Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


EKÁER + BIREG 2023

EKÁER + BIREG 2023
13 545 Ft
 • Tartalom:

   

  ELSŐ RÉSZ: Új EKÁER és ÁFA szabályok

  1. Bevezető

  ■ Kiket érint ez a szabályozás a gyakorlatban?

  ■ Milyen esetekben keletkezik EKÁER-kötelezettség?

  ■ Raklapok EKÁER-beli kezelése

  ■ Kinek kell EKÁER-számot kérnie? Az EKÁER-bejelentésre kötelezett személy

  2. Építőkockák – EKÁER-fogalmak

  ■ A járművel kapcsolatos fogalmak

  ■ Ügyletekkel kapcsolatos fogalmak

  ■ Saját termék mozgatása Közösségen belül

  ■ Saját termék Közösségen belüli mozgatása alóli kivételek

  ■ A fuvarozással kapcsolatos fogalmak

  ■ Egyéb fogalmak

  3. Az EKÁER-elemzés folyamata. Az EKÁER tárgyi hatálya, avagy milyen ügyletek esetében áll fenn EKÁER-kötelezettség?

  ■ Az EKÁER-kötelezettséget befolyásoló tényezők

  ■ Példák az EKÁER-kötelezettség vizsgálatára

  ■ Harmadik országból származó termékek fuvarozásával kapcsolatos EKÁER-bejelentési kötelezettség

  4. EKÁER-mentességek

  ■ Kiemelten fontos cél érdekében végzett tevékenység EKÁER-mentessége

  ■ Egyes termékekkel kapcsolatos mentességek

  ■ Egyes termékekkel kapcsolatos mentességek – néhány fontos tudnivaló

  ■ Postai küldemények EKÁER-bejelentési kötelezettsége

  ■ Kardvirághagymák tekintetében fennálló bejelentési kötelezettség

  ■ Egyedi mentességi szabályok – útszakasz-mentesítés

  5. Az EKÁER-bejelentésre kötelezett személye, avagy az EKÁER személyi hatálya

  ■ Kinek kell bejelentenie az EKÁER-t?

  ■ A bejelentő személyi státuszához kapcsolódó egyszerűsítések – egyszerűsített bejelentés

  ■ Mit jelent az egyszerűsített bejelentés?

  ■ Kit érint az egyszerűsített bejelentés?

  ■ Kinek kell bejelentkeznie az EKÁER-be?

  ■ EKÁER-meghatalmazás

  6. A bejelentendő adatok köre

  ■ Teljes adattartalmú bejelentés

  ■ Egyszerűsített adattartalmú bejelentés

  ■ Bejelentendő adatok – egyes gyakorlati kérdések

  ■ Feladó, címzett, felrakodás és kirakodás helye

  ■ Tömegadat

  ■ Göngyöleg (A termék és a göngyöleg együttes szállítása, Csak a göngyöleg utazik)

  ■ A fuvarozás indoka

  ■ A cikkszám szerepeltetése az EKÁER-rendszerben

  ■ A bejelentendő érték

  7. Mikor kell EKÁER-számot kérni? Az adatszolgáltatásra vonatkozó határidők

  ■ Bejelentési határidők

  ■ Adatmódosítás

  ■ Az EKÁER-szám lezárása

   Lezárt EKÁER szám adatainak módosítása 2020. március 1-től

  ■ Hogyan módosult az Art.?

  ■ Milyen adatokat lehet módosítani EKÁER szám lezárása után?

  ■ Továbbra is le kell zárni az EKÁER számokat?

  ■ Mit jelent ez a gyakorlatban?

  ■ Hogyan lehet módosítani az adatokat az EKÁER webfelületen?

  8. Hány EKÁER-szám kell? Gyűjtőfuvar

  9. Az önkéntes EKÁER bejelentés szabályai

  10. EKÁER biztosíték

  ■ Milyen esetekben kell biztosítékot nyújtani?

  ■ Biztosíték és egyéb követelmények bejelentésköteles élelmiszerekkel végzett EKÁER-köteles tevékenység kapcsán

  ■ Kockázati biztosíték új EKÁER-kötelezett esetén

  ■ Kockázati biztosíték és más követelmények egyéb bejelentésköteles termékkel végzett EKÁER-köteles tevékenység kapcsán

  ■ Hogyan lehet kockázati biztosítékot nyújtani?

  ■ Biztosítékadási kötelezettség alóli mentesség

  ■ Csökkenthető-e a biztosíték mértéke?

