Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Építésszervezés

Építésszervezés
5 100 Ft

2018-ban megjelent Építésszervezés című könyvünk a korábbi Építéskivitelezés-szervezés kiadvány átdolgozott, korszerűbb utóda. Illeszkedik a megváltozott technológiai, tantervi és jogszabályi környezethez, és online kiegészítésekkel rendelkezik. Miben különbözik elődjétől? Jelentősen rövidebb, azaz tartalmában jobban illeszkedik a tanulók életkori sajátosságaihoz. Információi aktuálisak, tükrözik a 2018-as jogszabályi környezetet és tantervi követelményeket. Elődjénél jóval több illusztrációt tartalmaz, megkönnyítendő a tananyag értelmezését. A fejezetek tartalmát kisebb blokkokra osztottuk, melyek után műveltető kérdések segítik a tanórai munkát. A fejezetek végén továbbra is megtalálható egy ismétlő kérdéssor, mely a megszerzett tudás ellenőrzésére is alkalmas.

A könyv 8 fejezetből áll, melyekben a tanulók megismerhetik a kivitelezés teljes folyamatát, annak legfontosabb időbeli és térbeli lépéseit. Pontosan megtudhatják, hogy a kivitelezés legfontosabb szereplőinek mik a feladatai, és miért tartoznak felelősséggel. Megismerhetik, melyek az építőipari költségvetés jellemzői, illetve hogyan alakulnak ki az építőipari árak. A könyv végén foglalkozunk a karbantartás, fenntartás és felújítás építésszervezési kérdéseivel is.


Kinek ajánljuk?

 • Magas- és mélyépítő technikus tanulóknak.
 • Szaktanároknak, akik nyitottak a digitális tartalmakkal támogatott tanításra.
 • Azoknak a szakembereknek, akik meg szeretnének ismerkedni az utóbbi évek jogszabályi változásaival, szakmai újdonságaival.


Milyen kiadványokat ajánlunk hozzá?

 • Elméleti témakörei kiegészíthetők a GS-5-21 Építőipari gépek című tankönyv tartalmával.
 • Gyakorlati óráihoz hasznos kiegészítő az új GS-5-22 Költségvetési számítások című könyvünk, melynek digitális verziói a feladatok megoldását is tartalmazzák.

 

