Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Építőanyagok

Építőanyagok
6 900 Ft

A tankönyv elsősorban a magas- és mélyépítő technikusok számára mutatja be az építőiparban használt anyagokat, valamint azok vizsgálatát, legfőbb tulajdonságait. Emellett a felsőoktatásban tanulók, valamint beruházók, tervezők, kivitelezők számára is hasznos, mai ismeretanyagot foglal össze a kiadvány. 

A könyv tartalmi felépítését tekintve elméleti és gyakorlati órákon használható fejezeteket tartalmaz felváltva. Az anyagok fő fizikai és kémiai felépítésének megismerése után sorra vesszük az építőanyagokat. A könyv gazdagon illusztrált képekkel és az értelmezést segítő rajzokkal egyaránt. A tananyagot olvasmányok törik meg, teszik színessé. A kiadványban minden oldalon munkáltató feladatok találhatók, melyek gondolkodtatóak, önálló ismeretszerzésre ösztönzik az olvasót.

A tankönyvlistán évek óta szereplő Építőipari anyag- és gyártásismeret I-II-III. tankönyvünket új, korszerű, aktualizált tartalmú kiadvánnyal kívántuk helyettesíteni. Bízunk benne, hogy az elkészült tankönyvet hasonlóan sokan, nagy sikerrel forgathatják majd a tanulás során.

A kiadvány az Építőipari anyag- és gyártásismeret I-II-III. tankönyveink helyett fog megjelenni a 2018/2019-es tanévtől!

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Az építőanyagok kémiai tulajdonságai
