Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Szilárdságtan

Szilárdságtan
4 600 Ft

A kiadvány a korábbi Szilárdságtan könyvünk második, aktualizált, frissített kiadása. A könyv az eredeti felépítését, a fő fejezeteit megőrizte, így a kerettantervhez és a témakörök szokásos sorrendjéhez is igazodik. Számos ponton kiegészítettük, pontosítottuk korábbi könyv tartalmát, az ábraanyagot, illetve a feladatokat. A túlzottan összetett, bonyolult feladatokat az igényekhez igazítva egyszerűsítettük, számukat csökkentettük, azok megoldását ahol lehetett érthetőbben magyaráztuk. Tipográfiai szempontból is újraterveztük a könyvet, lényegesen átláthatóbb, könnyebben kezelhető és tanulható kiadvány kerülhet a tanulókhoz. 

A szilárdságtani alapfogalmak tisztázása után az anyagok szilárdságtani tulajdonságaival foglalkozunk. Ismertetjük a tartószerkezetek tervezésének alapvető gondolatmenetét, az EC szabványok használatát. A tartószerkezetek terheinek felvételével, súlyelemzéssel, hasznos teherrel részletesen foglalkozunk, példákkal alátámasztva az elméleti részeket. A 4 fejezetben több példán keresztül mutatjuk be az előregyártott vasbeton gerendás födémek ellenőrzését. Az 5. fejezettől az egyszerű igénybevételeket vesszük sorra, kezdve a húzással és a nyomással. A nyírás és hajlítás után az összetett igénybevételekkel foglalkozunk. A könyv a hajlított tartók rugalmas alakváltozásának számolásával és a statikailag határozatlan szerkezetek igénybevételi ábráinak megrajzolásával folytatódik. Új fejezetként kerültek be a Szélső nyíróerő és nyomatéki ábrák készítését, illetve a Falazott szerkezetek tervezését, méretezését bemutató tananyagok.

A 3. fejezettől kezdve az elméleti részeket minden esetben gyakorlatias példák követik, amelyek egyre nehezedő, egymásra is épülő ismeretanyaggal segítenek megérteni a tananyagot. A könyv a tanulás, valamint a gyakorlás segítésére megoldásra váró feladatsorokat is tartalmaz. A könyvben az EC szabvány szerinti méretezési eljárásokat, fogalmakat ismertetjük. A feladatok is az EC szerinti kerültek megoldásra.

A könyvhöz 7 darab A3 méretű rajból álló rajzmelléklet is tartozik. Ezeken a statikai terveken egy alapozási alaprajzot, egy PTH gerendás, egy fagerendás, egy vasbeton pallós födémet, egy acél rácsos tartót, egy acél vázszerkezetet, illetve vázkerámia részletrajzokat tanulmányozhat az olvasó.