  ■ A kockázati biztosíték visszautalása

  ■ A kockázati biztosíték kezelése, mértékének meghatározása

  ■ A garancia formájában nyújtott kockázati biztosíték

  11. Üzemzavar, karbantartás. Adatbiztonság és tájékoztatás

  ■ Üzemzavar

  ■ Karbantartás

  12. Szankciók és intézkedések

  ■ Mulasztási bírság

  ■ Kimentési lehetőség – az „adott helyzetben elvárható eljárás” igazolása

  ■ Fuvarozók nyilatkozattételi kötelezettsége

  ■ Hatósági zár alá vétel

  ■ A lefoglalt ingóság értékesítése

  ■ A jármű visszatartása

  ■ Az áru hatósági felügyelet alá vonása

  13. EKÁER-ellenőrzési tapasztalatok

  ■ Az ellenőrzés során tapasztalt tipikus hibák

  ■ Útravaló: Hogyan készüljünk az EKÁER-ellenőrzésre?

   

  MÁSODIK RÉSZ: EGYES ÜGYLETEK ÁFA- ÉS EKÁER-BELI KEZELÉSE

  1. Alanyi adómentesek és kompenzációs felárra jogosultak

  2. Fordított adózás alá tartozó ügyletek

  3. Mozgóárusok

  4. Reklamációk és garanciális áru

  ■ Belföldi reklamáció kezelése

  ■ Nemzetközi reklamáció kezelése

  ■ A visszáru EKÁER-beli kezelése

  5. Bizományi értékesítés

  6. INCOTERMS paritások szerepe az EKÁER-ben

  7. Nemzetközi láncügylet

  ■ Mikor beszélünk láncügyletről?

  ■ A teljesítési hely meghatározása

  ■ A fuvarozással járó ügylet meghatározása

  ■ A többi (álló) ügylet meghatározása

  ■ A láncügyletben szereplő ügyletekhez kapcsolódó áfamérték

  ■ Láncügyletek – gyakorlati konklúziók és következmények

  ■ Láncügyletek EKÁER-beli kezelése

  ■ Példák belföldre irányuló nemzetközi láncügyletre

  ■ Példa háromszereplős belföldre irányuló nemzetközi láncügyletre

  8. A belföldi láncügylet EKÁER-szabályai

  9. Háromszögügylet

  10. Saját áru mozgatása külföldi adóalany által

  11. Bérmunka

  ■ Belföldi bérmunka

  ■ Közösségen belüli bérmunka (nem egyszerűsített)

  ■ Közösségen belüli egyszerűsített bérmunka

  ■ Mi a fuvarozás indoka bérmunka esetén?

  12. Importügyletek kezelése

  ■ Termékimport a beléptetés országában (az ún. 42. eljárás)

  ■ A rendeltetés helyén megvalósuló termékimport

   

  HARMADIK RÉSZ: A BIREG legfontosabb szabályai

  1. A BIREG bevezetése

  2. 2021 januárjában megváltozott a BIREG szabályozás

  3. EKÁER és BIREG összehasonlítása

  4. A BIREG regisztrációs felület

  5. A legfontosabb BIREG jogszabályhelyek

  6. Milyen kötelezettségek merülnek fel tehergépjármű üzembentartó oldalán és milyenek a feladó/címzett oldalán?

  7. A BIREG kötelezettség elemzésének sorrendje

  ■ Tehergépjármű üzembentartója szempontjából

  ■ Belföldi fel- és lerakodóhely szempontjából

  8. Egyes kötelezettségek

  ■ Engedély használati kötelezettség

  ■ Fuvarregisztrációs kötelezettség

  ■ Mit jelent a fuvarregisztráció a gyakorlatban?

  ■ Első lépés: cégregisztráció

  ■ Második lépés: fuvarregisztráció

  ■ Harmadik lépés: események rögzítése

  ■ Fuvarregisztráció-bemutatási kötelezettség

  ■ Feladó/címzett engedély és BIREG ellenőrzési kötelezettsége

  ■ Feladó/címzett engedélykezelési kötelezettsége 2021. június 30-ig

  ■ Feladó/címzett engedélykezelési kötelezettsége 2021. július 1-től

  9. Az egyes lépések bemutatása a BIREG felületről (rakodóhelyként)

   

  MELLÉKLETEK

  ■ A régi EKÁER rendelet 2021. december 31-én hatályos szövege -- 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

  ■ Az új EKÁER rendelet 2021. január 1-től hatályos szövege -- 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

  ■ A bejelentésköteles termékek köre

  ■ NAV kérdés-válaszok

  ■ A 261/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet BIREG kötelezettség megállapítása szempontjából releváns jogszabálykivonat

  ■ Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatója az Előzetes Elektronikus Engedélyregisztrációs Rendszer (BIREG) bevezetéséről

  ■ Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatója az árufuvarozási engedélykötelezettségről (BIREG)

 • Cím
  EKÁER + BIREG 2023
  Alcím
  Elmélet + Gyakorlat (2022-es alapmű + 2023-as kiegészítés)
  Szerző
  Dr. Sztankó Dániel
  Kiadó
  Vezinfó
  Kiadási év
  2023