Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Faipari szakrajz

Faipari szakrajz
6 600 Ft

A műszaki rajzok megértése, értelmezése és a tervolvasás képessége minden fa- és bútoriparban résztvevő számára fontos, alapvető készség. A szakma gyakorlása során – akár elméleti, akár gyakorlati feladatunk lesz – erre a mindennapokban folyamatosan szükség van.

A rajzok értő olvasása nélkül nem tudjuk megérteni, milyen alakú, anyagú és méretű szerkezeteket kell létrehozni, az elemek milyen módon kapcsolódnak egymáshoz. Amellett pedig, hogy minden munkát a terveknek (és az előírásoknak) megfelelően kell elkészíteni, a rajzok képezik az alapját minden anyag- és munkamennyiség-számításnak, valamint rendelésnek.

Kiadványunkkal a fa- és bútoripari ágazat tanulóinak kívánunk segítséget nyújtani. A tartalom összeállításnál nemcsak a tanterv által elvárt elméleti és gyakorlati tartalmakat, hanem oktatói és szakmai tapasztalatunkat is figyelembe vettük. Így került nagyszámú gyakorlófeladat a könyvbe. Ezek különböző nehézségűek, és mind órai keretek között, mind otthoni munkavégzéssel elvégezhetők.

A rajzok jelentős része szabadon elkészíthető, megszerkeszthető rajzlapon vagy akár a füzetben. E rajzok és feladatok értelmezése, megoldása, megszerkesztése időigényes, de nagyban segíti a rajzolvasási készség fejlesztését.

Az első hat fejezet elsősorban a korábbi tanulmányaink összefoglalása, illetve a rajzoláshoz szükséges kiegészítő ismeretek bemutatása. Olyan rajzi és geometriai ismeretek kerülnek itt elő, melyek elengedhetetlenek a fa- és bútoripari munkák végzése során előforduló műszaki rajzok olvasásához, értelmezéséhez, akár önálló elkészítéséhez.

A könyv második fele részletesen ismerteti a fakötések és az egyszerű tömörfa bútorok rajzait, a gyakorlatban alkalmazott jelölésekkel méretezésekkel. A nézet- és metszetrajzok értelmezését nagyban segítik a mellettük feltüntetett axonometrikus ábrák!