      1.1. Az anyagok kémiai felépítése
        1.1.1. Az atomok és a molekulák
        1.1.2. A kémiai kötések típusai
      1.2. A legfontosabb elemek és jellemzőik
      1.3. Kémiai reakciók
        1.3.1. A kémiai reakciók típusai
        1.3.2. A kémiai reakció és a hőenergia
      1.4. A fontosabb vegyületek csoportosítása
      1.5. Keverékek
      1.6. Vonzó kölcsönhatások
      1.7. Oxidációs folyamatok, korrózió
        1.7.1. Kémiai korrózió
        1.7.2. Elektrokémiai korrózió
    2. Építőanyagok fizikai tulajdonságai
      2.1. Az anyagok fizikai tulajdonságai
      2.2. Halmazállapotok
      2.3. Súly
      2.4. Tömeg
      2.5. Térfogat
      2.6. Sűrűség
        2.6.1. Testsűrűség
        2.6.2. Halmazsűrűség
        2.6.3. Tömörség és porózusság
      2.7. Hidrotechnikai tulajdonságok
        2.7.1. Nedvességfelvétel és nedvességvezetés
        2.7.2. Víztartalom
        2.7.3. Vízfelvevő képesség/vízfelvétel
        2.7.4. Vízzáróság
        2.7.5. Lágyulási tényező
        2.7.6. Fagyállósági tulajdonságok
        2.7.7. Páratechnikai tulajdonságok, páradiffúzió
      2.8. Hőtechnikai tulajdonságok
        2.8.1. A hőmérséklet és mérése
        2.8.2. A hő terjedése
        2.8.3. Hővezetési tényező
        2.8.4. Hőátbocsátási tényező
        2.8.5. Hőfokesési diagram
        2.8.6. Fajhő, hőtároló képesség
        2.8.7. Hőtágulás
      2.9. Tűzállóság
      2.10. Akusztikai tulajdonságok
      2.11. Szilárdsági jellemzők
        2.11.1. Keménység
        2.11.2. Kopásállóság
      2.12. Mechanikai tulajdonságok
        2.12.1. Terhek, igénybevételek
        2.12.2. Feszültség, szilárdság
        2.12.3. Húzószilárdság
        2.12.4. Nyomószilárdság
        2.12.5. Hajlítószilárdság
        2.12.6. Nyírószilárdság
        2.12.7. Fáradás
        2.12.8. Alakváltozások
    3. Fizikai tulajdonságok vizsgálata
      3.1. Tömeg mérése
        3.1.1. Összehasonlító mérlegek
        3.1.2. Erőmérő mérlegek
        3.1.3. Anyagok száraz tömege
      3.2. Hőmérséklet mérése
        3.2.1. Hőmérséklet mérése minimum-maximum hőmérővel
        3.2.2. Hőmérséklet mérése Beckmann-hőmérővel
      3.3. Folyékony anyagok térfogatmérése
      3.4. Szilárd anyagok térfogatmérése
        3.4.1. Anyagtérfogat mérése
        3.4.2. Testtérfogat mérése
        3.4.3. Halmaztérfogat mérése
        3.4.4. Térfogat mérése különböző eszközökkel
      3.5. Sűrűség meghatározása
        3.5.1. Szilárd anyagok sűrűségének mérése
        3.5.2. Folyadékok sűrűségmérése
        3.5.3. Tömörség és porózusság
      3.6. Hidrotechnikai tulajdonságok
        3.6.1. Víztartalom
        3.6.2. Vízfelvevő képesség/vízfelvétel
      3.7. Szilárdsági vizsgálatok
        3.7.1. Húzószilárdság
        3.7.2. Nyomószilárdság
        3.7.3. Nyírószilárdság
    4. Építési kőanyagok
      4.1. A kőzetek
        4.1.1. Kőzetalkotó ásványok
        4.1.2. A kőzetek csoportosítása
        4.1.3. Vulkanikus kőzetek
        4.1.4. Üledékes kőzetek
        4.1.5. Átalakult kőzetek
      4.2. Építési kövek
        4.2.1. Kövek kitermelése, feldolgozása
        4.2.2. Kövek építőipari felhasználása
      4.3. Adalékanyagok
        4.3.1. Szemnagyság
        4.3.2. Adalékanyagok minősítési szempontjai
        4.3.3. Adalékanyagok minőségi osztályozása
        4.3.4. Az adalékanyagok fajtái
    5. Kőzetek vizsgálata
      5.1. A kőzetek felismerése, tulajdonságai, vizsgálata
      5.2. Mintavétel
      5.3. Szemmegoszlás vizsgálata
        5.3.1. Szemmegoszlás javítása
      5.4. Az agyagiszap-tartalom
      5.5. Szemalak meghatározása
        5.5.1. Lemezességi szám
        5.5.2. Szemalak vizsgálata
      5.6. A Los Angeles-vizsgálat
      5.7. Mikro-Deval-vizsgálat
      5.8. Építési kőanyagok közvetett húzóvizsgálata
      5.9. Építési kőanyagok hasítóvizsgálata
      5.10. Szemcsehasító vizsgálat
    6. Építési kötőanyagok
      6.1. A kötőanyagok fogalma, csoportosítása