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Építési folyamatok
      1.1. Építési és beruházási alapfogalmak
        1.1.1. Építés, beruházás, építésszervezés
        1.1.2. Álló- és forgóeszköz, további alapfogalmak
        1.1.3. Az építési folyamat szakaszai
          1.1.3.1. Az építési feladatok, a beruházási folyamat és a beruházások csoportosítása
        1.1.4. A beruházási folyamat résztvevői és feladataik
          1.1.4.1. Szerződések a beruházási folyamat szereplői között
          1.1.4.2. A legfontosabb szereplők feladatai
          1.1.4.3. Az építési folyamathoz kapcsolódó további szereplők
    2. A beruházások szervezése, előkészítése
      2.1. Beruházások szervezése
        2.1.1. Térbeli szervezés, organizáció
        2.1.2. Időtervek
        2.1.3. Beruházás szervezési módok
      2.2. A beruházások előkészítési időszaka
        2.2.1. Programalkotás és az engedélyezés
          2.2.1.1. A mérnökszolgáltató és a tervező kiválasztása
          2.2.1.2. A beruházás programjának meghatározása
          2.2.1.3. A tervezés folyamata, szakaszai
            2.2.1.3.1. Tervezést megalapozó tervműveletek
            2.2.1.3.2. Tervezési folyamat belső tervműveletei
            2.2.1.3.3. Hatósági engedélyezéseket megalapozó dokumentumok
            2.2.1.3.4. A megvalósítást elősegítő tervműveletek
            2.2.1.3.5. Az üzemeltető tevékenységét támogató tervműveletek
            2.2.1.3.6. A beruházások jogi környezete, hatósági eljárások
          2.2.3.2. A megvalósítás előkészítése
            2.2.3.2.1. A tervdokumentációk felülvizsgálata
            2.2.3.2.2. A vállalatba adás
            2.2.3.2.3. Az építési szerződés
    3. A kivitelezés szervezése
      3.1. Építésirányítás típusai és módjai
        3.1.1. A „kézivezérlés”
        3.1.2. Fővállalkozási és generálvállalkozási konstrukció
        3.1.3. Lebonyolító
        3.1.4. A független „Mérnök”
        3.1.5. A projektszemléletű irányítás
      3.2. A megvalósítás helyszíni előkészítése
        3.2.1. A felvonulás előkészítése
        3.2.2. Munkaterület átadás-átvétel
        3.2.3. A tényleges felvonulás
        3.2.4. Rendkívüli helyzetek műszaki vonatkozásai
          3.2.4.1. Régészeti leletek
          3.2.4.2. Anyagok, eszközök, berendezések eltulajdonítása
          3.2.4.3. Robbanóanyag, lőszer fellelése
          3.2.4.4. A talaj vegyi anyagokkal való szennyezettsége
          3.2.4.5. Tűzeset
          3.2.4.6. Munkabaleset
          3.2.4.7. Rendkívüli események, kármegelőzés, kárelhárítás
      3.3. Építéshelyi adminisztráció
        3.3.1. Építési napló
          3.3.1.1. Az e-napló vezetése
      3.4. Személyi, tárgyi és szervezési-működésifeltételek biztosítása
        3.4.1. Mérnökszolgáltató szakembereivel szembeni személyi és tárgyi feltételek
        3.4.2. A Vállalkozó szolgáltató szakembereivel szembeni személyi és tárgyi feltételek
      3.5. Műszaki ellenőrzés, minőségbiztosítás
        3.5.1. Az építési műszaki ellenőr, a vállalkozó és a felelős műszaki vezető
    4. A kivitelezés befejező szakasza
      4.1. A kivitelezés befejező szakasza
        4.1.1. A készre jelentés
        4.1.2. A munkák teljesítésigazolási rendszere
        4.1.3. Üzempróbák, próbaüzem
        4.1.4. Műszaki átadás-átvétel
        4.1.5. Technológiai szerelés, berendezés, felszerelés
        4.1.6. Használatba vétel, üzembe helyezés
      4.2. Átadás utáni feladatok
        4.2.1. A beruházás elszámolása
          4.2.1.1. Többlet- és pótmunkák elszámolása
        4.2.2. A szavatossági és jótállási időszak
    5. Köéltségvetés és árképzés az építőiparban
      5.1. A költségvetés helye és szerepe
      5.2. A költségvetés készítésének célja, funkciója
        5.2.1. Tételes tervezői utasítás adása a műszaki tervek kiegészítéseként
        5.2.2. A munka mennyiségi meghatározása
        5.2.3. A munka minőségi meghatározása
        5.2.4. A munka költségeinek megállapítása
        5.2.5. A költségvetés alkalmas lehet gazdaságossági vizsgálathoz szükséges információk előállításához
        5.2.6. Biztosíthatja a versenysemlegességet az alkalmazott termékek kiválasztása során
      5.3. A költségvetések, költségbecslések fajtái, jellemzői
        5.3.1. A készítés célja szerinti költségvetésfajták
        5.3.2. Részletesség szerinti költségvetésfajták
        5.3.3. Az árképzés módszere szerintiköltségvetésfajták
        5.3.4. Az árképzés pontossága szerinti költségvetésfajták
      5.4. A költségvetés, költségbecslés készítéséhez használt tételrendek
        5.4.1. Az alkalmazói igény és a tételrendek részletességének összefüggései, jellemzői
