Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Munka-, baleset- és környezetvédelem

Munka-, baleset- és környezetvédelem
3 400 Ft

A könyv kifejezetten az építőipari szakmák számára készült. Így a kőműves, ács, festő, burkoló, magas- és mélyépítő technikus stb. szakmák oktatásához használható a könyv. A témaköröket a korábbi tankönyveink fejezetei, illetve a kerettantervek tartalmi ajánlásai alapján állítottuk össze. Természetesen a vizsgakérdéseket és a jogszabályváltozásokat is figyelembe vettük.

A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint a fontos munkabiztonsági követelményeket tisztázzák. Ezek olyan lényegi kérdések, illetve témakörök, amelyek ismerete és teljesítése mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók érdeke.

Az elektromos áram minden építési munkafolyamat során széles körben használt. Ezért a 4. fejezetben adjuk meg azokat az alapfogalmakat, létesítési és üzemeltetési szabályokat, amiket az építési munkahelyen dolgozóknak tudni kell. Az 5. fejezet a tűzvédelemhez kapcsolódó tananyagrészekkel, így égéselmélettel, a tűzjelzés, a tűzoltás módjaival, a tűzoltó készülékek használatával, a tűzvédelmi szabályokkal és oktatással foglalkozik. A következő 6. fejezet a foglalkozási ártalmakkal és az egyéni védőeszközökkel foglalkozik. Ezután az elsősegélynyújtást mutatjuk be, szemléletes ábraanyag segítségével. Itt azokkal a sérülésekkel és ellátásukkal lehet megismerkedni, amelyek az építési helyszínen előfordulhatnak. Az építőiparhoz köthető környezetvédelem témakörét röviden vizsgáljuk. A 9-10. fejezetben az egyes építőipari munkákhoz kapcsolódó legfontosabb munkavédelmi szabályokat, gyakorlati tudnivalókat ismertetjük.

A tanulók számára nehéz témaköröket fotókkal, ábrákkal, olvasmányokkal tettük szemléletessé, könnyen feldolgozhatóvá. A könyv fejezeteiben a tananyagot teljesen átfogó kérdéseket és gyakorló feladatokat helyeztünk el, amelyek alkalmasak a megszerzett tudás rendszerezésére, átismétlésére, illetve az ismeretek szélesítésére, az érdeklődés felkeltésére. A feladatok órán, illetve otthon elvégezhetőek.

A kiadvány a GS-0-25 Biztonságos munkavégzés feltételei az építőiparban valamint a GS-5-10 Munka- és környezetvédelem tankönyvek utódja.

 

