Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Statika

Statika
3 800 Ft

A kiadvány a korábbi Statika könyvünk második, átdolgozott, frissített kiadása. A könyv az eredeti felépítését, a fő fejezeteit megőrizte, így a kerettantervhez és a témakörök szokásos sorrendjéhez is igazodik. Számos ponton kiegészítettük, pontosítottuk korábbi könyv tartalmát, az ábraanyagot, illetve a feladatokat. A túlzottan összetett, bonyolult feladatokat az igényekhez igazítva egyszerűsítettük, számukat csökkentettük, azok megoldását ahol lehetett érthetőbben magyaráztuk. Tipográfiai szempontból is újraterveztük a könyvet, lényegesen átláthatóbb, könnyebben kezelhető és tanulható kiadvány kerülhet a tanulókhoz.

A fizikai alapok ismétlése után a legfontosabb statikai alapfogalmak, illetve a statika alaptételei következnek. Az egyensúly különböző eseteinek vizsgálata után a kényszerek típusait mutatjuk be. A 4. fejezetben csoportosítjuk a tartókat, és részletesen kidolgozott számpéldákat mutatunk be az egyszerű tartók támaszerőinek számítására. Az összetett tartókat hasonlóan ismertetjük. A rácsos tartókról szóló fejezetben 1-1 példán végighaladva lehet a csomóponti és a hármas átmetszés módszerét elsajátítani. A legrészletesebben az igénybevételi ábrákkal foglalkozunk. Rövid elméleti bevezető után az egyszerűbb esetektől a bonyolultabban felé haladva mélyülünk el az igénybevételek számításában és az ábrák szerkesztésében. A könyv a tartók keresztmetszeti jellemzőinek számításával folytatódik, ahol a terület, a súlypont és az inercia számítását és szerkesztését tárgyaljuk. Új fejezetként került a könyv végére a helyzeti állékonysággal foglalkozó rész, ahol a gyakorlati szempontból is fontos eseteket mutatunk be.

