Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
24 045 Ft
 • Tartalom:

  1. HOL LÉNYEGES AZ INGATLAN FOGALMA AZ ÁFA SZABÁLYOZÁSBAN?

  2. AZ INGATLAN FOGALMA AZ ÁFA RENDSZERÉBEN

  ■ Az ingatlan fogalma a fordítottan adózó építési szolgáltatások tekintetében

  ■ Az ingatlan fogalma az ingatlan készre felépítésére vállalkozó fordítottan adózó generálkivitelezőnél – Ingatlan nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan

  ■ Lakóingatlan – nem lakóingatlan

  ■ Beépített – beépítetlen ingatlan

  ■ Építési telek

  ■ Új –félkész – használt (régi) ingatlan

  ■ A beépített ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele

  ■ Tárgyi eszköz – nem tárgyi eszköz

  ■ Az ingatlan alkotóelemei, az ingatlant alkotó dolgok összessége

  ■ Az ingatlan fogalma a közösségi jogban

  ■ Az ingatlan fogalma a szolgáltatások teljesítési helye szempontjából

  ■ Az áfában lényeges építésügyi eljárások

  ■ Az építési tevékenységgel összefüggő használatbavételi eljárás

  ■ Az építési tevékenységnél megjelenő használatbavétel tudomásulvételi eljárás

  ■ Az építési tevékenységnél bevezetett egyszerű bejelentési eljárás

  ■ Egyes ingatlan fogalmak táblázatos áttekintése

  3. ÁLTALÁNOS RENDEZŐELVEK AZ ÁFA MINŐSÍTÉSHEZ

  ■ Az ingatlanügyletek kapcsán keletkező adóalanyiság

  ■ Nem adóalany (pl. magánszemély) adóalanyisága ingatlan értékesítés kapcsán

  ■ Sorozat jellegű ingatlan értékesítés által megteremtett adóalanyiság

  ■ Gazdasági tevékenység fogalma az ingatlan ügyleteknél

  ■ Üzletszerű, rendszeres/tartós jelleg

  ■ Ellenértékre irányultság

  ■ Milyen ingatlanokra terjed ki ez az általános adóalanyiság?

  ■ Online piactereken történő ingatlan értékesítés

  ■ Gazdasági társaságok ingatlanértékesítése miatti adóalanyiság

  ■ Az adóalanyiság kezdő és záró időpontja az ingatlanügyleteknél

  ■ Adóalanykénti bejelentkezés

  ■ Mentesülés az adóalanykénti bejelentkezés alól ingatlan bérbeadás esetén

  ■ Áfa körbe tartozó ügylet és ellenérték fogalma

  ■ A kártérítés, kártalanítás, kötbér, bánatpénz

  ■ Kártérítés

  ■ Kötbér

  ■ Kártalanítás

  ■ Bánatpénz

  ■ Az összetett ügyletek minősítési szempontjai

  ■ A teljesítés fogalma és következményei

  ■ A teljesítés meghiúsulások és nem fizetések kezelése és a behajthatatlan követelés

  ■ Előleg, foglaló, óvadék ingatlan-ügyleteknél

  ■ Az előleg fogalma

  ■ Egyéb tudnivalók, jellemzők az előlegnél

  ■ Az előleg áfa kulcsa

  ■ Többszöri előlegfizetés

  ■ Az ún. 100%-os előleg

  ■ Az előleg számlázása

  ■ Meghiúsult előleg kezelése

  ■ Devizás előlegszámla

  ■ Az előleggé minősítés a fordított adózású ügyleteknél

  ■ Foglaló és annak meghiúsulása

  ■ Az óvadék

  ■ Egyenes – fordított adózás

  ■ Főszabály – egyenes adózás

  ■ Belföldi fordított adózás

  ■ A belföldi fordított adózás személyi feltételei

  ■ A fordított adózású ügyletekhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség

