Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Ábrázoló geometria

Ábrázoló geometria
4 600 Ft

Az ábrázoló geometria különböző szintű ismereteinek elsajátítása elengedhetetlenül szükséges az építőiparban előforduló rajzok, tervek készítéséhez és azok értelmezéséhez.
Az ábrázolás a valóságban látható vagy még csak gondolatban meglévő tömegek, formák, szerkezetek rajzi megjelenítése. A rajzok szakszerű elkészítése mellett legalább ilyen fontos a rajzokon megjelenő információk valóságban való leképezése is. Ehhez pedig értenünk kell az egyes rajzok esetében alkalmazott megjelenítési módokat. Mindezeken túl az ábrázolási módok megértésével és alkalmazásukkal fejlődik a hétköznapi térérzékelésünk is.

A tankönyv első részében felelevenítjük a síkgeometriai fogalmakat és szerkesztéseket. A térgeometriai fogalmak rövid felvezetése után a tankönyv legnagyobb terjedelmű fejezetében a vetületi ábrázolást ismertetjük, bemutatva a pont, az egyenesek és a síkok rendezett vetületekkel történő megjelenítését. Ehhez kapcsolódva külön foglalkozunk méretes feladatokkal (távolságok és valódi méretek meghatározásával) is.

Szintén terjedelmes fejezetben foglalkozunk a testek vetületi ábrázolásával, azon belül a fedélidomok szerkesztésével és egyéb méretes feladatokkal. Kidolgozott mintafeladatokon keresztül mutatjuk be az áthatások különböző eseteit.
A könyv további fejezeteiben tárgyaljuk az axonometrikus és a perspektivikus ábrázolási módokat. A tankönyv utolsó fejezetében röviden ismertetjük az árnyékszerkesztések szabályait, jellemzőit.
A fejezeteken belül kidolgozott mintafeladatokban pontokba szedve lépésről lépésre mutatjuk be a szerkesztések menetét. Számos példához kapcsolódva koordinátákkal adott szerkesztési feladatok találhatók, melyek külön rajzlapon oldhatók meg.
Könyvünket a szakközépiskolai felhasználás mellett a felsőoktatásban tanulók számára is ajánljuk.

 

                                                                                                                                                                                                                       Sikeres tanulást kíván a szerző, a szerkesztő és a kiadó!