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. A munkavédelem alapvető ismeretei
      1.1. A munkavédelmi törvény
      1.2. A munkavédelem alapfogalmai
      1.3. Az állam munkavédelmi feladatai
        1.3.2. Hatósági felügyelet
      1.4. Veszélyforrások
      1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
      1.6. A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei
      1.7. Utasítási jog, a munka megtagadása
    2. A biztonságos munkavégzés feltételei
      2.1. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek
        2.1.1. A munkahely kialakítása
          2.1.1.1. A munkatér jellemzői
          2.1.1.2. Közlekedési utak, menekülési útvonal
          2.1.1.3. Egészségvédelem a munkahelyen
          2.1.1.4. Munkavédelem a munkafolyamatok közben
        2.1.2. Munkahelyi rend, tisztaság
      2.2. Építési munkahelyek minimális követelményei
      2.3. Építési munkahelyek különleges követelményei
        2.3.1. A munkavégzéshez szükséges tér
        2.3.2. Elsősegély
        2.3.3. Egyéb rendelkezések
      2.4. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
      2.5. Egészségügyi megfelelőség
        2.5.1. Alkalmassági vélemény
        2.5.2. A záróvizsgálat
      2.6. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
        2.6.1. A munkavédelmi oktatás főbb témái
        2.6.2. A munkavédelmi oktatás ideje
    3. munkabiztonsági követelmények
      3.1. A munkavégzés összehangolása
      3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
        3.2.1. Darabáruk
        3.2.2. Folyadékok
        3.2.3. Ömlesztett anyagok
      3.3. Veszélyes anyagok és keverékek
        3.3.1. Osztályozás a CLP-rendelet szerint
        3.3.2. Veszélyszimbólumok és jelek
      3.4. Anyagmozgatás
        3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
        3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
        3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
        3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
          3.4.4.1. Emelőberendezések
          3.4.4.2. Szállítóeszközök
      3.5. Anyagcsúszdák
    4. A villamosság biztonságtechnikája
      4.1. Alapfogalmak
      4.2. A létesítés
        4.2.1. Alapvédelem
        4.2.2. Hibavédelem, azaz érintésvédelem
          4.2.2.1. Önműködő lekapcsolás hiba esetén
          4.2.2.2. Kettős vagy megerősített szigetelés
          4.2.2.3. Villamos elválasztás
          4.2.2.4. Törpefeszültség
          4.2.2.5. A környezet elszigetelése
          4.2.2.6. Földeletlen helyi egyenpotenciálra hozás
      4.3. Villamos berendezések üzemeltetése
      4.4. Vizsgálati eredmény dokumentumai
    5. Tűzvédelmi ismeretek
      5.1. Égéselméleti alapismeretek
      5.2. Az égés különböző fajtái
      5.3. A tűzvédelmi törvény alapfogalmai
      5.4. Anyagok tűzveszélyességi osztálya
      5.5. Tűzveszélyes tevékenységek
      5.6. Dohányzás, gyújtóeszközök szabályai
      5.7. Tárolás szabályai
      5.8. Szállítás és vontatás
      5.9. A munkahely kialakítása
      5.10. A tűzoltás módjai
      5.11. Oltóanyagok
      5.12. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
      5.13. A tűz jelzése
      5.14. A tűzvédelmi szabályzat
      5.15. A tűzvédelmi oktatás
    6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
      6.1. Fizikai ártalmak
        6.1.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
        6.1.2. A zajártalom
        6.1.3. Rezgések által okozott ártalmak
        6.1.4. Sugárzások által okozott ártalmak
        6.1.5. A munkahelyi klíma
        6.1.6. A porártalom
      6.2. Kémiai ártalmak
      6.3. Biológiai veszélyek
      6.4. Pszichoszociális veszélyek
      6.5. A foglalkozási betegségek
      6.6. Egyéni védőeszközök használata
      6.7. Építőipari egyéni védőeszközök
        6.7.1. Fejvédő eszközök
        6.7.2. Arcvédő eszközök
        6.7.3. Szemvédő eszközök
        6.7.4. Légzőszerveket védő eszközök
        6.7.5. Hallószerveket védő eszközök
        6.7.6. Kézvédő eszközök
        6.7.7. Lábvédő eszközök
        6.7.8. Védőruhák
        6.7.9. Egyéb biztonsági eszközök
      6.8. Biztonsági szín- és alakjelek
        6.8.1. A biztonsági szín- és alakjelek jelentései
    7. Baleset, elsősegélynyújtás
      7.1. A baleset fogalma
      7.2. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
      7.3. Az elsősegélynyújtás
      7.4. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
        7.4.1. Kötések
        7.4.2. Vérzések
        7.4.3. Égési sérülések
        7.4.4. Idegen test a légúti rendszerben
        7.4.5. Idegen test a szemben
      7.5. Csont-, izom- és ízületi sérülések
      7.6. Mérgezések
      7.7. Újraélesztés
