Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Kihívásfókuszú coaching

Kihívásfókuszú coaching
5 900 Ft
 • Kinek szól a könyv? 

  "Ezt a könyvet tapasztalt coachoknak és az üzleti élet olyan vezetőinek szántuk, akik fogadókészek a coachingszemléletre, valamint azoknak a HR szakembereknek, akik támogatják a coachingkultúrát a szervezeteikben.
  A coachokat tekintve pedig reméljük, hogy a könyv ébresztőként szolgál arra a szükségletre nézve, hogy egy korlátokat jobban feszegető coachingstílust használjunk a személyközpontú, támogató szemléletmód ellentételezéseként, amely a szakmát mindeddig jellemezte. Az üzleti élet vezetői számára a könyv gyakorlati ismereteket és technikát nyújt, amely akár tizenöt perces üzleti megbeszélések során is éppolyan könnyen alkalmazható, mint egy kétórás coachingülésen. A HR szakemberek és a coachingot igénybe vevők számára a könyv olyan kiindulópontot jelent, amely révén beazonosíthatók a coachingigények, valamint egy új nyelvezetet, amellyel elérhetik a coachokat és a szolgáltatásaikat. (...)

  E könyv üzenetei különösen időszerűek lehetnek minden coachnak, szakterületi vezetőnek, vagy HR szakembernek, akiket az alábbi kérdések megválaszolása érdekel:

  ► Hogyan kellene a coachingkészségeket továbbfejleszteni ahhoz, hogy megfeleljenek a több kihívással járó gazdasági környezetnek?
  ► Miként érhetők el coaching révén kiemelkedő üzleti eredmények és emellett hogyan építhetők kiváló személyes kapcsolatok?
  ► Hogyan és mikor célszerű a coachnak megtörnie az ügyfelével való egyetértést a kitűzött üzleti eredmények elérése érdekében?
  ► Hogyan segíthet a coaching az üzleti életben a szélesebb vezetői tudatosság továbbvitelében anélkül, hogy megalkudna a hagyományos etikai normákkal és értékekkel?
  ► Melyek a határai a nondirektív, személyközpontú coaching megközelítésnek?
  ► Merre halad a coaching a GROW modellen túl?"

  A könyv felépítése

  A könyv három nagyobb részre osztható:

  ► A 2. és 3. fejezetben részletesen kifejti a megközelítés elméleti hátterét. Bemutatja a támogatás/kihívás mátrixot, amely a FACTS elmélet központi tétele, és a könyvben végig összekapcsoló témaként van jelen. Ezután ismerteti a ZOUD (komfortzónán kívüli párbeszéd zónája – Zone of Uncomfortable Debate) fogalmát, amely azt segít felfedezni, hogyan jussunk el a „dolgok velejéhez” egy coachingbeszélgetésben azáltal, hogy megtörjük az ügyféllel való összhangot, és megtartjuk a nehéz párbeszéd feszültségét. A FACTS összes készsége magában foglalja azt, hogy képesek legyünk belépni a ZOUD-ba és fenntartani azt, abból a célból, hogy kiprovokáljuk a teljesítményt és változást idézzünk elő. Majd a coaching történetének tanulmányozása következik az üzleti világban, annak megértése végett, hogyan alakult ki a részrehajlás a támogató, személyközpontú gondolkodásmód irányába. Alaposan áttekinti, hogyan befolyásolta a terápia világa a coachingot, valamint ennek az örökségnek az előnyeit és hátrányait. Végül leírja a FACTS alapelveit és áttekinti, mennyiben különböznek ezek a hagyományos, személyközpontú coaching elveitől. Ennek részeként reflektorfénybe és kihívások elé állítja a coaching világának különféle „szent teheneit”, beleértve ebbe a nondirektív elvet, az ügyfél témájánál maradást és az összhang szerepét.
  ► A könyv második részében, a 4. fejezettől a 8. fejezetig, a szerzők bemutatják a coachingmodell gyakorlati készségeit. Az a céljuk, hogy egyszerű, „való világbeli” eszközöket és technikákat nyújtsanak, amelyek segítik az Olvasót az új készségeknek egy dinamikus üzleti környezetben való fejlesztésében és gyakorlásában. Példa-párbeszédeket, esettanulmányokat, gyakorlatokat, modelleket és metaforákat használnak, hogy többféle tanulási stílusnak is eleget téve friss inspirációt nyújtsanak. 
  ► A könyv utolsó részében, a 9. és a 10. fejezetben, a szerzők áttekintik a FACTS szélesebb körű használatát. A 9. fejezet a coachingszemléletű vezető különleges szerepkörére fókuszál, valamint arra, hogyan lehet a FACTS modellt a munkás hétköznapok elfoglaltságai közepette használni. Bemutatja a „játékban részt vevő coach” fogalmát, egy olyan vezetőét, aki összekapcsolja a dolgok „elvégzését” a „coachinggal” annak érdekében, hogy maximalizálja mások teljesítményét, miközben a saját szakmai feladatait és kötelességeit is elvégzi. Ezt a gyakorlatban FACTS példa-párbeszédek áttekintésével mutatja be olyan mindennapi vezetői kihívások esetén, mint a delegálás, a teljesítménymenedzsment, célkitűzés, a felettessel történő kapcsolattartás és az ügyfelekkel való tárgyalás. Végül, a 10. fejezet filozófiai kitekintést nyújt a tágabb következtetésekről. Ez egy nagyobb összefüggéseket vizsgáló fejezet, amely a támogatás és kihívás kérdéseinek megvitatásáról áthelyezi a hangsúlyt a szabadság és felelősség körébe tartozó, és érzelmekkel átszínezett témákra. Áttekinti a függőség, a függetlenség és a kölcsönös egymásrautaltság gondolkodásmódjának fejlődését, valamint azt, hogy miként valósítható meg az ezek közti sikeres átmenet hagyományos coaching megközelítéssel, ill. a FACTS szemlélettel.

  Ezt a könyvet a szerzők arra szánták, hogy megkérdőjelezze a coachingról alkotott korábbi nézeteket, hogy mélyebb gondolkodásra ösztönözzön, valamint hogy hasznos módszerek és technikák elsajátítását segítse. "Feszegessük együtt a coaching határait – itt az ideje, hogy szembenézzünk a TÉNYEKKEL!"

  FACTS modell coachingszemlélete:
  ► Visszajelzés (Feedback)
  ► Felelősségvállalás (Accountability)
  ► Bátor célok (Courageous goals)
  ► Feszültség (Tension)
  ► Rendszerszintű gondolkodás (Systems thinking)

 • Cím
  Kihívásfókuszú coaching
  Alcím
  Lépjünk túl a hagyományos coachingon: a FACTS modell
  Szerző
  John Blakey - Ian Day
  Kiadó
  Z-Press Kiadó
  ISBN
  9789639493957
  Kiadási év
  2019