      6.2. Nem hidraulikus kötőanyagok
        6.2.1. Építési mész
        6.2.2. Építési gipsz
        6.2.3. Magnézia
        6.2.4. Vízüveg
      6.3. Hidraulikus kötőanyagok
        6.3.1. Gyengén hidraulikus kötőanyagok
        6.3.2. Hidraulitok
        6.3.3. Cement
      6.4. Műgyanta kötőanyagok
      6.5. Bitumen
        6.5.1. A bitumen kémiai tulajdonságai
        6.5.2. A bitumen fizikai tulajdonságai
        6.5.3. Bitumenes készítmények, termékek
    7. Kötőanyagok vizsgálata
      7.1. A mész fizikai tulajdonságai és vizsgálatai
        7.1.1. Mintavétel
        7.1.2. Szemcsefinomság
        7.1.3. Térfogat-állandóság mérése 1.
        7.1.4. Térfogat-állandóság mérése 2.
        7.1.5. Halmazsűrűség
        7.1.6. Szaporaság
        7.1.7. Kötési idő
        7.1.8. Szabványos mészhabarcs készítése
      7.2. Az építési gipsz vizsgálata
        7.2.1. Őrlési finomság
        7.2.2. Kötési idő kezdetének meghatározása
        7.2.3. Szilárdsági vizsgálatok
      7.3. A cement vizsgálata és minősítése
        7.3.1. Őrlési finomság (szitamódszer)
        7.3.2. Kötési idő
        7.3.3. Szilárdsági vizsgálatok
      7.4. A bitumen vizsgálatai
        7.4.l. A lágyuláspont meghatározása
        7.4.2. Penetráció mérése
    8. Betonok
      8.1. A beton fogalma
      8.2. A beton alkotórészei
        8.2.1. Kötőanyag
        8.2.2. Keverővíz
        8.2.3. Adalékanyag
        8.2.4. Adalékszerek
      8.3. A beton osztályozása, jelölése
        8.3.1. Osztályozási szempontok, tulajdonságok
        8.3.2. A betonok jelölése
      8.4. A beton összetételének meghatározása, betontervezés
      8.5. A beton tulajdonságai
        8.5.1. A friss beton tulajdonságai
        8.5.2. A megszilárdult beton tulajdonságai
      8.6. Betonkorrózió
    9. A beton vizsgálata
      9.1. A friss beton vizsgálata
        9.1.1. Mintavétel
        9.1.2. A roskadás mérése
        9.1.3. A Vebe-vizsgálat
        9.1.4. Tömörödési mérőszám meghatározása
        9.1.5. Terülésmérés
      9.2. A megszilárdult beton vizsgálata
        9.2.1. A betonvizsgálat próbatestei
        9.2.2. Nyomószilárdsági vizsgálat töréssel
        9.2.3. Roncsolásmentes nyomószilárdsági vizsgálat
        9.2.4. Hajlító-húzó szilárdsági vizsgálat
        9.2.5. Hasító-húzó szilárdsági vizsgálat
        9.2.6. A beton vízzáróságának vizsgálata
    10. Betonadalékszerek, segédanyagok
      10.1. Betonadalékszerek csoportjai
      10.2. Az adalékszerek alkalmazása
      10.3. Vegyi segédanyagok (felületkezelő szerek)
      10.4. Kiegészítőanyagok
    11. Betontechnológia
      11.1. A beton keverése
        11.1.1. Az alkotórészek mérése
        11.1.2. Az adalékanyagok előkészítése
        11.1.3. Kézi betonkeverés
        11.1.4. Gépi betonkeverés
        11.1.5. Építéshelyi betonüzemek
        11.1.6. Betonkeverő telepek, betongyárak
      11.2. A beton szállítása
        11.2.1. Beton szállítása billenőplatón
        11.2.2. Beton szállítása mixerkocsival
        11.2.3. Szállítás betonkonténerrel
        11.2.4. Betonszállítás csővezetéken
      11.3. A beton bedolgozása
        11.3.1. A zsaluzat előkészítése
        11.3.2. A vasalás ellenőrzése
        11.3.3. A beton öntése
        11.3.4. A friss beton eldolgozása, tömörítése
        11.3.5. Munkahézagok kialakítása
        11.3.6. A beton simítása
      11.4. A beton utókezelése
        11.4.1. Betonozás melegben
        11.4.2. Betonozás hidegben
        11.4.3. Hőkezelés
    12. Előregyártott beton- és vasbeton termékek
      12.1. Az előregyártott beton- és vasbeton termékek rendszerezése
      12.2. Beton és vasbeton falazati elemek
        12.2.1. Beton falazóelemek
        12.2.2. Kézi beton zsaluzóelemek
        12.2.3. Vasbeton kéregfalak
      12.3. Cementkötésű faforgács építőelemek
      12.4. Pórusbeton építőelemek
      12.5. Mészhomok falazóelemek
      12.6. Előregyártott beton és vasbeton födémelemek
        12.6.1. E gerendás béléstestes födémek elemei