 • TARTALOMJEGYZÉK
  Előszó
    1. Rajzfelvétel
  Útmutató – Rajzlap keretezése
  Útmutató – Koordinátával adott feladatok felvétele
    2. Síkgeometriai alapfogalmak
      2.1. Geometriai alapfogalmak
      2.2. Szögek, szögpárok
      2.3. Pont és egyenes, párhuzamos egyenesek távolsága
      2.4. Síkidomok
        2.4.1. Háromszögek
        2.4.2. Négyszögek
        2.4.3. Sokszögek
      2.5. A kör és részei
      2.6. Egybevágóság, hasonlóság
    3. Síkgeometriai szerkesztések
      3.1. Szakasz és szög felezése, részekre osztása
      3.2. Merőleges szerkesztése
      3.3. Egyenessel párhuzamos egyenes szerkesztése
      3.4. Szög másolása
      3.5. Nevezetes szögek szerkesztése
      3.6. Síkidomok szerkesztése
        3.6.1. Általános háromszögek szerkesztése
        3.6.2. Egyenlő szárú háromszögek szerkesztése
        3.6.3. Egyenlő oldalú háromszögek szerkesztése
        3.6.4. Négyzet szerkesztése
        3.6.5. Téglalap szerkesztése
        3.6.6. Rombusz és paralelogramma szerkesztése
        3.6.7. Szabályos sokszögek szerkesztése
      3.7. A kör érintője, két kör érintője
        3.7.1. Egy körhöz húzott érintő
        3.7.2. Két kör érintője
      3.8. Egymást érintő körök
      3.9. Síkgörbék szerkesztése – Kiegészítő tartalom
        3.9.1. A kör szerkesztése – Kiegészítő tartalom
        3.9.2. Ellipszis szerkesztése – Kiegészítő tartalom
        3.9.3. Parabola szerkesztése – Kiegészítő tartalom
        3.9.4. Hiperbola szerkesztése – Kiegészítő tartalom
        3.9.5. Egyéb síkgörbék szerkesztése – Kiegészítő tartalom
      3.10. Síkidomok másolása
    4. Térgeometriai fogalmak
      4.1. A test fogalma
      4.2. Poliéderek
        4.2.1. A hasáb
        4.2.2. A gúla
        4.2.3. Csonka és összetett síklapú testek
      4.3. Görbe felületű testek
        4.3.1. A henger
        4.3.2. A kúp
        4.3.3. A gömb
        4.3.4. A gyűrű (tórusz)
        4.3.5. Csonka henger és csonka kúp
    5. Vetületi ábrázolás
      5.1. Középpontos vetítés
      5.2. Párhuzamos vetítés
        5.2.1. Ferde vetítés
        5.2.2. Merőleges vetítés
      5.3. A kétképsíkos ábrázolás
        5.3.1. Pontok ábrázolása
        5.3.2. Pont rekonstruálása
        5.3.3. Egyenesek ábrázolása
          5.3.3.1. Általános helyzetű egyenesek
          5.3.3.2. Speciális helyzetű egyenesek
          5.3.3.3. Egyenesek nyompontjai
        5.3.4. Egyenes rekonstruálása
        5.3.5. Pont és egyenes közös ábrázolása
        5.3.6. Különféle helyzetű két egyenes ábrázolása
          5.3.6.1. Párhuzamos egyenesek
          5.3.6.2. Egymást metsző egyenesek
          5.3.6.3. Kitérő egyenesek
          5.3.6.4. Láthatóság megállapítása
        5.3.7. Síkok ábrázolása
          5.3.7.1. Általános helyzetű síkok
          5.3.7.2. Speciális helyzetű síkok
          5.3.7.3. Síkok megadási módjai
        5.3.8. Sík, egyenes és pont közös ábrázolása
          5.3.8.1. Síkra illeszkedő egyenes
          5.3.8.2. Síkra illeszkedő pont
          5.3.8.3. Síkkal párhuzamos egyenes
          5.8.3.4. Síkkal párhuzamos sík ábrázolása
        5.3.9. Síkidomok ábrázolása
          5.3.9.1. Általános helyzetű, egyenes vonalú síkidomok magadása
          5.3.9.2. Vetítő helyzetű, egyenes vonalú síkidomok megadása
          5.3.9.3. Körlap (íves síkidom) ábrázolása
      5.4. Metszési feladatok
        5.4.1. Vetítősík és egyenes döféspontja
        5.4.2. Vetítősík és általános sík metszésvonala
        5.4.3. Általános helyzetű sík és egyenes döféspontja
        5.4.4. Két általános helyzetű sík metszésvonala
      5.5. Merőleges térelemek ábrázolása
        5.5.1. Térelemek merőlegessége
        5.5.2. Merőleges egyenesek ábrázolása
        5.5.3. Egymásra merőleges egyenes és sík
        5.5.4. Egymásra merőleges síkok
      5.6. Új képsíkok felvétele
        5.6.1. A harmadik képsík
        5.6.2. Transzformáció
        5.6.3. Transzformáció alkalmazásai
          5.6.3.1. Méretes feladatok transzformációval
          5.6.3.2. Metszési feladatok transzformációval
          5.6.3.3. Többszörös transzformáció
      5.7. Méretes feladatok
        5.7.1. Síkidom valódi méretének meghatározása transzformációval
        5.7.2. Sík leforgatása
        5.7.3. Affinitás
        5.7.4. Síkidom valódi méretének meghatározása leforgatással
        5.7.5. Térelemek távolsága és szöge
          5.7.5.1. Két pont távolsága
          5.7.5.2. Pont és egyenes távolsága
          5.7.5.3. Pont és sík távolsága
          5.7.5.4. Két párhuzamos egyenes távolsága
          5.7.5.5. Két kitérő egyenes távolsága
          5.7.5.6. Egyenes és sík távolsága
          5.7.5.7. Két sík távolsága
          5.7.5.8. Két metsző egyenes szöge
          5.7.5.9. Egyenes és sík szöge
          5.7.5.10. Két sík szöge
