Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Magasépítés I.

Magasépítés I.
5 800 Ft

Új Magasépítés tankönyveink a közkedvelt Magasépítéstan I-II. című kiadványok aktualizált, átdolgozott, korszerűbb utódai, melyek illeszkednek a megváltozott technológiai, tantervi és jogszabályi környezethez, és online kiegészítésekkel rendelkeznek.

Az új sorozat négy kötetes. Mindegyikben találunk régi és korszerű építőipari megoldásokat bemutató csomópontokat és
a vizsgára való felkészülést segítő rajzfeladatokat. A kötetek témakörei:

 • Magasépítés I. Röviden ismertetjük az egyes épületszerkezeteket és az építés technológiai sorrendjét, majd az építési sorrendnek megfelelően elkezdjük az egyes szerkezetek és a hozzájuk tartozó technológiák részletes bemutatását. A földmunkákkal, az alapozásokkal, az alépítményi szigetelésekkel és a függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetekkel foglalkozunk.
 • Magasépítés II. Részletesen ismertetjük a függőleges, nem teherhordó szerkezeteket, majd a nyílásáthidalások, boltövek, koszorúk, födémek, boltozatok, lépcsők, lejtők tárgyalása után a napjainkban megkövetelt hő- és páratechnikai szerkezetalakításokat mutatjuk be.
 • Magasépítés III. A fedélszerkezetek és magastetők tárgyalásával indul, melyeket a tetőfedések és lapostetők témakörei követnek.
 • Magasépítés IV. A nyílászárók és beépítésük ismertetésével kezdődik, majd a vakolatok, burkolatok, használati és üzemi vizek elleni szigetelés témakörei következnek. A kötet rövidebb fejezetekben tárgyalja a festő-, mázoló, tapétázó-, épületvillamossági és épületgépészeti munkákat. Az építési segédszerkezetek témaköre után, az utolsó fejezetben összefoglaljuk a építési rendszereket és építési technológiákat.

Kinek ajánljuk?

