Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Elektronika alapjai

Elektronika alapjai
5 800 Ft

Jelen tankönyvet a 2020/2021-es tanévtől alkalmazandó képzési és kimeneti követelményekben és a vonatkozó programtantervekben szereplő Az elektronika alapjai tanulási terület oktatásának és elsajátításának segítésére hoztuk létre. A tankönyv felöleli a tanulási terület mindhárom tantárgyának (Elektrotechnika, Analóg áramkörök, Digitális áramkörök) témaköreit, kivéve a többfázisú hálózatokat.
A könyvet igyekeztünk úgy alakítani, hogy olvasmányosabb legyen a szokásos tankönyveknél. Reméljük, hogy a könyvben található QR-kódokkal elérhető érdekes történetek, kiegészítő információk segítenek még jobban megszerettetni ezt a csodaszép szakmát!


A tananyag megértéséhez szükség lesz arra a matematikai tudásra, amelyet az elmúlt két évben – 9. és 10. évfolyamon – kellett, illetve az idén kell megtanulni. Lesznek azonban olyan témák is, amelyeket azért nem fogunk mélyebben tárgyalni, mert ehhez még nincs meg az elegendő matematikai tudás, de türelem, a következő években ezekben is el lehet majd mélyedni!


Ehhez kívánunk Kedves Olvasó eredményes kutatást, felfedezést, élvezetes tanulást!
Az alkotók