  ■ A fordított adózású időszaki elszámolású ügyletek

  ■ A fordított adózású ügyletekhez kapcsolódó adólevonás

  ■ A fordított adózású ügyletek előlege

  ■ Az ingyenes ügyletek és a fordított adózás

  ■ A fordított adózású ügyletek bizonylatolási szabályai

  ■ Fordított adózásnál alkalmazandó árfolyam

  ■ A fordított adózás ingatlanokhoz kapcsolódó esetkörei

  ■ A fordított adózású ügyleteknél esetlegesen felmerülő kockázatok és teendők azok kiküszöbölése érdekében

  4. AZ INGATLANNAL KAPCSOLATOS EGYES ÜGYLETEK ÁFA MINŐSÍTÉSE

  ■ Az ingatlan értékesítése

  ■ Az ingatlan értékesítés, mint termékértékesítés fogalma, fajtái

  ■ Klasszikus adásvétel

  ■ Értékesítés tulajdonjogfenntartással (részletfizetés nélkül)

  ■ Értékesítés tulajdonjogfenntartás nélkül

  ■ Értékesítés részletfizetéssel (részletvétel)

  ■ Zártvégű ingatlan lízing

  ■ A pénzügyi és az egyéb lízingügyletek elhatárolása

  ■ Zárt és nyílt végű pénzügyi lízinghez kapcsolódó költségek az áfa alapjánál

  ■ A vagyonszerzési illeték szerepe a lízing ügyleteknél

  ■ Lízing során érvényesített ügynöki jutalék

  ■ A zártvégű lízing meghiúsulása

  ■ Hitelre vásárlás

  ■ Az ingatlanértékesítés teljesítési időpontja

  ■ Fordított adózású ingatlanértékesítés adókötelezettségi időpontja

  ■ Előleg és foglaló az ingatlan értékesítési ügyleteknél

  ■ Ügyvédi letétbe helyezett előleg/foglaló

  ■ A kisajátítás

  ■ A csereügyletek

  ■ Ingatlan térítésmentes átadása

  ■ Az ingyenes ingatlan-átadás adóalapja

  ■ Az ingyenes ingatlan-átadás teljesítési időpontja

  ■ Az ingyenes ingatlan-átadás bizonylatolása

  ■ Az ingatlan apport

  ■ Üzletág-értékesítés

  ■ Az ingatlan-zálog (jelzálog) szabályai

  ■ Az adóhatósági végrehajtási eljárás során értékesített ingatlanok áfa-kezelése

  ■ Árrés (különbözeti) adózás alkalmazható-e az ingatlanértékesítésre?

  ■ Adómérték és adózási mód ingatlanértékesítésnél

  ■ Kötelezően egyenes adózású adóköteles értékesítések

  ■ Építési telek értékesítése

  ■ A beépítésre szánt és a beépített ingatlan fogalma

  ■ Bontás alatt álló ingatlanok értékesítése

  ■ Egyenes adózású, adóköteles értékesítés beépített ingatlanok esetében

  ■ Félkész (beépítés alatt álló) ingatlan értékesítése

  ■ Átalakítás alatt álló ingatlanok értékesítése

  ■ Új ingatlan értékesítése

  ■ A funkcióváltások és az önálló rendeltetési egység-szám változások áfabeli megítélése

  ■ Újként beszerzett/épített ingatlan régi ingatlankénti értékesítése

  ■ Régiként beszerzett ingatlan új ingatlankénti értékesítése

  ■ Használt vagy régi ingatlanok értékesítése (2 évnél régebben használatba vett beépített ingatlan és építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan)

  ■ Ingatlan értékesítés adókötelessé tétele

  ■ Az ingatlan értékesítésére, illetve bérbeadására vonatkozóan áfakötelessé tételt választó adóalanyok ezen státuszának az interneten történő adóhatósági közzététele

  ■ Az adókötelezettség választásának visszamenőleges javítása

  ■ Az alkalmazandó adókulcs az adóköteles ingatlanértékesítéseknél

  ■ Lakóingatlan értékesítés 5%-os áfa kulcsa

  ■ Az összes hasznos alapterület fogalma és értékhatára

  ■ Alkalmazható-e fordított adózású ügylet esetén az 5%-os adókulcs?