 • Magas- és mélyépítő technikus tanulóknak.
 • Szaktanároknak, akik nyitottak a digitális tartalmakkal, pl. 3D-modellekkel támogatott tanításra.
 • Azoknak a szakembereknek, akik meg szeretnének ismerkedni az utóbbi évek szakmai újdonságaival.
 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Az épületszerkezetek
      1.1. Az épületszerkezetek fogalma és osztályozása
      1.2. Tartószerkezetek
        1.2.1. Elsődleges tartószerkezetek
        1.2.2. Másodlagos tartószerkezetek
      1.3. Térelválasztó és térosztó szerkezetek
      1.4. Védő- és fedőszerkezetek
      1.5. Külső kapcsolódó szerkezetek
      1.6. Segédszerkezetek
    2. Talajok, földmunkák
      2.1. Talajok
        2.1.1. Talaj alkotórészei
          2.1.1.1. Alkotórészek mennyiségi jellemzői
          2.1.1.2. Szilárd alkotórészek alaki jellemzői
          2.1.1.3. Talajban lévő víz és nedvesség jellemzői
          2.1.1.4. Talajban lévő levegő jellemzői
          2.1.1.5. Talajban lévő szerves alkotórészek
        2.1.2. Talajok szilárdsága
        2.1.3. Talajtípusok és jellemzőik
          2.1.3.1. Szerves talajok
          2.1.3.2. Szervetlen talajok
        2.1.4. Talajok megnevezése
        2.1.5. Talajjavítási módszerek
          2.1.5.1. Talajszilárdítás
          2.1.5.2. Talajcsere
        2.1.6. A talaj víztelenítése
        2.1.7. Geotechnikai tervezés dokumentumai
          2.1.7.1. Talajvizsgálati jelentés
          2.1.7.2. Geotechnikai terv
      2.2. Földmunkák
        2.2.1. Irtási munkák
        2.2.2. Humuszréteg eltávolítása
        2.2.3. Földtömbök kiemelése
        2.2.4. Deponálás
        2.2.5. Talaj megtámasztása, dúcolások
          2.2.5.1. Dúcolások csoportosítása
          2.2.5.2. Keskeny munkagödör dúcolása
          2.2.5.3. Széles munkagödör hagyományos dúcolása
          2.2.5.4. Siemens-dúcolások
          2.2.5.5. Előregyártott dúcolások
          2.2.5.6. Szádfalak
        2.2.6. Földvisszatöltés és tömörítés
        2.2.7. Tereprendezés
    3. Alapozások
      3.1. Alapozási sík tervezése
        3.1.1. Teherbíró altalaj elhelyezkedése
        3.1.2. Mértékadó talajvízszint
        3.1.3. Fagyhatár
        3.1.4. Alaptestek teherátadása, távolsága
        3.1.5. Szomszédos épület alapozási síkja
      3.2. Alaptest szélességi méretének tervezése
        3.2.1. Statikai, építészeti szempontok
        3.2.2. Alaptest anyaga és a terjedési szög
      3.3. Alapozások csoportosítása
      3.4. Síkalapozások
        3.4.1. Sávalapok
          3.4.1.1. Sávalapok anyaga
          3.4.1.2. Beton és vasbeton sávalapok kivitelezése
          3.4.1.3. Válaszfalak alapozása
          3.4.1.4. Sávalapok lépcsőzése
        3.4.2. Pontalapok
          3.4.2.1. Pontalapok anyagai
          3.4.2.2. Pontalap-pillér kapcsolat
          3.4.2.3. Monolit pontalapok kivitelezése
          3.4.2.4. Előregyártott pontalapok kivitelezése
        3.4.3. Gerenda- és gerendarács alapok
        3.4.4. Lemezalapok
          3.4.4.1. Lemezalapok típusai
          3.4.4.2. Fagyhatár feletti lemezalapozás
          3.4.4.3. Sík, felül bordás és gomba lemezalapok kivitelezése
          3.4.4.4. Alul bordás lemezalapok kivitelezése
        3.4.5. Rövid fúrt cölöpalapok (dugóalapok)
      3.5. Mélyalapozások
        3.5.1. Kútalapozás
          3.5.1.1. Kútalapozások szerkezeti részei
          3.5.1.2. Előregyártott elemes kútalapok kivitelezése
          3.5.1.3. Acél köpenyelemes kútalapok kivitelezése
        3.5.2. Cölöpalapozás
          3.5.2.1. Cölöpalapok szerkezeti részei
          3.5.2.2. Előregyártott vasbeton cölöpalapok
          3.5.2.3. Monolit vasbeton (beton) cölöpalapok
          3.5.2.4. Cölöpfej kialakítása
        3.5.3. Résfalas alapozás
          3.5.3.1. A résfal szerkezete, méretei
          3.5.3.2. A résfalazás technológiája
    4. Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések
      4.1. Az alépítményi szigetelések fogalma, fajtái, részei
        4.1.1. Az alépítményi szigetelések fajtái
        4.1.2. Az alépítményi szigetelések elhelyezkedése
        4.1.3. Az alépítményi szigetelések részei
      4.2. Az alépítményi szigetelésekkel szembeni főbb követelmények
      4.3. A vízszigetelések anyagai
        4.3.1. Bitumenes lemezek és készítmények
        4.3.2. Műanyag lemezek és bevonatok
        4.3.3. Vízszigetelő habarcsok
        4.3.4. Tömegbetonok (vízzáró betonok)
        4.3.5. Fémlemezek
      4.4. Talajpára és talajnedvesség elleni szigetelések
        4.4.1. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezszigetelések és kialakításuk
          4.4.1.1. A szigetelés aljzata (alapfelülete)
          4.4.1.2. A szigetelési munkák folyamata
          4.4.1.3. A szigetelés aljzatának előkészítése, kellősítése
          4.4.1.4. A bitumenes lemezek fektetése, toldása
          4.4.1.5. A lemezek ragasztása, hegesztése
          4.4.1.6. Hajlatképzés
