Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Statika

Statika
4 200 Ft

Jelen kiadvány a korábbi Statika könyv harmadik, átdolgozott kiadása. Tipográfiai szempontból újraterveztük a könyvet, betűtípust cseréltünk, színesítettük az ábraanyagot, úgy véljük így átláthatóbb, könnyebben kezelhető és tanulható kiadvány kerülhet a tanulókhoz.


Az átdolgozás során megőriztük az előző kiadások felépítését, fejezeteit, mert az a programtantervhez és a témakörök szokásos és logikus sorrendjéhez is igazodik. Több ponton javítottuk azonban a korábbi tartalmat. A bonyolult feladatokat az igényekhez igazítva egyszerűsítettünk, és számukat csökkentettük. Mindezek mellett a tanárok és a továbbtanulni szándékozó technikus tanulók továbbra is találnak benne nehezebb feladatokat is, amelyek segítik a vizsgára, versenyekre való felkészülést, illetve a felsőoktatási intézményekben való helytállást.


A fizikai alapok ismétlése után a legfontosabb statikai alapfogalmak, illetve a statika alaptételei következnek. Az egyensúly különböző eseteinek vizsgálata után a kényszerek típusait mutatjuk be. A 4. fejezetben csoportosítjuk a tartókat, és részletesen kidolgozott számpéldákat hozunk az egyszerű tartók támaszerőinek számítására. Ettől a ponttól a szerkezetek lokális koordináta-rendszerénél az Eurodode által használt tengelyjelöléssel dolgozunk, amely szerint x a rúd/tartó tengelye, y a keresztmetszet vízszintes tengelye, z a keresztmetszet függőleges tengelye. Hasonlóan ismertetjük az összetett tartókat. A rácsos tartókról szóló fejezetben 1-1 példán végighaladva lehet a csomóponti és a hármas átmetszés módszerét elsajátítani.


A legrészletesebben az igénybevételi ábrákkal foglalkozunk a könyvben, hiszen az erőjáték megértése a későbbi tárgyakban, illetve a szakmai gyakorlatban is kiemelt fontosságú. Rövid elméleti bevezető után az egyszerűbb esetektől a bonyolultabbak felé haladva mélyülünk el az igénybevételek számításában és az ábrák szerkesztésében. A könyv a tartók keresztmetszeti jellemzőinek számításával folytatódik, ahol a terület, a súlypont, valamint az inercia számítását és szerkesztését tárgyaljuk. Zárófejezetként a helyzeti állékonyság szempontjából fontos eseteket mutatunk be.