  ■ Az 5%-os lakóingatlan értékesítés hatályba léptető, hatályon kívül helyező és átmeneti rendelkezései

  ■ A 2024. (az átmeneti rendelkezéssel érintett esetekben 2028.) december 31-ét követően teljesített lakóingatlan-értékesítésekhez kapcsolódóan 2025. (az átmeneti rendelkezéssel érintett esetekben 2029.) január 1-je előtt fizetett előlegek áfa-elszámolása

  ■ Fordított adózás az ingatlan értékesítésével összefüggésben

  ■ Adós és hitelező között fordított adózás dologi biztosíték értékesítése kapcsán

  ■ Felszámolás (fizetésképtelenségi eljárás) alatt álló cég ingatlan értékesítésének fordított adózása

  ■ Az ingatlan építésével, felújításával összefüggő áfa-kérdések

  ■ Saját vállalkozásban megvalósított ingatlan-beruházás

  ■ Példa a saját vállalkozásban megvalósított beruházásra

  ■ Egyenes-fordított adózás az ingatlan-beruházásoknál

  ■ Fordítottan adózó építési ügyletek

  ■ A kulcsra kész (szerkezetkész) állapotú ingatlant felépítő generálkivitelező/ fővállalkozó fordított adózása

  ■ Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan

  ■ Idegen telken épített ingatlan áfa megítélése

  ■ Közművek építése, kialakítása

  ■ Már korábban az adóalany tulajdonában álló telken új épület létesítése

  ■ Utómunkák és pótmunkák minősítése

  ■ Részépítési munkát végző építési vállalkozók/alvállalkozók fordított adózású ügyletei

  ■ A hatósági engedély vagy hatósági bejelentés, mint a fordított adózás feltétele

  ■ Szolgáltatásnak minősülő munka

  ■ Építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka

  ■ Az ingatlan építésére, bővítésére, átalakítására, rendeltetésének megváltoztatására, egyéb megváltozotatására, bontására irányuló munka

  ■ A munkaerő-közvetítés, -kölcsönzés, személyzet rendelkezésre bocsátás fordított adózása

  ■ Tipikus építési, szerelési ügyletek adózási módbeli minősítése

  ■ Egyenes adózású ügyletek (Tervezés; Állványozás és állvány bérbeadásának megítélése; Építőanyag, bontási törmelék, kitermelt föld szállítása; Anyagmozgatás; Daru vagy egyéb munkagép bérbeadása; Parkosítás; Műszaki ellenőr, művezető, műszaki szakértő szolgáltatása; Régészeti ásatások; Klíma, tűzjelző beszerelése; Ingatlanba beépítésre kerülő vasbetonelemek gyártása és összeszerelés; Riasztó beszerelése az ingatlanba; Takarítás; Építési terület őrzése; Építőanyag értékesítése; Kerítés, udvar építése)

  ■ Fordítottan adózó tranzakciók (Előkészítő földmunkák; Ideiglenes közművek kiépítése; Közművek áthelyezése; Bontási tevékenység; Festő-mázoló; Kőműves, ács; Burkoló, parkettázó; Vízvezeték-, fűtés-, gázszerelés; Az ingatlant megrendelésre felépítő fővállalkozó, generálkivitelező tevékenysége; Saját már meglévő telken új gyártócsarnok, raktár, irodaépület megépíttetése egy fővállalkozóval, generálkivitelezővel; Telekommunikációs kábelek, közművezetékek földben történő elhelyezése; Benzinkút, töltőállomás készre felépítése megrendelésre; Építési személyzet rendelkezésre bocsátása, munkaerő kölcsönzése; Daruzási szolgáltatás; Az ingatlan nyílászáróval történő ellátása; Lift beszerelése; Saját anyag felhasználása fordított adózású építési vagy építési-szerelési tevékenységhez; Garanciális munkák, pótmunkák; Vas- és acéltermékek értékesítése)