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Tartószerkezetek, igénybevételek, feszültségek, alakváltozások
      1.1. A szilárdságtan tárgya
      1.2. A tartószerkezetek
      1.3. Az igénybevételek
      1.4. Egyszerű igénybevételek
        1.4.1. Húzó és nyomó igénybevétel
          1.4.1.1. Normálfeszültségek
          1.4.1.2. Alakváltozás normálerő hatására
        1.4.2. Nyíró igénybevétel
          1.4.2.1. Nyírófeszültségek
          1.4.2.2. Alakváltozás nyíróerő hatására
        1.4.3. Hajlító igénybevétel
          1.4.3.1. Hajlításból származó feszültségek
          1.4.3.2. Hajlításból származó alakváltozások
        1.4.4. Csavaró igénybevétel
          1.4.4.1. Csavaró feszültségek
          1.4.4.2. Csavaró alakváltozások
      1.5. Összetett igénybevételek
      1.6. Alakváltozások
    2. Tartószerkezetek anyagainak mechanikai tulajdonságai
      2.1. Testeket felépítő anyagok szilárdsági tulajdonságai
        2.1.1. Homogén-inhomogén anyag
        2.1.2. Izotróp-anizotróp anyag
        2.1.3. A hőmérséklet hatása a szilárdságtani tulajdonságokra
        2.1.4. Egyéb hatások
      2.2. A szilárdsági tulajdonságok jellemzése
        2.2.1. Húzókísérlet
        2.2.2. Nyomókísérlet (törés)
        2.2.3. Az anyag szilárdságtani viselkedése
      2.3. Anyagok osztályozása szilárdsági tulajdonság szerint
        2.3.1. Rugalmas anyagok
        2.3.2. Képlékeny anyagok
        2.3.3. Rugalmas-képlékeny anyagok
        2.3.4. Fellazuló anyagok
    3. Erőtani méretezések alapelvei, szabványok, tartószerkezetek terhei
      3.1. Az általános szilárdságtan feltevései
      3.2. Szilárdságtani feladatok megoldása
      3.3. Szilárdságtani méretezések alapelvei
        3.3.1. A rugalmas méretezés elve, a Hooke-törvény
        3.3.2. A rugalmas-képlékeny méretezés elve
      3.4. Szabványok használata
      3.5. Biztonsági és kombinációs tényezők
      3.6. Határállapotok
      3.7. Tervezési állapotok
      3.8. Teheresetek, teherkombinációk
      3.9. Tehertípusok
      3.10. Állandó, esetleges és rendkívüli terhek
      3.11. Terhek felvétele
        3.11.1. Önsúlyterhek
        3.11.2. Épületek hasznos terhei
          3.11.2.1. Koncentrált hasznos terhek
          3.11.2.2. Egyenletesen megoszló hasznos terhek
          3.11.2.3. Válaszfalak helyettesítő hasznos terhe
          3.11.2.4. Mellvédek és válaszfalak vízszintes hasznos terhe
        3.11.3. Az épületek hóterhe
        3.11.4. Az épületek szélterhe
      3.12. Teherkombinációk felvétele
        3.12.1. Teherbírási határállapotok
        3.11.2. Használhatósági határállapotok
    4. Előre gyártott födémek ellenőrzése
      4.1. Az ellenőrzés menete
        4.1.1. Állandó terhek, súlyelemzés
        4.1.2. Válaszfalak terhe
        4.1.3. Esetleges terhek felvétele
        4.1.4. Födémmezők kijelölése
        4.1.5. Ellenőrző számítás
        4.1.6. Födémterv
        4.1.7. Elemkimutatások
      4.2. E gerendás födém
      4.3. Porotherm födémrendszer
      4.4. Leier mesterfödém
    5. Húzó igénybevétel
      5.1. Normál igénybevételek
        5.1.1. Normálerők
        5.1.2. Normálfeszültségek húzó- és nyomóerő hatására
        5.1.3. Alakváltozás normálerő hatására
      5.2. Központosan húzott rúd méretezése
        5.2.1. Teherbírás ellenőrzése
        5.2.2. Húzott rúd tervezése
      5.3. Hőmérsékletváltozásnak kitett szerkezetek
        5.3.1. Lineáris (vonalas) hőtágulás
        5.3.2. Lineáris hőtágulás során keletkező feszültség
        5.3.3. Felületi hőtágulás
        5.3.4. Köbös hőtágulás
    6. Nyomó igénybevétel
      6.1. Nyomó igénybevételek csoportosítása
      6.2. Központosan nyomott kihajlásmentes szerkezetek
        6.2.1. Ellenőrzés
        6.2.2. Tervezés
      6.3. Központosan nyomott, kihajlásra hajlamos szerkezetek
    7. Nyíró igénybevétel
      7.1. Nyírófeszültségek
      7.2. Alakváltozás nyíróerő hatására
      7.3. Rudak, keresztmetszetek méretezése
        7.3.1. Ellenőrzés nyírásra
        7.3.2. Tervezés nyírásra
      7.4. Csavarozott kapcsolatok méretezése
        7.4.1. A csavarozott kötések osztályai