        5.4.2. A szerkezet – szerkezeti elem részletességű tételrendek
        5.4.3. A komplex szerkezet részletességű tételrend
          5.4.3.1. ÖN alapú komplex tételrend
          5.4.3.2. Építőipari Költségbecslési Segédlet
      5.5. A költségvetés felépítése, készítésének lépései
        5.5.1. A költségvetési kiírás
        5.5.2. A mennyiségek meghatározása – mennyiségszámítás, idomterv
          5.5.2.1. Méretszámítás
          5.5.2.2. Idomterv
          5.5.2.3. Anyagkivonat
        5.5.3. A költségvetések tagolása
          5.5.3.1. A munkanemek szerinti tagolás
          5.5.3.2. A fejezetek szerinti tagolás
          5.5.3.3. A funkcionális építményelemenkénti tagolás
      5.6. Az árképzés
        5.6.1. Az árséma, az ár elemei
        5.6.2. Egy Magyarországon elterjedt, széles körben alkalmazott árséma
          5.6.2.1. Az anyagköltség (A)
          5.6.2.2. Az építési díj számítása elkülönített fedezettel (D)
          5.6.2.3. Az építési díj számítása rezsiórabérrel
        5.6.3. A közvetlen költségeken túli költségtényezők
          5.6.3.1. Az anyagigazgatási költség
          5.6.3.2. A pótlékok és felárak
          5.6.3.3. A bruttó fedezet (központi fel nem osztható költségek)
          5.6.3.4. A tartalékkeret
          5.6.3.5. Az árkockázati fedezet
          5.6.3.6. Költségtérítések
          5.6.3.7. Ideiglenes melléklétesítmények költségei
      5.7. A költségek összesítése
        5.7.1. A költségvetés összesítője
    6. Építési munkák szervezése: organizáció
      6.1. Az építésszervezés
        6.1.1. A termelésszervezés
        6.1.2. Az organizációs tervezés, kockázatelemzés
          6.1.2.1. A kockázatelemzés lépései
        6.1.3. Az ideiglenes létesítmények, ellátóhálózatok
          6.1.3.1. Felvonulási épületek, építmények, utak
          6.1.3.2. Energia- és közműellátás
          6.1.3.3. Az építéshez szükséges anyagok, gyártmányok tárolása
          6.1.3.4. Segédüzemek
    7. Építési munkák időtervezése
      7.1. Az építési munkák időtervezése
        7.1.1. Az időtervezés alapfogalmai
        7.1.2. Az építési munkáknál alkalmazott ütemtervek fajtái
          7.1.2.1. Vázlatos ütemterv
          7.1.2.2. Generálütemterv
          7.1.2.3. Részletes ütemterv
          7.1.2.4. Az erőforrás-ütemtervek
        7.1.3. Az időtervek ábrázolási módjai
          7.1.3.1. Numerikus (táblázatos) ütemtervek
          7.1.3.2. Sávos ütemterv – Gantt-diagram
          7.1.3.3. Ciklogram
      7.2. Az időtervek készítésének alapelemei
        7.2.1. Folyamatok képzése
          7.2.1.1. Folyamatok az építésben
          7.2.1.2. Az építmény térbeni építési szakaszokra bontása
          7.2.1.3. Az építési folyamat részfolyamatokra bontása
        7.2.2. A folyamatok elemzése, a munkaigényesség és a folyamatidő számítása
          7.2.2.1. Az erőforrásigény számítása
          7.2.2.2. A folyamatidő számítása
          7.2.2.3. A folyamatelemzéshez felhasználható normaértékek megállapítása
          7.2.2.4. Az építőipari gyakorlatban alkalmazott normagyűjtemények
        7.2.3. A folyamatok összekapcsolása, a relatív időhelyzetek meghatározása
          7.2.3.1. Alapvető folyamatkapcsolási módok
          7.2.3.2. Szervezési problémák megoldásának ábrázolása
          7.2.3.3. Az ütemezési célhoz kapcsolódó jellemző ütemezési megoldások
        7.2.4. A szalagszerű építés – a folyamatos építésszervezési módszerek
          7.2.4.1. A szinkronizált szalag
          7.2.4.2. Az építési feladatok térbeni megosztása
          7.2.4.3. Az építési feladatok időbeni megosztása
        7.2.5. Az időtervezés ajánlott lépései
        7.2.6. Időtervek aktualizálása
          7.2.6.1. Az aktualizálások fázisai
          7.2.6.2. Az aktualizált időterv
        7.2.7. Normaadatok
    8. Épületüzemeltetés, karbantartás, fenntartás, felújítás – kitekintés
      8.1. Az épületek ciklusideje, élettartama és egyéb fogalmak
        8.1.1. Állag és állapot megállapítása, vizsgálatok
        8.1.2. Épületüzemeltetés, működtetés, karbantartás, fenntartás
        8.1.2.1 Tervszerű megelőző karbantartás
          8.1.2.2. Időszakos karbantartás
          8.1.2.3. Eseti karbantartás
        8.1.3. Épületfelújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés
          8.1.3.1. Felújítás
          8.1.3.2. Korszerűsítési munkák
          8.1.3.3. Átalakítások
          8.1.3.4. Bővítési munkák
 • Cím
  Építésszervezés
  Szerző
  Dr. Neszmélyi László - Takács Ákos
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-20
  ISBN
  9786155720154
  Kiadási év
  2019