  ■ Példa az építési láncolatban felmerülő egyenes-fordított adózású jogcímek alkalmazására

  ■ Ingatlanfelújítás, anyagbeszerzés, karbantartás

  ■ Az ingatlan felújítása

  ■ Az ingatlan karbantartása

  ■ Építési anyag beszerzése

  ■ Az építési/felújítási/szerelési munkák teljesítési időpontja

  ■ Főszabály szerinti teljesítési időpont

  ■ Az ingatlan meghatározott készültségi fokra történő felépítését vállaló kivitelező számlájának teljesítési időpontja

  ■ Építési vállalkozó/alvállalkozó teljesítési időpontja

  ■ Részteljesítés

  ■ Időszaki elszámolás alkalmazható az építési tevékenységnél?

  ■ A jóteljesítési garancia megítélése

  ■ Csereügyletek és kompenzációk az építési, felújítási konstrukcióknál

  ■ Előleg építési, felújítási ügyleteknél

  ■ Példák és elhatárolási problémák: részteljesítés, időszaki elszámolás, előleg

  ■ Részteljesítés vagy előleg?

  ■ Határozott időre szóló elszámolás vagy előleg?

  ■ Részteljesítés vagy időszaki elszámolás?

  ■ Részletfizetés vagy részteljesítés?

  ■ Alkalmazandó adókulcs az építkezéssel összefüggő ügyleteknél

  ■ Lakóingatlan építésénél alkalmazandó 5%-os adómérték

  ■ Szerkezetkész állapotra történő kivitelezés esetén alkalmazható-e a lakóingatlanra vonatkozó 5%-os adómérték?

  ■ Példa az 5%-os adómérték alkalmazására lakóingatlan építés esetén

  ■ Az alvállalkozók és a kivitelező közötti ügylet

  ■ A kivitelező és a megrendelő közötti ügylet

  ■ A készrefelépítéssel összefüggő részszolgáltatásokat végző vállalkozók és a megrendelő közötti ügylet

  ■ A beruházó és a vevők közötti ügylet

  ■ Az ingatlan bérbeadásával/hasznosításával kapcsolatos áfa-kérdések

  ■ Az ingatlan-bérbeadás fogalma

  ■ Nyílt végű ingatlan lízing

  ■ Operatív lízing

  ■ A lelépési díj lehet-e ingatlan-bérbeadás ellenértéke?

  ■ Az ingatlan fogalma bérbeadásnál

  ■ Egyébként nem adóalany magánszemély által teljesített bérbe-, haszonbérbe adás

  ■ Az ingatlan-bérbeadás adókulcsa – adómentesség

  ■ Főszabály – adómentesség

  ■ Speciális szabály – adókötelessé tétel

  ■ Nem tartozik az ingatlan-bérbeadás körébe az adómentesség szempontjából

  ■ Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

  ■ Előleg/foglaló és a „no-show-fee” kezelése meghiúsult szálláskiadásnál

  ■ Az idegenforgalmi adó

  ■ Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatással együtt nyújtott szolgáltatások áfa-rendszerbeli kezelése

  ■ Szálláskiadás online (Arbnb, szállás.hu, booking.com stb.)