        12.6.2. Mesterfödém elemei
        12.6.3. Kéregelemes félmonolit födém elemei
        12.6.4. Előregyártott vasbeton födémpallók
      12.7. Vasbeton vázas építési rendszerek elemei
      12.8. Előregyártott vasbeton áthidalók
      12.9. Előregyártott vasbeton lépcsők
      12.10. Betoncserepek
      12.11. Beton burkolóelemek
        12.11.1. Beton térburkoló elemek
        12.11.2. Műkő burkolóelemek
        12.11.3. Cementlapok, terrazzolapok
        12.11.4. Agglomerált kőlapok
      12.12. Szálcement termékek
      12.13. Egyéb előregyártott betontermékek
    13. Habarcsok
      13.1. A habarcsok fogalma, csoportosítása
      13.2. A habarcsok összetevői
        13.2.1. A habarcsok kötőanyagai
        13.2.2. A habarcsok adalékanyagai
        13.2.3. A habarcsok keverővize
        13.2.4. Habarcsok adalékszerei
        13.2.5. Habarcsfelület-kezelő szerek
      13.3. A habarcsok osztályozása
        13.3.1. Habarcsok osztályozási szempontjai
        13.3.2. Helyszínen kevert habarcsok
        13.3.3. Félkész gyári szárazhabarcsok
        13.3.4. Gyári készhabarcsok
      13.4. Habarcsok jelölése
      13.5. Habarcsfajták
        13.5.1. Falazóhabarcsok
        13.5.2. Vakolóhabarcsok
        13.5.3. Burkolatrögzítő habarcsok
      13.6. A habarcsok tulajdonságai
        13.6.1. Friss habarcsok tulajdonságai
        13.6.2. Megszilárdult habarcsok tulajdonságai
    14. Habarcsok vizsgálata
      14.1. A friss habarcs vizsgálata
        14.1.1. Mintavétel
        14.1.2. A konzisztencia meghatározása besüllyedésmérővel
        14.1.3. A konzisztencia meghatározása ejtőasztallal
        14.1.4. A friss habarcs levegőtartalma
        14.1.5. A bedolgozhatósági idő mérése
          14.1.5.1. Általános habarcsok vizsgálata
          14.1.5.2. Vékony habarcsok vizsgálata
      14.2. A megszilárdult habarcs vizsgálata
        14.2.1. Szilárdsági vizsgálatok
        14.2.2. Tapadószilárdság meghatározása
        14.2.3. A kapilláris vízfelvételi együttható meghatározása
    15. Habarcsok keverése, bedolgozása
      15.1. Friss habarcsok keverése
        15.1.1. Teljes egészében helyszínen kevert habarcsok előállítása
        15.1.2. Gyári szárazkeverékekből készülő habarcsok keverése
      15.2. Habarcsok bedolgozása
    16. Agyaggyártmányok, építési kerámiák
      16.1. A kerámiák fogalma, osztályozása
      16.2. Az építési kerámiák alapanyagai
        16.2.1. Agyag
      16.3. Az építési kerámiák gyártása
      16.4. Az építési kerámiák gyártási és minőségi hibái
      16.5. Építési kerámiatermékek
        16.5.1. Kerámia falazóelemek
        16.5.2. Kerámia tetőcserepek
        16.5.3. Kerámia burkolóelemek
        16.5.4. Kerámia födémbéléstestek
        16.5.5. Kerámia kéregelemes termékek
    17. Építőfa, építőipari faáruk
      17.1. A fa építőipari jelentősége
      17.2. A fa mint nyersanyag
      17.3. A fa szerkezete, felépítése
        17.3.1. A fa makroszkopikus szerkezete
        17.3.2. Évgyűrűk
      17.4. A fafajok csoportosítása
      17.5. A fa tulajdonságai
        17.5.1. A fa nedvességtartalma
        17.5.2. A fa dagadása, zsugorodása
        17.5.3. A fa testsűrűsége
        17.5.4. A fa hőtani tulajdonságai
        17.5.5. A fa akusztikai tulajdonságai
        17.5.6. A fa mechanikai tulajdonságai
      17.6. A fa hibái és betegségei
        17.6.1. Növekedésből származó hibák
        17.6.2. Farontó gombák
        17.6.3. Farontó rovarok
        17.6.4. Faanyagvédelem
      17.7. Fa alapanyagok, faáruk
    18. Faanyagok vizsgálata
      18.1. Nedvességtartalom vizsgálata
        18.1.1. Kiszárításos eljárás
        18.1.2. Mérés elektromos eszközökkel
      18.2. Mechanikai tulajdonságok meghatározása
        18.2.1. Húzó igénybevétel, szakítószilárdság
        18.2.2. Nyomó igénybevétel, nyomószilárdság
        18.2.3. Hajlító igénybevétel, hajlítószilárdság
        18.2.4. Nyíró igénybevétel, nyírószilárdság