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Fizikai alapismeretek
      1.1. A statika helye a mechanikában
      1.2. Mértékegységek
        1.2.1. Mértékegységek átváltása
      1.3. A testekre ható erők
        1.3.1. Az erő jellemzői
        1.3.2. Erőfajták
          1.3.2.1. Koncentrált erő
          1.3.2.2. Vonal mentén megoszló erő
          1.3.2.3. Felület mentén megoszló erő
        1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással
        1.3.4. Erőrendszer
      1.4. A forgatónyomaték
        1.4.1. Az erő forgatónyomatéka
        1.4.2. A forgatónyomaték számítása
        1.4.3. Erőpár forgatónyomatéka
        1.4.4. Erő és erőpár összetétele
        1.4.5. Erő pontra redukálása
    2. A statika alaptételei
      2.1. A mechanika alaptételei
        2.1.1. Az általános tömegvonzás törvénye
        2.1.2. Newton I. törvénye (tehetetlenség)
        2.1.3. Newton II. törvénye (gyorsulás)
        2.1.4. Newton III. törvénye (hatás-ellenhatás)
      2.2. Az eredő és az egyensúly fogalma
      2.3. A statika axiómái (alaptételei)
      2.4. Eredő erő szerkesztése
        2.4.1. Közös metszéspontú erők eredőszerkesztése
        2.4.2. Két párhuzamos erő eredőszerkesztése
        2.4.3. Általános helyzetű erők eredőjének szerkesztése
          2.4.3.1. Közvetlen erőösszetétel
          2.4.3.2. Kötélsokszög szerkesztés
      2.5. Az eredő erő számítása
        2.5.1. Általános erőrendszer eredője
        2.5.2. Párhuzamos erők eredője
    3. Statikai egyensúly és kényszerek
      3.1. Az egyensúly
        3.1.1. Egyensúlyozás erővel
        3.1.2. Egyensúlyozás egy erőpárral
        3.1.3. Erőrendszer helyettesítése egy adott pontban
        3.1.4. Egyensúlyozás adott hatásvonalú erővel és adott ponton átmenő erővel
        3.1.5. Egyensúlyozás három adott hatásvonalú erővel
      3.2. Merev testek elmozdulása
      3.3. Statikai kényszerek
        3.3.1. Elsőfokú kényszerek
        3.3.2. Másodfokú kényszerek
        3.3.3. Harmadfokú kényszerek
      3.4. Modell felvétel, elkülönítés
    4. Tartók csoportosítása, egyszerű tartók
      4.1. A szerkezetek és tartók fogalma
      4.2. Tartók csoportosítása
        4.2.1. Erőtani modell szerint
        4.2.2. Anyag szerint
        4.2.3. Statikai modell szerint
        4.2.4. Rendeltetés szerint
      4.3. Az egyszerű tartók
      4.4. Statikai határozottság, határozatlanság
      4.5. Kinematikai határozottság, határozatlanság
      4.6. Egyszerű tartók reakcióerőinek számítása
      4.7. Egyszerű tartó reakcióerőinek szerkesztése
    5. Összetett tartók
      5.1. Csuklós többtámaszú tartók
      5.2. Háromcsuklós tartók
    6. Rácsos tartók
      6.1. Síkbeli rácsos tartók
      6.2. Rácsos tartók a valóságban
      6.3. Rácsos tartók típusai
      6.4. Rácsos tartó erőjátéka
      6.5. Csomóponti módszer
        6.5.1. Rúderők meghatározása
        6.5.2. Rúderő táblázat
        6.5.3. Vakrudak
        6.5.4. Speciális esetek
      6.6. Hármas átmetszés módszere
    7. Igénybevételi ábrák
      7.1. Az igénybevételek
        7.1.1. Húzó-nyomó igénybevételek
        7.1.2. Nyíró igénybevétel
        7.1.3. Hajlító igénybevétel
      7.2. Az igénybevételi ábrák (belsőerő ábrák)
      7.3. Egyszerű terhelésű kéttámaszú tartók igénybevételei
        7.3.1. Középen koncentrált erővel terhelt tartó
        7.3.2. Koncentrált erővel általános helyen terhelt tartó
        7.3.3. Szimmetrikusan, két koncentrált erővel terhelt tartó
        7.3.4. Szimmetrikusan, három koncentrált erővel terhelt tartó
        7.3.5. Egyenletesen megoszló erővel terhelt tartó
        7.3.6. Egyenletesen megoszló erővel részlegesen terhelt tartó
        7.3.7. Koncentrált nyomatékkal terhelt tartó
        7.3.8. Túlnyúló kéttámaszú tartók
      7.4. Konzolok igénybevételi ábrái
        7.4.1. A szabad végén koncentrált erővel terhelt konzol
        7.4.2. Egyenletesen megoszló erővel terhelt konzol
      7.5. Összefüggések az igénybevételi ábrák között
      7.6. Vegyes terhelésű kéttámaszú tartók
      7.7. Vegyes terhelésű konzoltartók
      7.8. Vegyes terhelésű túlnyúló kéttámaszú tartók
      7.9. Ferde tengelyű tartók
      7.10. Tört tengelyű tartók belső erő ábrái
      7.11. Összetett tartók igénybevételi ábrái
    8. Súlypont és inercianyomaték
      8.1. A súlypont fogalma
      8.2. Egyszerű síkidomok súlypontja
      8.3. Összetett síkidomok súlypontja
        8.3.1. Súlypont szerkesztése
        8.3.2. Súlypont számítása
      8.4. Statikai nyomaték
      8.5. Síkidomok másodrendű nyomatéka és a származtatott mennyiségek
        8.5.1. Fő inercianyomaték, főtengely
        8.5.2. Összetett síkidomok tehetetlenségi nyomatéka
        8.5.3. Fő inercia meghatározása Mohr körrel
        8.5.4. Az inerciasugár
        8.5.5. Keresztmetszeti tényező
      8.6. Keresztmetszetek belső magja
    9. Tartók helyzeti állékonysága
      9.1. Elcsúszás
      9.2. Felborulás
    9.3 Felúszás
 • Cím
  Statika
  Szerző
  Szerényi Attila
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-03-II
  ISBN
  9789639702622
  Kiadási év
  2018