  ■ A kereskedelmi szálláshelyszolgálatás (szálloda szolgáltatás) teljesítési időpontja

  ■ Egyes szabadtéri rendezvényekre történő, kizárólag belépést biztosító szolgáltatás

  ■ Közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadás (például garázsbérbeadás)

  ■ Ingatlannal összekötött gépek, berendezések bérbeadása

  ■ Széf bérbeadása

  ■ Bérbeadás áfa szerinti teljesítési időpontja

  ■ Időszaki elszámolású bérbeadás

  ■ Főszabály alá eső időszakos elszámolású ügyletek

  ■ A különös szabályok alá eső időszaki elszámolásos ügyletek

  ■ A számla kelte a teljesítési időpont (a fizetési esedékesség és a számla kiállítása is megelőzi az időszak utolsó napját)

  ■ A fizetés esedékessége a teljesítési időpont

  ■ A 60. nap a teljesítési időpont

  ■ Az „1 éves korlát”

  ■ A bérleti díj előleg

  ■ Egyetlen elszámolási időszak ellenértékének több részletben történő kiegyenlítése

  ■ Utólagos kiszámlázások és bérleti díj számla korrekciók

  ■ Az ellenérték (adóalap) nő

  ■ Az ellenérték (adóalap) csökkenése

  ■ Több időszak összevont adatáról számolnak el egy számlában és a különbözet pozitív

  ■ Több időszak összevont adatáról számolnak el egy számlában és a különbözet negatív

  ■ Az adó összege vagy mértéke javítása – nő az adókötelezettség

  ■ Az adó összegének, mértékének javítása – az adókötelezettség csökken

  ■ Egy időszak eredetileg nem került kiszámlázásra

  ■ Bérbe adott ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjak

  ■ A devizás bérleti díj számla

  ■ Devizás számlakorrekció

  ■ Az ingatlanon végzett bérbeadói, illetve bérlői átalakítások áfa-minősítése

  ■ A bérlői felújításért, átalakításért cserébe elszámolt bérleti díj csökkenés (kompenzálás)

  ■ A bérbeadói fit-out beruházások

  ■ A kialakítási hozzájárulások kezelése

  ■ Építési költség hozzájárulás vs. áfaköteles szolgáltatás

  ■ Az áfa-köteles építésiköltség-hozzájárulás és áfán kívüli költségátterhelés elhatárolási szempontja

  ■ A bérbeadó helyett elvégzett állagmegóvások, javítások

  ■ Engedmények, elengedések, visszatérítések, szolgáltatási díjak a bérleti szerződés alapján

  ■ Engedmény a bérleti díjból

  ■ Skontó (idő előtti fizetésre adott engedmény)

  ■ Mennyiségi árengedmény

  ■ Üzletpolitikai célú engedmény

  ■ Ingyenes időszakok, termékek a bérlőknek – Természetbeni árengedmény

  ■ Követelés-elengedés – amikor nem csökkenthető az adóalap

  ■ Követelés-elengedés

  ■ Bérleti díj csökkentése jövőbeni időszakokra tekintettel

  ■ Bérlői szolgáltatásnyújtások

  ■ Az üzletnyitási díj

  ■ Áfa körön kívüli pénzvisszatérítések

  ■ A megszüntetett bérleti szerződésekre vonatkozó elszámolási kérdések

  ■ Az idő előtt megszüntetett bérlet pénzügyi elszámolásának áfa-kérdései

  ■ Mi a teendő, ha a bérbeadó előre beszedte a bérlettel le nem fedett időszakra eső bérleti díjat?

  ■ A bérleti szerződés egyoldalú megszüntetése miatti kompenzációk áfa-kezelése

  ■ A bérlői átalakítások kezelése a bérleti szerződés megszűnésével összefüggésben

  ■ Az „ingyenes bérbeadás” áfa-kérdései

  ■ Az ingyenes használatbaadás adóalapja

  ■ Az ingyenes használatba adás adómértéke

  ■ Teljesítési időpont

  ■ Az ingyenes használatba adás számlázása

  ■ Az ingatlanokkal összefüggő adólevonási szabályok

  ■ Az adólevonási jog tartalma

  ■ Adómentes ingatlannal kapcsolatos tevékenységhez kapcsolódó adólevonás

  ■ Saját rezsis beruházáshoz kapcsolódó adólevonás

  ■ Idegen kivitelezős beruházáshoz kapcsolódó adólevonási jog

  ■ Ingatlan-beszerzéshez kapcsolódó adólevonási jog

  ■ Adóalanyiságon kívüli tevékenységhez kapcsolódó ingatlan-beszerzés

  ■ A külföldön lévő ingatlanon teljesített ügyletekhez kapcsolódó belföldi adólevonás

