a. táblázat. Helyszíntényező értéke, valamint referenciamagasság téglalap alaprajzú épület esetén
        SZ.3.9/b. táblázat. Téglalap alaprajzú épületek függőleges oldalfalainak zónái szélteherre és a cpe tényezők
        SZ.3.9/c. táblázat. Félnyeregtetők alaprajzi zónái szélteherre és a cpe tényezők
        SZ.3.9/d. táblázat. Nyeregtetők zónái szélteherre és a cpe tényezők
        SZ.4.1. táblázat: E gerendás födém méretezési táblázat
        SZ.4.2. táblázat: Porotherm födémrendszer adatai szimpla gerendabeépítés esetén
        SZ.4.3. táblázat: Porotherm födémrendszer adatai gerendaduplázás esetén
          SZ.4.4./a. táblázat. Porotherm födém méretezési táblázat, egyszeres gerendabeépítés esetén
          SZ.4.4./b. táblázat. Porotherm födém méretezési táblázat, kettőzött gerendabeépítés esetén
          SZ.4.4./c. táblázat. Porotherm födém méretezési táblázat, háromszoros gerendabeépítés esetén
        SZ.4.5/a. táblázat: Leier födémrendszer teherbírási adatai (1,80 – 6,80 m falköz)
        SZ.4.5./b táblázat: Leier födémrendszer teherbírási adatai (6,90 – 8,90 m falköz)
        SZ.5.1. táblázat. Az anyagok biztonsági tényezői MSZ EN szerint
        SZ.5.2. táblázat. Betonok szilárdságtani tulajdonságai MSZ EN szerint
          SZ.5.2.–I. táblázat. Szerkesztési szabályok
          SZ.5.2.–II. táblázat. f karcsúsági csökkentő tényező értékei
          SZ.5.2.–III. táblázat. A külpontossági növekmény értékei
        SZ.5.3. táblázat. Acélok szilárdságtani tulajdonságai MSZ EN szerint
          SZ.5.3.–I. táblázat. Az c karcsúsági csökkentő tényező értékei
          SZ.5.3.–II. táblázat. Kihajlási csökkentő tényező c
          SZ.5.3.–III. táblázat. Relatív karcsúság
          SZ.5.3.–IV. táblázat. Acél keresztmetszetek osztályozása
          SZ.5.3.–V. táblázat. Melegen hengerelt I-szelvényű acélgerendák keresztmetszeti adatai
          SZ.5.3.–VI. táblázat. Melegen hengerelt U-szelvényű acélgerendák keresztmetszeti adatai
          SZ.5.3.–VII. táblázat. Egyenlő szárú L-acélok keresztmetszeti adatai
          SZ.5.3.–VIII. táblázat. Egyenlőtlen szárú L-acélok keresztmetszeti adatai
          SZ.5.3.–IX. táblázat. Hidegen hajlított körszelvények adatai
          SZ.5.3.–X. táblázat. Hidegen hajlított négyzet alakú szelvények adatai
        VB.5.8. táblázat. a6 az átfogásos toldás tengelyétől 0,65 lo távolságon belül toldott acélbetétek arányától függően
          SZ.5.3.–XI. táblázat. Hidegen hajlított téglalap alakú szelvények adatai
          SZ.5.3.–XII. táblázat. IPE szelvények adatai
          SZ.5.3.–XIII. táblázat. HE A szelvények adatai
      SZ.5.4/a –b. táblázat. Fafajták húzó- és nyomószilárdságának karakterisztikus értékei MSZ EN szerint
        SZ.5.4/c. táblázat. Fák csoportosítása
        SZ.5.5. táblázat. A teher időtartamát és a faanyag nedvességtartamát figyelembe veendő kmod szilárdságmódosító tényező értékei
          SZ.5.5.–I. táblázat. Felhasználási osztályok
          SZ.5.5.–II. táblázat. A gM parciális biztonsági tényező értékei
          SZ.5.5.–III. táblázat. Szerkezeti fák Euler karcsúsági értéke
          SZ.5.5.–IV. táblázat. A Kc karcsúsági csökkentő tényező értékei természetes faanyagok esetén
        SZ.5.6. táblázat. Néhány anyag lineáris, felületi és köbös hőtágulási együtthatója
        SZ.6.1. táblázat. Euler-féle kihajlási hosszak
        SZ.6.2. táblázat. A Tetmajer-egyeneshez felvehető állandók
        SZ.6.3. táblázat. Néhány anyag határkarcsúsági tényezője
        SZ.7.1. táblázat. Anyagok nyírási rugalmassági modulusa
        SZ.7.2. táblázat. A csavarok geometriai jellemzői
        SZ.7.3. táblázat. Csavarok szilárdsági értékei
        SZ.7.4. táblázat. Vég-, szél- és osztástávolságok csavarozott kapcsolatban
        SZ.11.1. táblázat. Egyoldalt befogott tartók befogási nyomatéka
        SZ.11.2. táblázat. Kétoldalt befogott tartók befogási nyomatéka
        SZ.11.3. táblázat. Clapeyron-egyenletek jobb oldala
        SZ.13.1. táblázat. A falazat besorolási osztályának megállapítása