    19. Az építési üvegek
      19.1. Az üveg fogalma, építőipari alkalmazása
      19.2. Az üveg alapanyagai
      19.3. Üveggyártás
      19.4. Az üveg tulajdonságai
      19.5. Üvegtermékek
        19.5.1. Üvegezések
        19.5.2. Speciális üvegek és üvegezések
        19.5.3. Egyéb üvegtermékek
    20. Műanyagok
      20.1. A műanyagok fogalma
      20.2. A műanyagok csoportosítása
      20.3. Mesterséges eredetű műanyagok előállítása
      20.4. A műanyagok feldolgozása
        20.4.1. Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása
        20.4.2. Hőre keményedő műanyagok feldolgozása
      20.5. A fontosabb építőipari műanyagok
        20.5.1. Polimerizációs műanyagok és elasztomerek
        20.5.2. Polikondenzációs műanyagok
        20.5.3. Poliaddíciós műanyagok
      20.6. A műanyagok építőipari alkalmazása
        20.6.1. Burkolatok
        20.6.2. Vízszigetelő és tömítőanyagok
        20.6.3. Hő- és hangszigetelő anyagok
        20.6.4. Ragasztók, kötőanyagok
        20.6.5. Épületgépészeti és villamos rendszerek elemei, tartozékai
        20.6.6. Műanyag ablakok, ajtók keretszerkezetei
    21. A festés és mázolás anyagai
      21.1. A festékek fogalma, feladatuk
      21.2. A festékek csoportosítása
      21.3. A festékréteg felépítése, kialakulása
      21.4. Bevonati rendszerek
      21.5. A festékek alapanyagai
        21.5.1. A festékek kötőanyagai
        21.5.2. Pigmentek
        21.5.3. Töltőanyagok
        21.5.4. Oldószerek és hígítók
        21.5.5. Segédanyagok
      21.6. A festékgyártás folyamata
      21.7. Festő- és mázolóanyagok
    22. Fémek
      22.1. A fémek jellemzése
      22.2. Fémötvözetek
      22.3. A fémek csoportosítása
      22.4. A vas és az acél
        22.4.1. A vas és az acél tulajdonságai
        22.4.2. Ötvözött acélok
        22.4.3. Az acélok képlékeny alakítása
        22.4.4. A vas és az acél gyártása
      22.5. Az alumínium
      22.6. Egyéb fémek
      22.7. Fémek építőipari felhasználása, termékek
        22.7.1. Acélipari termékek
        22.7.2. Alumíniumtermékek
      22.8. Betonacélok, feszítőbetétek
        22.8.1. A betonacélok fajtái, jelölése
        22.8.2. Betonacél hálók
        22.8.3. Feszítőbetétek
      22.9. A fémek korróziója
        22.9.1. A korrózió formái és a korrózióvédelem
    23. Vízszigetelő anyagok
      23.1. Vízszigetelő anyagok csoportosítása
      23.2. Bitumenes vízszigetelő lemezek
        23.2.1. A bitumenes lemezek felépítése
        23.2.2. A bitumenes szigetelő lemezek típusai
        23.2.3. Modifikált bitumenes szigetelőlemezek
        23.2.4. Öntapadós vízszigetelő lemezek
        23.2.5. Bitumenes szigetelőlemezek jelölése
        23.2.6. Bitumenes lemezek tárolása
        23.2.7. Bitumenes kiegészítőanyagok
      23.3. Műanyag vízszigetelő lemezek
        23.3.1. Plasztomer műanyag szigetelőlemezek
        23.3.2. Elasztomer műanyag szigetelőlemezek
      23.4. Bevonatszigetelések
      23.5. Egyéb vízszigetelések
    24. Hő- és hangszigetelő anyagok
      24.1. A hőszigetelő anyagokról
      24.2. Hőszigetelő anyagok csoportosítása
      24.3. Szálas hőszigetelő anyagok
        24.3.1. Kőzetgyapot
        24.3.2. Üveggyapot és üveggyapot termékek
        24.3.3. Fagyapot
      24.4. Hőszigetelő habanyagok
        24.4.1. Habüveg
        24.4.2. Polisztirolhab
        24.4.3. Polietilénhab (polifoam)
        24.4.4. Poliuretánhab (PUR)
      24.5. Parafa hőszigetelő anyagok
      24.6. Ömlesztett hőszigetelő anyagok
      24.6.1 Duzzasztott perlit
        24.6.2. Ömlesztett cellulóz
        24.6.3. Kötőanyag nélküli kőzet- és üveggyapot hőszigetelések
      24.7. Hangszigetelő anyagok
        24.7.1. Hanggátló és hangelnyelő anyagok
        24.7.2. Hangszigetelő (lépéshanggátló) anyagok
 • Cím
  Építőanyagok
  Szerző
  Szerényi Attila - Szerényi István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-15
  ISBN
  9789639702998
  Kiadási év
  2017