 • TARTALOMJEGYZÉK
  Előszó
    1. Aktív és passzív hálózatok
      1.1. Ismétlés
      1.2. Nevezetes villamos hálózatok
        1.2.1. A Wheatstone-híd
      1.3. Villamos alapműszer, méréshatár-kiterjesztés
      1.4. A feszültséggenerátorok helyettesítése
        1.4.1. A Thevenin helyettesítő kép
        1.4.2. A Norton helyettesítő kép
        1.4.3. A Norton Thevenin átalakítás
      1.5. A szuperpozíció
      1.6. A valós generátorok hálózati jellemzői
    2. Villamos erőtér, kondenzátor
      2.1. Egy kis ismétlés
      2.2. A villamos tér jellemzői
        2.2.1. Töltések közötti kölcsönhatás nagysága, a Coulomb-törvény
        2.2.2. Villamos térerősség, villamos feszültség
        2.2.3. Anyagok viselkedése villamos térben
      2.3. Kapacitás, kondenzátor
        2.3.1. A síkkondenzátor
        2.3.2. Kondenzátorok felépítése
        2.3.3. Kondenzátorok eredő kapacitása
        2.3.4. Kondenzátorok energiája
        2.3.5. Kondenzátorok töltési és kisütési folyamata
    3. Mágneses tér
      3.1. Egy kis ismétlés – egy kis történelem
      3.2. Áramjárta vezető mágneses tere
      3.3. Mágneses térerősség és az indukció
        3.3.1. Szolenoid mágneses tere
        3.3.2. Egyenes vezető tere
        3.3.3. Áramjárta vezetőre ható erő mágneses térben
      3.4. Anyagok viselkedése mágneses térben
        3.4.1. A térerősség és a mágneses indukció összefüggése
      3.5. Változó mágneses tér
        3.5.1. Mozgási indukció
        3.5.2. Nyugalmi indukció
        3.5.3. Önindukció
      3.6. A mágneses tér energiája
      3.7. A transzformátor
    4. Váltakozó áramú hálózatok
      4.1. Egy kis ismétlés – egy kis bevezetés
      4.2. A váltakozó feszültség
      4.3. Ellenállás váltakozó feszültségű körben
        4.3.1. Effektív érték
      4.4. Kondenzátor váltakozó áramú áramkörben
        4.4.1. A vektordiagram
      4.5. Tekercs váltakozó áramú áramkörben
      4.6. Soros váltakózó áramú szinuszos áramkörök
      4.7. Párhuzamos váltakózó áramú szinuszos áramkörök
      4.8. Váltakozó áramú hálózatok teljesítménye
      4.9. Rezonancia jelenségek
    5. Analóg áramköri rendszerek és jelek
      5.1. Egy kis ismétlés
      5.2. Kétpólusok
        5.2.1. Passzív kétpólusok
        5.2.2. Aktív kétpólusok
      5.3. Négypólusok
      5.4. Szűrők
    6. Félvezető eszközök
      6.1. Egy kis ismétlés
      6.2. Félvezető anyagok
      6.3. A dióda
        6.3.1. A PN átmenet
        6.3.2. Nyitóirányú karakterisztika
        6.3.3. Záróirányú karakterisztika
        6.3.4. A dióda
      6.4. Dióda alkalmazása – egyenirányító kapcsolások
      6.5. Dióda típusok
      6.6. A bipoláris tranzisztor
        6.6.1. A tranzisztor egyenletei
        6.6.2. A tranzisztor karakterisztikái
      6.7. A bipoláris tranzisztor alkalmazása
        6.7.1. A bipoláris tranzisztor munkapontbeállítása
        6.7.2. Bipoláris tranzisztoros erősítőkapcsolás működése
        6.7.3. A tranzisztor kisjelű helyettesítőképe és a közös emitteres kapcsolás erősítése
      6.8. Unipoláris tranzisztorok
        6.8.1. JFET
        6.8.2. A JFET tranzisztor alkalmazásai
        6.8.3. MOSFET
    7. Visszacsatolások
      7.1. Soros áram-visszacsatolás
      7.2. Soros feszültség-visszacsatolás
      7.3. Párhuzamos áram-visszacsatolás
      7.4. Párhuzamos feszültség-visszacsatolás
    8. Erősítők frekvenciafüggése
      8.1. Erősítő áramkörök alsó határfrekvenciája
      8.2. Erősítő áramkörök felső határfrekvenciája
    9. Nagyjelű erősítők
      9.1. Nagyjelű erősítők határértékei
        9.1.1. Erősítők osztályozása a munkapont elhelyezkedése szerint
      9.2. Teljesítményerősítők
        9.2.1. A osztályú erősítő
        9.2.2. B osztályú erősítő
        9.2.3. AB osztályú erősítő
    10. Többfokozatú erősítők
      10.1. Közvetlen csatolású erősítők
        10.1.1. Közvetlen csatolás rövidzárral
        10.1.2. Közvetlen csatolás szinteltolóval
      10.2. RC csatolású erősítők
      10.3. Transzformátoros csatolású erősítők
    11. Műveleti erősítők
      11.1. Műveleti erősítők felépítése
        11.1.1. Differenciálerősítő
        11.1.2. Fázisösszegző
        11.1.3. Áramgenerátorok
        11.1.4. Darlington erősítő
        11.1.5. Integrált műveleti erősítők
        11.1.6. Műveleti erősítő paraméterei
      11.2. Műveleti erősítők alapkapcsolásai
        11.2.1. Invertáló alapkapcsolás
        11.2.2. Neminvertáló alapkapcsolás
        11.2.3. Nem ideális erősítő bemeneti nyugalmi áramainak hatása
        11.2.4. Invertáló feszültségösszegző alapkapcsolás
        11.2.5. Különbségképző alapkapcsolás
        11.2.6. Integráló kapcsolás
        11.2.7. Differenciáló kapcsolás
        11.2.8. Váltakozóáramú erősítők
    12. Digitális jelek – számrendszerek
      12.1. Digitális jelek
      12.2. A kettes számrendszer
        12.2.1. Számolás kettes számrendszerben
        12.2.2. Kettes számrendszer alkalmazása
      12.3. A tizenhatos számrendszer
      12.4. Binárisan kódolt decimális számábrázolás
        12.4.1. Összeadás BCD kódban
        12.4.2. Egyéb BCD kódok
    13. Logikai függvények és egyszerűsítésük
      13.1. Bevezetés – egy kis ismétléssel
      13.2. Logikai műveletek
        13.2.1. Tagadás (NEM – NOT) kapcsolat
        13.2.2. ÉS (AND) kapcsolat
        13.2.3. VAGY (OR) kapcsolat
        13.2.4. KIZÁRÓ VAGY (EXCLUSIVE OR – XOR)
      13.3. Boole-algebra
        13.3.1. A Boole algebra alapvetései
        13.3.2. A logikai függvény diszjunktív kanonikus alakja
      13.4. A logikai függvény grafikus egyszerűsítése
        13.4.1. Kétváltozós V-K tábla
        13.4.2. Háromváltozós V-K tábla
        13.4.3. Négyváltozós V-K tábla
        13.4.4. Az egyszerűsített függvények megvalósítása kapuáramkörökkel
        13.4.5. A logikai függvény konjunktív alakja
        13.4.6. Konjunktív függvény megvalósítása logikai kapukkal
      13.5. Logikai hálózatok alkalmazása
        13.5.1. A címdekódoló, multiplexer és a demultiplexer
        13.5.2. Félösszeadó áramkör
  Név- és tárgymutató
  Tartalomjegyzék
 • Cím
  Elektronika alapjai
  Szerző
  Mitykó Csaba
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-7-03
  ISBN
  9786155720529
  Kiadási év
  2023