  ■ Az ingatlannal összefüggő egyes tételes levonási tilalmak és az azok alóli mentesülés

  ■ Nem lakóingatlannal összefüggő adólevonási rendelkezések

  ■ A lakóingatlannal összefüggő levonási szabályok és tételes levonási tilalmak

  ■ A lakóingatlannal összefüggő tételes levonási tiltások

  ■ A lakóingatlannal összefüggő levonási tilalmak alóli mentesülés

  ■ A levonási tilalmak alóli mentesülés közös fogalmainak általános jellemzése

  ■ Lakóingatlan, mint termék beszerzéséhez kapcsolódó adó tilalma alóli mentesülés

  ■ Továbbértékesítési céllal beszerzett vagy épített ingatlan utólagos értékesítése

  ■ Lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó termék, szolgáltatás adólevonási tilalma alóli mentesülés

  ■ Lakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó termékbeszerzés adólevonási tilalma alóli mentesülés

  ■ Lakóngatlan építésével, felújításával összefüggő szolgáltatáshoz kapcsolódó levonási tiltás alóli mentesülés

  ■ Az adóköteles és adólevonásra nem jogosító tevékenységet szolgáló ingatlan áfa-arányosítása

  ■ Az input adó minősítése és az arányosítás menete

  ■ Arányosítási módszerek

  ■ Alternatív arányosítási módszerek – természetes mértékegységen alapuló megosztás

  ■ Az 5. számú mellékletben szabályozott ellenérték alapú arányosítás

  ■ Nem számít bele a bevétel alapú az arányosítási képletbe

  ■ A bevétealapú arányosítás módszere

  ■ Magáncélt is szolgáló ingatlannal összefüggő adólevonás és megosztás

  ■ A magántevékenységhez is kapcsolódó ingatlan beszerzések megítélése a közösségi joggyakorlat szerint

  ■ A közhatalmi tevékenységhez használt ingatlanhoz kapcsolódó adólevonás és arányosítás

  ■ Az ingatlanhoz kapcsolódó levonható adó utókövetése

  ■ A tárgyi eszköz ingatlanra, vagyoni értékű jogra vonatkozó utólagos korrekció

  ■ A tárgyi eszköz fogalma az Áfa törvény alkalmazásában

  ■ A vagyoni értékű jogok áfa-minősítése

  ■ Tárgyi eszközökre és vagyoni értékű jogokra vonatkozó utólagos korrekció

  ■ Évek közötti korrekció

  ■ Utólagos korrekció bérbeadásnál

  ■ Felhasználási arány-változás tevékenység-bővítés, illetve átrendeződés miatt

  ■ Példák a 100%-os felhasználási arány-változásra a különböző arányosítási módoknál

  ■ A levonási tilalom alóli mentesülés nem teljesülése miatti utólagos korrekció lakóingatlannál

  ■ Továbbértékesítési cél meghiúsulása miatti korrekció

  ■ Bérbeadási cél meghiúsulása miatti korrekció

  ■ Saját tevékenységhez használt lakóingatlan későbbi értékesítése

  ■ Utólagos korrekció évközbeni apport, üzletágátadás, jogutódlás esetén

  ■ Korrekció a tárgyi eszköz ingatlan értékesítésekor

  ■ Tételes elkülönítés – 100%-os felhasználási arány változás a beszerzett ingatlan és az értékesített ingatlan státusza között