        7.4.2. Csavarok megadása
          7.4.2.1. A csavarok jelölése
          7.4.2.2. Csavarlyukak
          7.4.2.3. Csavarkép
        7.4.3. Nem feszített csavarok méretezése
          7.4.3.1. Méretezés nyírásra
          7.4.3.2. Méretezés húzásra
          7.4.3.3. Méretezés összetett igénybevételre
          7.4.3.4. Keresztmetszet húzási ellenállása
    8. Hajlító igénybevétel
      8.1. Hajlító igénybevétel típusok
      8.2. Egyenes (egytengelyű) hajlítás
        8.2.1. Alakváltozások
        8.2.2. Egyenes hajlításból származó feszültségek
        8.2.3. Méretezés egyenes hajlításra
          8.2.3.1. Egyenesen hajlított tartók ellenőrzése
          8.2.3.2. Egyenesen hajlított tartók tervezése
      8.3. Ferde (kéttengelyű) hajlítás
        8.3.1. Alakváltozások
        8.3.2. Ferde hajlításból eredő feszültségek
        8.3.3. Ellenőrzés és tervezés ferde hajlításra
          8.3.3.1. Ellenőrzés
          8.3.3.2. Tervezés
    9. Összetett igénybevételek
      9.1. Hajlítás és nyírás
        9.1.1. Hosszirányú nyírófeszültségi komponens
        9.1.2. Ferde nyírófeszültség
        9.1.3. Függőleges nyírófeszültségi komponens
        9.1.4. Maximális nyírófeszültség négyszög keresztmetszetben
      9.2. Hajlítás és egyidejű normálerő
        9.2.1. Húzásra és nyomásra azonosan viselkedő rúd
        9.2.2. Húzásra és nyomásra eltérően viselkedő rúd
    10. Hajlított tartók rugalmas alakváltozásai
      10.1. Az alakváltozások formája
      10.2. Hajlításból származó alakváltozások számítása rugalmas tartószakaszon
        10.2.1. Számítás konzolon
        10.2.2. Vizsgálat kéttámaszú tartón
        10.2.3. Összegzés
      10.3. Befogott tartók alakváltozása
      10.4. Kéttámaszú tartó alakváltozása
      10.5. Alakváltozások vizsgálata
    11. Statikailag határozatlan szerkezetek igénybevételi ábrái
      11.1. A statikai határozatlanság
      11.2. Statikailag határozatlan, szimmetrikusan terhelt kéttámaszú tartók
        11.2.1. Középen koncentrált erővel terhelt, egyszeresen határozatlan tartó
        11.2.2. Egyenletesen megoszló erővel terhelt, egyszeresen határozatlan tartó
        11.2.3. Középen koncentrált erővel terhelt, háromszorosan határozatlan tartó
        11.2.4. Egyenletesen megoszló erővel terhelt, háromszorosan határozatlan tartó
      11.3. Statikailag határozatlan, többtámaszú tartók
        11.3.1. Háromtámaszú tartók számítása alakváltozási egyenletekkel
        11.3.2. Clapeyron-egyenlet háromtámaszú tartókra
        11.3.3. Clapeyron-egyenlet többtámaszú tartókra
        11.3.4. Clapeyron-egyenlet konzolos többtámaszú tartókra
    12. Szélső nyíróerő és nyomatéki ábrák
      12.1. Konzolosan túlnyúló kéttámaszú tartó szélső nyíróerő és nyomatéki ábrája
      12.2. Háromtámaszú tartó szélső nyíróerő és nyomatéki ábrája
      12.3. Többtámaszú tartó szélső nyíróerő és nyomatéki ábrája
    13. Falazott szerkezetek tervezése MSZ EN 1996 szerint
      13.1. Falszerkezetek anyagai
        13.1.1. Falazóelemek
        13.1.2. Habarcs
        13.1.3. Kitöltő beton
        13.1.4. Vasalás
      13.2. Vasalatlan falszerkezet mechanikai jellemzői
        13.2.1. Általános elvek
        13.2.2. Vasalatlan falazat nyomószilárdságának karakterisztikus értéke
        13.2.3. Vasalatlan falazat nyírószilárdságának karakterisztikus értéke
        13.2.4. Tervezési szilárdság
      13.3. Vasalatlan falak méretezése egyszerűsített számítási módszerrel
        13.3.1. Függőlegesen és szélteherrel terhelt falak egyszerűsített számítási módszere
          13.3.1.1. Az alkalmazás feltételei
          13.3.1.2. Egy fal függőleges teherrel szembeni ellenállása tervezési értékének meghatározása
        13.3.2. Koncentrált erővel terhelt falak egyszerűsített ellenőrzése
        13.3.3. Vasalatlan, nyírt merevítőfalak egyszerűsített ellenőrzése
        13.3.4. Oldalirányú földnyomásnak kitett pincefalak egyszerűsített ellenőrzése
      13.4. Vasalatlan falak méretezése
 • Cím
  Szilárdságtan
  Szerző
  Szerényi Attila
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-04-2-T
  ISBN
  9789639702639
  Kiadási év
  2019