        SZ.13.2. táblázat. Anyagjellemzők parciális biztonsági tényezői (gM )
        SZ.13.3. táblázat. A δ tényező értékei
        SZ.13.4. táblázat. Falazóelemek csoportosítása
        SZ.13.5. táblázat. Téglafalak javasolt tervezési nyomószilárdsági (fd ) értékei
        SZ.13.6. táblázat. A „K” állandó értékei
        SZ.13.7. táblázat. A falazat kezdeti nyírószilárdságának (fvk0 ) értékei
        SZ.13.8. táblázat. Épület hm magassága
        SZ.13.9. táblázat. A Φm csökkentő tényező E = 1000 fk esetén
        SZ.13.10. táblázat. Néhány falazóelem csoportja és szabványos nyomószilárdsága
  Vasbetonszerkezetek Táblázatok (VB)
        VB.1.1. táblázat. A beton anyagjellemzőinek értékei EC szerint
        VB.1.2. táblázat. Beton testsűrűség
        VB.1.3. táblázat. Beton kopásállóság szerinti jelölése
        VB.1.4. táblázat. Roskadásmérő kúppal meghatározott konzisztencia osztályok
        VB.1.5. táblázat. Terüléssel meghatározott konzisztencia osztályok
        VB.1.6. táblázat: Vebe készülékkel meghatározott konzisztencia osztályok
        VB.1.7. táblázat. Tömörítési mérőszámmal meghatározott konzisztencia osztályok
        VB.1.8. táblázat. Környezeti kitéti osztályok
        VB.2.1. táblázat. Betonacélok anyagjellemzői
        VB.2.2. táblázat. Duktilitási osztályok értelmezése
        VB.2.3. táblázat. Betonacélok keresztmetszeti területe
        VB.2.4. táblázat. Betonacélok folyómérterenkénti tömege
        VB.2.5. táblázat. 1 m széles lemezsávban elhelyezett acélfelület, ha az acélbetétek távolsága s
        VB.2.6. táblázat. Hegesztett betonacél hálók adatai
        VB.3.1. táblázat. A nyírási teherbírás összetevői 45º-os repedés esetén
        VB.3.2. táblázat. c értékei a nyírási teherbírás VRd, c= c × bw × d × fctd számításához
        VB.3.3-I. táblázat. f értékek a szilárdsági osztály és az a = l0 / h függvényében (központosan nyomott vasbeton pillér, téglalap keresztmetszet)
        VB.3.3-II. táblázat. f értékek a szilárdsági osztály és az a = l0 / h függvényében (központosan nyomott vasbeton pillér, kör keresztmetszet)
        VB.3.4. táblázat. fmax értékek
        VB.4.1. táblázat. A megengedett lehajlás értékei
        VB.4.2. táblázat. K tényező a karcsúság meghatározásához
        VB.4.3. táblázat. Megengedett karcsúság alapértékei négyszög keresztmetszet esetében
        VB.4.4. táblázat. Megengedett karcsúság alapértékei T keresztmetszet esetében (nyomott zóna a fejlemezben)
        VB.4.5. táblázat. Repedéstágasság határértéke a korlátozás célja szerint
        VB.4.6. táblázat. Az acélbetét minimális átmérője az adott repedéstágassági értékhez, az acélfeszültség függvényében
        VB.4.7. táblázat. Az acélbetét maximális átmérője Ømax, a vashányad és az acélfeszültségek függvényében, a repedéstágassági feltétel teljesítéséhez, a vashányad függvényében
        VB.5.1. táblázat. c értékei a lehorgonyzási hossz lb=c × Ø számításához
        VB.5.2. táblázat. Az átfogásos toldási hossz minimális értéke
        VB.5.3. táblázat. A minimális húzott acélhányad rmin értékei gerendában és lemezben (‰)
        VB.5.4. táblázat. A minimális nyírási acélhányad rmin értékei gerendában (‰)
        VB.5.5. táblázat. Legnagyobb vastávolság egyirányban teherhordó lemeznél
        VB.5.6. táblázat. c lehetséges legnagyobb értékei Dmin,c = c · Ø számításához
        VB.5.7. táblázat. Betonacélok jellemző lehorgonyzási módjai és a hozzájuk tartozó aa értékek
        VB.5.9. táblázat. Vasbeton falak és faltartók minimális és maximális vasmennyisége
        VB.5.10. táblázat. Vasbeton falak, faltartók legnagyobb vastávolsága (smax)
  Általános szerkesztési szabályok
  Gerenda szerkesztési szabályok
  Lemez szerkesztési szabályok
  Fal szerkesztési szabályok
  Oszlop szerkesztési szabályok
  Koszorú szerkesztési szabályok
 • Cím
  Szilárdságtani táblázatok
  Szerző
  Farkasházi Tamás - Szerényi Attila
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-13
  ISBN
  9789639702745
  Kiadási év
  2019