 • TARTALOMJEGYZÉK
  Előszó
  Hogyan használjuk a könyvet?
  Digitális elérés, kiegészítések
    1. Fizikai alapismeretek
      1.1. A statika helye a mechanikában
      1.2. Mértékegységek
        1.2.1. Mértékegységek átváltása
      1.3. A testekre ható erők
        1.3.1. Az erő jellemzői
        1.3.2. Erőfajták
          1.3.2.1. Koncentrált erő
          1.3.2.2. Vonal mentén megoszló erő
          1.3.2.3. Felület mentén megoszló erő
        1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással
        1.3.4. Erőrendszer
      1.4. A forgatónyomaték
        1.4.1. Az erő forgatónyomatéka
        1.4.2. A forgatónyomaték számítása
        1.4.3. Erő forgatónyomatéka
        1.4.4. Erőpár forgatónyomatéka
        1.4.5. Erő és nyomaték összetétele
        1.4.6. Erő pontra redukálása
    2. A statika alaptételei
      2.1. A mechanika alaptételei
        2.1.1. Az általános tömegvonzás törvénye
        2.1.2. Newton I. törvénye (tehetetlenség)
        2.1.3. Newton II. törvénye (gyorsulás)
        2.1.4. Newton III. törvénye (hatás-ellenhatás)
      2.2. Az eredő fogalma
      2.3. Az egyensúly fogalma
      2.4. A statika alaptételei (axiómái)
      2.5. Eredő erő szerkesztése
        2.5.1. Közös metszéspontú erők eredőszerkesztése
        2.5.2. Két párhuzamos erő eredőszerkesztése
          2.5.2.1. Azonos irányú párhuzamos erők eredője
          2.5.2.2. Ellentétes irányú párhuzamos erők eredője
        2.5.3. Általános helyzetű erők eredőjének szerkesztése
          2.5.3.1. Közvetlen erőösszetétel
          2.5.3.2. Kötélsokszög szerkesztés
      2.6. Az eredő erő számítása
        2.6.1. Közös metszéspontú erők
        2.6.2. Párhuzamos erők eredője
        2.6.3. Általános erőrendszer eredője
    3. Statikai egyensúly és kényszerek
      3.1. Az egyensúly
        3.1.1. Egyensúlyozás egy erővel
        3.1.2. Egyensúlyozás egy erőpárral
        3.1.3. Erőrendszer egyensúlyozása egy adott pontban
        3.1.4. Egyensúlyozás adott hatásvonalú erővel és adott ponton átmenő erővel
        3.1.5. Egyensúlyozás három, adott hatásvonalú erővel
      3.2. Merev testek elmozdulása
      3.3. Statikai kényszerek
        3.3.1. Elsőfokú kényszerek
          3.3.1.1. Kötél
          3.3.1.2. Támasztórúd
          3.3.1.3. Egyszerű megtámasztás
        3.3.2. Másodfokú kényszerek
        3.3.3. Harmadfokú kényszerek
        3.3.4. Kényszerek a statikai egyenletekben
      3.4. Modellfelvétel, elkülönítés
    4. Tartók csoportosítása, egyszerű tartók
      4.1. A szerkezetekre ható erők
      4.2. A szerkezetek és tartók fogalma
      4.3. Tartók csoportosítása
        4.3.1. Erőtani modell szerint
        4.3.2. Statikai modell szerint
      4.4. Az egyszerű tartók
      4.5. Statikai határozottság, határozatlanság
      4.6. Egyszerű tartó reakcióerőinek szerkesztése
      4.7. Egyszerű tartók reakcióerőinek számítása
        4.7.1. Kéttámaszú tartók reakcióerőinek számítása
        4.7.2. Konzolosan túlnyúló kéttámaszú tartók reakcióerőinek számítása – Kiegészítő tartalom
        4.7.3. Konzolos (befogott) tartók reakcióerőinek számítása
        4.7.4. Rudakkal megtámasztott tartók reakcióerőinek számítása – Kiegészítő tartalom
    5. Összetett tartók
      5.1. Csuklós többtámaszú tartók (Gerber-tartók)
      5.2. Háromcsuklós tartók – Kiegészítő tartalom
    6. Rácsos tartók
      6.1. Síkbeli rácsos tartók
        6.1.1. Rácsos tartó merevsége
        6.1.2. Rácsos tartók típusai
      6.2. Rácsos tartó erőjátéka
      6.3. Csomóponti módszer
        6.3.1. Rúderők meghatározása
        6.3.2. Vakrudak
        6.3.3. Speciális esetek
        6.3.4. Rúderőtáblázat
      6.4. Hármas átmetszés módszere (Ritter-módszer) – Kiegészítő tartalom
    7. Igénybevételi ábrák
      7.1. Az igénybevételek
        7.1.1. Húzó-nyomó igénybevételek (normálerő, normális erő)
        7.1.2. Nyíró igénybevétel (nyíróerő)
        7.1.3. Hajlító igénybevétel (hajlítónyomaték)
      7.2. Az igénybevételi ábrák (belsőerő ábrák)
      7.3. Egyszerű terhelésű kéttámaszú tartók igénybevételei
        7.3.1. Koncentrált erővel középen terhelt tartó
        7.3.2. Koncentrált erővel általános helyen terhelt tartó
        7.3.3. Szimmetrikusan, két koncentrált erővel terhelt tartó
        7.3.4. Szimmetrikusan, három koncentrált erővel terhelt tartó
        7.3.5. Egyenletesen megoszló erővel terhelt tartó
        7.3.6. Egyenletesen megoszló erővel részlegesen terhelt tartó
        7.3.7. Koncentrált nyomatékkal terhelt tartó
        7.3.8. Túlnyúló kéttámaszú tartók
      7.4. Egyszerű terhelésű konzolok (befogott tartók) igénybevételi ábrái
        7.4.1. A szabad végén függőleges koncentrált erővel terhelt konzol
        7.4.2. Egyenletesen megoszló erővel terhelt konzol
      7.5. Igénybevételi ábrák közötti összefüggések
      7.6. Vegyes terhelésű kéttámaszú tartók igénybevételi ábrái – Kiegészítő tartalom
      7.7. Vegyes terhelésű konzoltartók igénybevételi ábrái
      7.8. Vegyes terhelésű, túlnyúló kéttámaszú tartók igénybevételi ábrái – Kiegészítő tartalom
      7.9. Ferde tengelyű tartók igénybevételi ábrái – Kiegészítő tartalom
      7.10. Tört tengelyű tartók igénybevételi ábrái – Kiegészítő tartalom
      7.11. Összetett tartók igénybevételi ábrái
    8. Keresztmetszeti jellemzők
      8.1. A súlypont fogalma
      8.2. Egyszerű síkidomok súlypontja
      8.3. Összetett síkidomok súlypontja
        8.3.1. Súlypont szerkesztése
        8.3.2. Súlypont számítása
      8.4. Statikai nyomaték
      8.5. Síkidomok másodrendű nyomatéka és a származtatott mennyiségek
        8.5.1. Fő inercianyomaték, főtengely
        8.5.2. Egyszerű síkodomok inercianyomatéka
        8.5.3. Összetett síkidomok tehetetlenségi nyomatéka, a Steiner-tétel
        8.5.4. A centrifugális nyomaték – Kiegészítő tartalom
        8.5.5. Fő inercia meghatározása Mohr-körrel
        8.5.6. Az inerciasugár – Kiegészítő tartalom
        8.5.7. Keresztmetszeti tényező
      8.6. Keresztmetszetek belső magja
    9. Tartók helyzeti állékonysága
      9.1. Elcsúszás
      9.2. Felborulás
      9.3. Felúszás
  Irodalomjegyzék
  Tárgymutató
  Tartalomjegyzék
 • Cím
  Statika
  Szerző
  Szerényi Attila
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-28
  ISBN
  9786155720840
  Kiadási év
  2023