    6. Testek vetületi ábrázolása
      6.1. Síklapú testek vetületi ábrázolása
        6.1.1. A testek kontúrja
        6.1.2. Szabályos hasáb és kocka
        6.1.3. Szabályos gúla
      6.2. Görbe felületű testek vetületi ábrázolása
        6.2.1. Kúp
        6.2.2. Henger
        6.2.3. Gömb
        6.2.4. Tórusz
      6.3. Testek ábrázolása három nézetben
      6.4. Síklapú testek vetületeinek szerkesztése
      6.5. Síklapú testek síkmetszése
        6.5.1. A síkmetszések jellemzői
        6.5.2. Síkmetszés 2. vetítősíkkal
        6.5.3. Síkmetszés 1. vetítősíkkal
        6.5.4. Síkmetszés általános helyzetű síkkal
        6.5.5. Kimetszett síkidom valódi méretének meghatározása
      6.6. Síklapú testek kiterítése
      6.7. Fedélidomok szerkesztése
        6.7.1. Egyszerű alaprajzú fedélidomok
        6.7.2. Összetett alaprajzú fedélidomok
          6.7.2.1. L alakú alaprajz fedélidoma
          6.7.2.2. T alakú alaprajz fedélidoma
          6.7.2.3. Lefolyástalan részek kiküszöbölése
        6.7.3. Összetartó ereszvonalú fedélidomok
        6.7.4. Fedélidomok elölnézete
        6.7.5. Tűzfallal határolt fedélidomok szerkesztése
        6.7.6. Eltérő hajlásszögű tetősíkokból álló fedélidomok szerkesztése
      6.8. Fedélsíkok valódi mérete
      6.9. Görbe felületű testek síkmetszése – Kiegészítő tartalom
        6.9.1. Henger síkmetszése – Kiegészítő tartalom
        6.9.2. Kúp síkmetszése – Kiegészítő tartalom
        6.9.3. Gömb síkmetszése – Kiegészítő tartalom
      6.10. Görbe felületű testek kiterítése – Kiegészítő tartalom
    7. Áthatások
      7.1. Síklapú testek döfése egyenessel
      7.2. Forgástestek döfése egyenessel
      7.3. Síklapú testek áthatása
        7.3.1. Az áthatási vonal
        7.3.2. Hasáb és gúla áthatása
        7.3.3. Két hasáb áthatása
        7.3.4. Műszaki gyakorlatban előforduló áthatások
      7.4. Forgástestek áthatása – Kiegészítő tartalom
        7.4.1. Két henger áthatása – Kiegészítő tartalom
        7.4.2. Henger és kúp áthatása – Kiegészítő tartalom
        7.4.3. Henger és gömb áthatása – Kiegészítő tartalom
        7.4.4. Kúp és gömb áthatása – Kiegészítő tartalom
      7.5. Síklapú és forgástestek áthatása – Kiegészítő tartalom
    8. Axonometrikus ábrázolás
      8.1. Az axonometrikus ábrázolási rendszer
      8.2. Tengelyrendszerek
      8.3. Axonometrikus kép szerkesztése
      8.3. Az axonometria típusai
        8.3.1. Szabad axonometria
        8.3.2. Merőleges axonometria
        8.3.3. Ferde axonometria
      8.4. A műszaki gyakorlatban használt axonometriák
        8.4.1. Izometrikus axonometria
          8.4.1.1. Síklapú testek ábrázolása izometrikus axonometriában
          8.4.1.2. Forgástestek ábrázolása izometrikus axonometriában
        8.4.2. Dimetrikus axonometria
          8.4.2.1. Síklapú testek ábrázolása dimetrikus axonometriában
          8.4.2.2. Forgástestek ábrázolása dimetrikus axonometriában
        8.4.3. Kavalieraxonometria
          8.4.3.1. Testek ábrázolása kavalieraxonometriában
          8.4.3.2. Forgástestek ábrázolása kavalieraxonometriában
        8.4.4. Katonaperspektíva
          8.4.4.1. Síklapú testek ábrázolása katonaperspektívában
          8.4.4.2. Forgástestek ábrázolása katonaperspektívában
    9. Perspektivikus ábrázolás
      9.1. A perspektív ábrázolási rendszer
        9.1.1. A perspektív ábrázolási rendszer felépítése
        9.1.2. A perspektív kép tulajdonságai
        9.1.3. A perspektív kép keletkezése
      9.2. A perspektív rendszer felvétele
      9.3. Rekonstruálás
      9.4. Szerkesztések perspektívában
        9.4.1. Vízszintes szakasz felezése
        9.4.2. Vízszintes szakasz felosztása
        9.4.3. Vízszintes szakaszok valódi hossza
        9.4.4. Vízszintes síkban fekvő négyzetes háló megadása perspektívában
        9.4.5. Vízszintes egyenes és sík képsíkba forgatása
        9.4.6. Függőleges szakaszok valódi hossza
        9.4.7. Függőleges háló képének megadása
      9.5. Egyiránypontos perspektíva
      9.6. Kétiránypontos perspektíva
    10. Árnyékszerkesztés
      10.1. Pont és egyenes árnyéka
      10.2. Síkidomok árnyéka
        10.2.1. Síkidomok 1. képsíkra vetett árnyéka
        10.2.2. Síkidomok 2. képsíkra vetett árnyéka
        10.2.3. Mindkét képsíkra vetett árnyék
      10.3. Síklapú testek árnyékai
        10.3.1. Egyszerű testek árnyékainak megadása
        10.3.2. Összetett síklapú testek árnyékainak megadása
      10.4. Forgástestek árnyékai – Kiegészítő tartalom
      10.5. Íves felületre vetett árnyékok – Kiegészítő tartalom
  Tárgymutató
  Irodalomjegyzék
  Tartalomjegyzék
 • Cím
  Ábrázoló geometria
  Szerző
  Bársony István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-26
  ISBN
  9786155720826
  Kiadási év
  2023