          4.4.1.7. Falsarkokba illeszkedő lemezek kialakítása, leszabása
        4.4.2. Műanyag lemezszigetelések kialakítása
          4.4.2.1. Műanyag szigetelések aljzata
          4.4.2.2. Műanyag szigetelések fektetése, hegesztése
        4.4.3. Talajnedvesség elleni bevonatszigetelések
          4.4.3.1. Bevonatszigetelések aljzata
          4.4.3.2. Bevonatszigetelések készítése
        4.4.5. Talajnedvesség elleni lemezszigetelések részletképzései (szerkezeti csomópontok)
          4.4.5.1. Lemezszigetelések lábazati részletei és kialakításuk
          4.4.5.2. Pinceteret határoló szerkezetek szigetelése függőleges falszigeteléssel
          4.4.5.3. Talajnedvesség elleni teknőszigetelés részletképzései, kialakítása
          4.4.5.4. Pillérek szigetelése
          4.4.5.5. Pincefali csőáttörések szigetelése
          4.4.5.6. Mozgási hézag szigetelése
          4.4.5.7. Bevilágítóakna (angolakna) szigetelése
      4.5. Szivárgó rendszerek
      4.6. Talajvíznyomás elleni szigetelések
        4.6.1. Talajvíznyomás elleni bitumenes lemezszigetelések
        4.6.2. Talajvíznyomás elleni lemezszigetelések részletképzései (szerkezeti csomópontok)
          4.6.2.1. A teknőszigetelés kialakítása
          4.6.2.2. Pincefali csőáttörés kialakítása
          4.6.2.3. Mozgási hézag kialakítása
        4.6.3. Talajvíznyomás elleni műanyag lemezszigetelések kialakítása
      4.7. Vízzáró betonok alkalmazása szigetelésként
    5. Függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetek
      5.1. A falszerkezetek (falak)
        5.1.1. A falszerkezetek osztályozása
        5.1.2. A falakkal szemben támasztott követelmények
          5.1.2.1. Tartószerkezeti követelmények
          5.1.2.2. Épületszerkezeti követelmények
          5.1.2.3. Kivitelezési, gazdaságossági követelmények
          5.1.2.4. Esztétikai követelmények
          5.1.2.5. Különleges követelmények
      5.2. Kiselemes falazatok
        5.2.1. Kőfalazatok
          5.2.1.1. Terméskő falazatok
          5.2.1.2. Faragottkő falazatok
        5.2.2. Kisméretű tömör téglafalazatok
          5.2.2.1. Téglakötések szabályai
          5.2.2.2. Falidomkötések
        5.2.3. Falazóblokkból épített falazatok
          5.2.3.1. B 30-as falazóblokk falidomkötése
          5.2.3.2. Uniform falazóblokkok falidomkötései
          5.2.3.3. HB 38-as falazóblokkok falidomkötései
        5.2.4. Vázkerámia falazatok
          5.2.4.1. Vázkerámia falazóelemek
          5.2.4.2. Vázkerámia falazatok falidomkötései
        5.2.5. Vályogfalazatok
          5.2.5.1. Vályogfalazatok típusai
          5.2.5.2. Vályogfalszerkezetek előnyei, hátrányai
          5.2.5.3. Vályogtégla falazatok
        5.2.6. Mészhomok-falazóelemek és -falazatok
        5.2.7. Pórusbeton-falazóelemek és -falazatok
        5.2.8. Beton falazóelemek és -falazatok
        5.2.9. Duzzasztott agyagkavics-falazóelemekből készülő falazatok
        5.2.10. Téglafalazatok kialakítása, építése
        5.2.11. Kiselemes vegyes falazatok
      5.3. Közép- és nagyelemes falszerkezetek
        5.3.1. Blokkos falszerkezetek
          5.3.1.1. Blokkos falszerkezetek kialakítása
        5.3.2. Panelos technológiával készülő falszerkezetek
          5.3.2.1. Homlokzati falpanelok
          5.3.2.2. Belső falpanelok
          5.3.2.3. Panelos falak építése
      5.4. Monolit, félmonolit falszerkezetek
        5.4.1. Egyrétegű öntött falak
          5.4.1.1. Táblás zsaluzatokkal készülő monolit falak
          5.4.1.2. Alagútzsalus építési mód
          5.4.1.3. Kúszózsalus építési mód
          5.4.1.4. Csúszózsalus építési mód
        5.4.2. Többrétegű öntött falak
          5.4.2.1. Vasbeton kéregfalak
          5.4.2.2. Tégla-beton vegyes falak
          5.4.2.3. Kézi zsaluzóelemekből készülő falak
      5.5. Szerelt falszerkezetek
        5.5.1. Boronafalak
        5.5.2. Vázas falak
          5.5.2.1. A váz felépítése
          5.5.2.2. Hőtechnikai jellemzők
      5.6. Falszerkezetek rendeltetés szerint
        5.6.1. Pincefalak
        5.6.2. Lábazati falak
        5.6.3. Felmenő falak
        5.6.4. Oromfalak, tűzfalak, térdfalak, attikafalak
        5.6.5. Válaszfalak
        5.6.6. Vázkitöltő falak
        5.6.7. Merevítőfalak
        5.6.8. Mellvédfalak
      5.7. Pillérek, oszlopok
        5.7.1. Kőpillérek és -oszlopok
        5.7.2. Téglapillérek és -oszlopok
        5.7.3. Vázkerámia pillérek
        5.7.4. Pórusbeton pillérek
        5.7.5. Vasbeton pillérek és oszlopok
          5.7.5.1. Monolit vasbeton pillérek és oszlopok
          5.7.5.2. Zsaluzóelemes pillérek, oszlopok
          5.7.5.3. Előregyártott vasbeton pillérek és oszlopok
        5.7.6. Faoszlopok
        5.7.7. Acéloszlopok
    6. Csomóponti rajzok
    7. Rajzfeladatok
 • Cím
  Magasépítés I.
  Szerző
  Bársony István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-16
  ISBN
  9786155720062
  Kiadási év
  2019