Sikeres tanulást kívánnak a szerzők, valamint a szerkesztő és a kiadó

 • TARTALOMJEGYZÉK
  Előszó
    1. A rajzolás eszközei, az eszközök használata
      1.1. A rajzolás eredete
      1.2. A rajzolás alapjai
      1.3. A rajzolás eszközei
        1.3.1. A ceruzák
        1.3.2. A körző
        1.3.3. A vonalzók
        1.3.4. A rajztábla
        1.3.5. A törlőgumi (radír)
        1.3.6. A rajzpapírok
    2. A szabvány fogalma, rajzi szabványok
      2.1. A szabványosítás és a szabvány
      2.2. A rajzlapok méretei, keretezésük
        2.2.1. A rajzlapok méretei, hajtogatásuk
        2.2.2. A rajzlapok keretezése, a feliratmező kialakítása
      2.3. A műszaki rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
      2.4. Mértékegységek
      2.5. A méretarányok
      2.6. A szabványírás
      2.7. Egyéb betűtípusok
    3. Síkmértani alapszerkesztések
      3.1. Síkgeometriai alapfogalmak
        3.1.1. Szögek
        3.1.2. Síkidomok osztályozása
        3.1.3. A kör és részei
      3.2. Síkmértani alapszerkesztések
    4. Térgeometriai alapfogalmak
      4.1. Síklapú testek és származtatásuk
      4.2. Görbe felületű testek
    5. Vetületi ábrázolás
      5.1. A vetületi ábrázolás elemei, módjai
      5.2. A pont ábrázolása
      5.3. Az egyenes ábrázolása
      5.4. A síkok ábrázolása vetületekkel
      5.5. Síklapú testek ábrázolása
      5.6. Forgástestek ábrázolása
      5.7. Összetett testek ábrázolása
    6. Axonometrikus ábrázolás
      6.1. Az axonometrikus ábrázolási mód
      6.2. Egyméretű (izometrikus) axonometria
      6.3. Kétméretű (dimetrikus) axonometria
      6.4. A frontális (kavalier) axonometria
      6.5. A síklapú testek ábrázolása axonometriában
        6.5.1. A kocka ábrázolása
        6.5.2. Hasáb axonometrikus ábrázolása
        6.5.3. Gúla axonometrikus ábrázolása
        6.5.4. Összetett síklapú testek ábrázolása
        6.5.5. Csonkolt síklapú testek ábrázolása
    7. Perspektivikus ábrázolás
      7.1. A perspektíva a műszaki gyakorlatban
      7.2. A perspektív ábrázolási rendszer
        7.2.1. A perspektív ábrázolási rendszer felépítése
        7.2.2. A perspektív kép keletkezése, tulajdonságai
      7.3. A perspektív kép szerkesztése
        7.3.1. Egyiránypontos perspektív kép szerkesztése
        7.3.2. Kétiránypontos perspektív kép szerkesztése
    8. Nézet- és metszetrajzok
      8.1. A nézetrajzok
      8.2. A metszetrajzok
        8.2.1. A metszet helyének felvétele, jelölése
        8.2.2. A metszetek fajtái
    9. Anyagjelölések és méretmegadás faipari rajzokon
      9.1. Szabványos anyagjelölések
      9.2. Faanyagok felületi kialakítására vonatkozó rajzi jelölések
      9.3. Kötőelemek jelölési módjai faipari rajzokon
      9.4. Egyéb rajzi jelölések
      9.5. Méretmegadás faipari rajzokon
        9.5.1. A méretmegadás elemei
        9.5.2. Méretmegadás kialakítása, méretek elhelyezése
        9.5.3. Ismétlődő és egyenlő kiosztású elemek méretmegadása
        9.5.4. Méretszámok elhelyezkedése
        9.5.5. Furatok egyszerűsített jelölése és méretmegadása
        9.5.6. Különleges méretmegadások
        9.5.7. Mérettűrések megadása
    10. Bútoripari rajzok fajtái
      10.1. Elrendezési rajz (alaprajz)
      10.2. Falnézeti rajz
      10.3. Látványterv
      10.4. Vázlatrajz (előterv)
      10.5. Tervrajz
      10.6. Kivitelezési rajzok (gyártáshoz szükséges rajzok)
        10.6.1. Jellegrajz
        10.6.2. Csomóponti rajzok (részletrajzok)
        10.6.3. Alkatrészrajz
        10.6.4. Műhelyrajz
        10.6.5. Rész-összeállítási rajz
        10.6.6. Gyártmány-összeállítási rajz
    11. A fakötések rajzai
      11.1. Szélesítő toldások
        11.1.1. Szélesítő toldás egyenes élillesztéssel
        11.1.2. Szélesítő toldás ferde élillesztéssel
        11.1.3. Szélesítő toldás egyenes lapolással
        11.1.4. Szélesítő toldás ferde lapolással
        11.1.5. Szélesítő toldás egyenes lapolással, párkányolással
        11.1.6. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, saját csappal
        11.1.7. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, idegen csappal
        11.1.8. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, párkányolással
        11.1.9. Ékcsapos szélesítő toldás
        11.1.10. Szélesítő toldások merevítő kötései
          11.10.9.1. Hevederkötés
          11.10.9.2. Fejelés vagy fejelőléc
      11.2. Hosszabbító toldások
        11.2.1. Hosszabbító toldás egyenes bütüillesztéssel
        11.2.2. Hosszabbító toldás ferde bütüillesztéssel