  ■ Arányosítással meghatározott áfa-korrekciója az értékesítéskor

  ■ Nem tárgyi eszköz ingatlanra vonatkozó utólagos korrekció

  ■ Az ingatlan átminősítése miatti áfa-korrekció

  ■ Adóalanykénti megszűnés miatti utólagos áfa-fizetés az ingatlanra

  ■ Az ingatlan sorsa jogutódlással történő megszűnéskor

  5. NEMZETKÖZI INGATLANÜGYLETEK

  ■ Ingatlanértékesítés a nemzetközi porondon

  ■ Az ingatlannal összefüggő szolgáltatások nemzetközi viszonylatban

  ■ Az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítési helye

  ■ Az ingatlan és az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások fogalma

  ■ Az ingatlan fogalma

  ■ Az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások általános fogalom meghatározása

  ■ Nevesítetten ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások

  ■ Nem ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások

  ■ Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás adójogi minősítésének menete

  ■ Egyenes-fordított adózás az ingatlanos szolgáltatásoknál nemzetközi viszonylatban

  ■ Példa más országbeli bejelentkezésre ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás esetén

  ■ Gazdasági letelepedettség-kérdések az ingatlanügyleteknél

  ■ Az állandó telephely fogalma

  ■ Alvállalkozók és közreműködők szerepe az állandó telephellyé minősítésben

  6. SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK AZ INGATLAN-ÜGYLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN

  ■ Számlaadási kötelezettség

  ■ Áfa körbe nem tartozó ügyletek

  ■ Áfa körös ügyletek

  ■ Számla kiállítása

  ■ Egyszerűsített számla kibocsátása

  ■ Számla helyett számviteli bizonylat

  ■ Külföldön teljesített ügyletek – nemzetközi fordított adózás

  ■ Előlegszámla

  ■ Fordított adós számla

  ■ Devizás számla

  ■ A gyűjtőszámla

  ■ A számlakibocsátás határideje

  ■ A számla módosítása, érvénytelenítése, javítása

  ■ A korrekciós számla (számlával egy tekintet alá eső okirat)

  ■ A korrekciók elszámolása az adóbevallásban

  ■ Adóelszámolást nem érintő korrekciók

  ■ Adóelszámolást érintő korrekciók

  ■ A korrekciós számla kibocsátója

  ■ A korrekciós számla befogadója

  ■ Fordított áfás számla módosítása és az adózási mód korrekciója

  ■ A számla hitelessége, sértetlensége, olvashatósága és az adólevonásra jogosító számla

  ■ A számla adóigazgatási azonosításra alkalmassága

  ■ Nyomtatványként előállított számla

  ■ Számlázó program által kibocsátott számla

  ■ Az elektronikus számla

  ■ A számla hibáinak hatása a számlabefogadó adólevonási jogára

  ■ Nyugta kibocsátása

  7. SPECIÁLIS SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK, DOKUMENTÁCIÓS FELADATOK NEMZETKÖZI ÜGYLETEKNÉL

  ■ A tulajdonostársak közössége mint adóalany

  ■ A társasház

  ■ A lakásszövetkezetek

  ■ Konzorcium

  ■ Az alanyi adómentesek ingatlan-ügyletei

  ■ Tárgyieszköz-értékesítés

  ■ Vagyoni értékű jog átengedése, immateriális jószág értékesítése

  ■ Ingatlan-értékesítések

  ■ Félkész (még használatba nem vett) ingatlan értékesítése

  ■ Új (2 éven belül használatba vett) ingatlan értékesítése

  ■ Építési telek értékesítése

  ■ Az alanyi mentes által teljesített ingatlan-bérbeadás minősítése

  ■ Közműberuházások és infrastruktúra-fejlesztési eljárások áfa-kezelése

  ■ A víziközműveken kívüli egyéb infrastrukturális beruházások adókezelése – például útberuházás

 • Cím
  Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
  Alcím
  Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)
  Szerző
  Dr. Csátaljay Zsuzsanna
  Kiadó
  Vezinfó
  Kiadási év
  2024