      7.8. Eszméletvesztés
      7.9. Villamos áram okozta sérülések
      7.10. Heveny rosszullétek és különleges helyzetek
    8. Környezetvédelem
      8.1. Környezetvédelmi alapfogalmak
      8.2. Környezetvédelmi alapelvek
      8.3. A környezetszennyezés
      8.4. A környezetvédelem jogi és igazgatási eszközei
      8.5. Talaj és talajszennyezés
        8.5.1. Talajkárosodások
        8.5.2. Talajvédelem, talajtisztítás
      8.6. Víz és vízszennyezés
        8.6.1. A vízszennyezés
        8.6.2. A víz tisztítása, kezelése
      8.7. A szennyvíz
      8.8. Levegő és légszennyezés
        8.8.1. Légszennyező források
        8.8.2. A légszennyezés hatásai és védekezés
      8.9. Az épített környezet védelme
        8.9.1. Az épített környezet fenntartása és használata
        8.9.2. Az építészeti örökség védelme
      8.10. Hulladékok
        8.10.1. A hulladékok csoportosítása
        8.10.2. Hulladek gyűjtés
        8.10.3. Hulladek szálítása
        8.10.4. Hulladékgazdálkodás
        8.10.5. Veszélyes hulladékok kezelése
    9. Bontási munkák munkavédelme
      9.1. A bontás előkészítése
      9.2. A bontási munkák végrehajtása, sorrendje
        9.2.1. Vezetékek, szerelvények, berendezések bontása
        9.2.2. Nyílászáró szerkezetek és válaszfalak bontása
        9.2.3. Burkolatok bontása
        9.2.4. Tetőszerkezet és padlástéri falak bontása
        9.2.5. Födémek, boltozatok, lépcsők bontása
        9.2.6. Falak bontása
        9.2.7. Bontási anyagok tárolása
      9.3. Azbeszttartalmú épületrészek bontása
      9.4. A bontási munkák gépei
        9.4.1. Golyós bontógép
        9.4.2. Lánctalpas kotrókra szerelhető segédszerkezetek
          9.4.2.1. Bontóolló
          9.4.2.2. Betonroppantó
          9.4.2.3. Bontókalapács
        9.4.3. A törmelék rakodása
        9.4.4. Bontásra alkalmas kisgépek
          9.4.4.1. Fúró- és vésőkalapácsok
          9.4.4.2. Kézi bontókalapács
    10. Munkavédelem építőipari munkahelyeken
      10.1. Koordinátorok kijelölése
      10.2. Telepített gépek
      10.3. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek
        10.3.1. Általános követelmények
        10.3.2. Talajmunka munkagéppel
          10.3.2.1. A közlekedés feltételei
          10.3.2.2. Védőtávolságok
          10.3.2.3. Anyagszállítás
          10.3.2.4. A munkavégzés feltételei
          10.3.2.5. Teendők munkavégzés után
      10.4. Földmunkák, anyagkitermelés, aknaépítés
        10.4.1. A vezetékek feltárása
        10.4.2. Kitermelés, lejárók, átjárók
        10.4.3. Dúcolt és dúcolatlan munkagödör
      10.5. Vízszigetelő munkák
        10.5.1. Oldószeres bitumenmáz
        10.5.2. Bitumenes lemez
        10.5.3. Műanyag lemez
      10.6. Kőművesmunkák
        10.6.1. Alapozások
        10.6.2. Pillérek, falak, kémények
        10.6.3. Kiváltások, födémek
        10.6.4. Egyéb kőműves szerkezetek
      10.7. Zsaluzatok és alátámasztó állványok
        10.7.1. Összeszerelés
        10.7.2. Bontás
      10.8. Előregyártott elemek
      10.9. Beton- és vasbeton munkák
        10.9.1. Acélbetétek megmunkálása
        10.9.2. Betonkeverés
        10.9.3. Betonozási munka
      10.10. Tetőfedőmunkák
      10.11. Felületképzések
        10.11.1. Munkavédelem
        10.11.2. Egészségvédelem
          10.11.2.1. Festék és tapéta eltávolítása
          10.11.2.2. Az anyagok felhasználása során betartandó szabályok
          10.11.2.3. Eszközök használata
        10.11.3. Tűzvédelem
        10.11.4. Környezetvédelem
      10.12. Burkolómunkák
        10.12.1. Munkavédelem
        10.12.2. Egészségvédelem
        10.12.3. Tűzvédelem
      10.13. Nyílászárók szerelése
      10.14. Létrák
        10.14.1. A támasztólétra használatának szabályai
        10.14.2. Kétágú létra használatának szabályai
      10.15. Állványok tervezése, szabványok
      10.16. Állványok munkavédelmi előírásai
        10.16.1. Építési állványok általános követelményei
        10.16.2. Állványelemek követelményei
            10.16..2.1. Állványpadozatok
          10.16.2.2. Korlát-, közép- és lábdeszkák követelményei
          10.16.2.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
        10.16.3. Építési feljárók, átjárók, lépcsők
          10.16.3.1. Építési feljárók
          10.16.3.2. Építési átjárók
          10.16.3.3. Építési lépcső
        10.16.4. Mobil szerelő- és gurulóállványok
        10.16.5. Egyéb követelmények, oktatás
        10.16.6. Az állványok vizsgálata, átvétel
    11. Feladatlapok
 • Cím
  Munka-, baleset- és környezetvédelem
  Szerző
  Szerényi Attila - Szerényi István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-0-41
  ISBN
  9789639702974
  Kiadási év
  2017