        11.2.3. Hosszabbító toldás rálapolásokkal
          11.2.3.1. Egyenes rálapolás egyenes bütüillesztéssel
          11.2.3.2. Egyenes rálapolás ferde bütüillesztéssel
          11.2.3.3. Nyergelt fecskefarkú rálapolás
        11.2.4. Hosszabbító toldás ferde rálapolással
          11.2.4.1. Ferde rálapolás egyenes bütüillesztéssel
          11.2.4.2. Ferde rálapolás ferde bütüillesztéssel
        11.2.5. Horogrovások
          11.2.5.1. Horogrovás egyenes bütüillesztéssel
          11.2.5.2. Lépcsős horogrovás egyenes bütüillesztéssel
        11.2.6. Hosszabbító toldások csapozással
          11.2.6.1. Hosszabbító toldás saját csappal
          11.2.6.2. Hosszabbító toldás idegen csappal
          11.2.6.3. Hosszabbító toldás fecskefarkú csapozással
          11.2.6.4. Hosszabbító toldás köldökcsapokkal
          11.2.6.5. Ékcsapos hosszabbító toldás
      11.3. Keretkötések
        11.3.1. Keretsarokkötések
          11.3.1.1. Rálapolással kialakított szerkezet
          11.3.1.2. Sarokkötés rálapolással sarkalva vagy 45°-os illesztéssel
          11.3.1.3. Sarokkötés ollós (és kettős ollós) csappal
          11.3.1.4. Sarokkötés ollós csappal, egy vagy kétoldali 45°-os illesztéssel
          11.3.1.5. Sarokkötés lapolással, aljazva
          11.3.1.6. Sarokkötés lapolással, 45°-os illesztéssel, aljazva
          11.3.1.7. Sarokkötés ollós csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.1.8. Sarokkötés ollós csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.1.9. Sarokkötés ollós csappal, árkolva
          11.3.1.10. Sarokkötés szakállas vésett csappal
          11.3.1.11. Sarokkötés szakállas fészkes csappal
          11.3.1.12. Sarokkötés szakállas vésett csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.1.13. Sarokkötés szakállas fészkes csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.1.14. Sarokkötés szakállas vésett csappal, árkolva
        11.3.2. Keretkötések „T” kötései
          11.3.2.1. T kötés lapolással
          11.3.2.2. T kötés vésett csapozással
          11.3.2.3. T kötés fészkes csapozással
          11.3.2.4. T kötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
          11.3.2.5. T kötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.2.6. T kötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.2.7. T kötés vésett csapozással, árkolva
        11.3.3. Keresztkötések
          11.3.3.1. Keresztkötés rálapolással
          11.3.3.2. Keresztkötés vésett csapozással
          11.3.3.3. Keresztkötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
          11.3.3.4. Keresztkötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.3.5. Keresztkötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.3.6. Keresztkötés vésett csapozással, árkolva
      11.4. Kávakötések
        11.4.1. Kávasarokkötések
          11.4.1.1. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, szerelőléccel
          11.4.1.2. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, köldökcsappal
          11.4.1.3. Kávasarokkötés sarkalással, szerelőléccel
          11.4.1.4. Kávasarokkötés sarkalással, lamellóval
          11.4.1.5. Kávasarokkötés egyenes rálapolással, szerelőléccel
          11.4.1.6. Kávasarokkötés egyenes csapozással (beeresztéssel), szerelőléccel
          11.4.1.7. Kávasarokkötés kettős csapozással
          11.4.1.8. Kávasarokkötés fecskefarkú csapozással
          11.4.1.9. Kávasarokkötés nyílt, egyenes fogazással
          11.4.1.10. Kávasarokkötés nyílt fecskefarkú fogazással
          11.4.1.11. Kávakötés félig takart fecskefarkú fogazással
          11.4.1.12. Kávakötés teljesen takart fecskefarkú fogazással
          11.4.1.13. Kávakötés teknőfogazással
        11.4.2. Káva T kötések
          11.4.2.1. Káva T kötés egyenes beeresztéssel teljes anyagvastagságban
          11.4.2.2. Káva T kötés egyenes beeresztéssel fél anyagvastagságban
          11.4.2.3. Káva T kötés fecskefarkú beeresztéssel
        11.4.3. Kávakeresztkötések
          11.4.3.1. Kávakeresztkötés beékeléssel
          11.4.3.2. Kávakeresztkötés fecskefarkú beeresztéssel
        11.4.4. Kávakötés szakállas vésett csappal
        11.4.5. Kávakötés ékelve
    12. Egyszerű tömörfa bútorok rajzai
      12.1. Ülőke
      12.2. Kispad
      12.3. Lerakóasztal
      12.4. Faliszekrény
      12.5. Fiókos falipolc
      12.6. Fiókos ülőke
 • Cím
  Faipari szakrajz
  Szerző
  Ágfalvi Flóra - Bársony István - Katona József - Szerényi István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-4-34
  ISBN
  9789635720741
  Kiadási év
  2022