Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Építőipari rajzi alapismeretek

Építőipari rajzi alapismeretek
5 150 Ft

A műszaki rajzok megértése, értelmezése és a tervolvasás képessége minden építőiparban résztvevő számára fontos, alapvető készség. A szakma gyakorlása során – akár elméleti, akár gyakorlati feladatunk lesz – erre a mindennapokban folyamatosan szükség van.

A rajzok értő olvasása nélkül nem tudjuk megérteni, milyen alakú, anyagú és méretű szerkezetek kerülnek kivitelezésre, azok milyen módon kapcsolódnak egymáshoz. Amellett pedig, hogy minden munkát a terveknek (és az előírásoknak) megfelelően kell elkészíteni, a rajzok képezik az alapját minden anyag- és munkamennyiség-számításnak, valamint rendelésnek.

Kiadványunkkal az építőipari ágazat tanulóinak kívánunk segítséget nyújtani. A tartalom összeállításnál nemcsak a tanterv által elvárt elméleti és gyakorlati tartalmakat, hanem saját, oktatói és szakmai tapasztalatunkat is figyelembe vettük. Így került nagyszámú gyakorlófeladat a könyvbe. Ezek különböző nehézségűek, és mind órai keretek között, mind otthoni munkavégzéssel elvégezhetők.

A rajzok szabadon elkészíthetők a tankönyvben, illetve megszerkeszthetők rajzlapon vagy akár a füzetben. E rajzok és feladatok értelmezése, megoldása, megszerkesztése időigényes, de nagyban segíti a rajzolvasási készség fejlesztését.

Az első tíz fejezet elsősorban a korábbi tanulmányaink összefoglalása, illetve a rajzoláshoz szükséges kiegészítő ismeretek bemutatása. Olyan rajzi és geometriai ismeretek kerülnek itt elő, melyek elengedhetetlenek az építőipari szakmák végzéséhez szükséges térlátáshoz, illetve a műszaki rajzok olvasásához, értelmezéséhez, akár önálló elkészítéséhez.

A könyv második fele az építész műszaki rajzok értelmezéséhez, illetve elkészítéséhez nyújt segítséget. A jelölések és formai követelmények bemutatása után egy kisebb épület 1:100 méretarányú alaprajzának, metszetének, homlokzatának és egy 1:10 méretarányú részletrajzának szerkesztésén vezetjük végig az olvasót.

Sikeres tanulást kíván a szerző, a szerkesztő és a kiadó!

 • TARTALOMJEGYZÉK
  Előszó
    1. A műszaki rajzolás eszközei
      1.1. Műszaki rajzlapok
        1.1.1. Műszaki rajzlapok méretei
        1.1.2. Műszaki rajzlapok keretezése
      1.2. Ceruzák
        1.2.1. Rajzceruzák
        1.2.2. Szerkesztőceruzák
      1.3. Törlőgumi (radír)
      1.4. Körzők
      1.5. Vonalzók
        1.5.1. Egyenes és háromszögvonalzók
        1.5.2. Párhuzamvonalzók
      1.6. A rajztábla
      1.7. Egyéb rajzeszközök
        1.7.1. Görbevonalzók
        1.7.2. Rajzsablonok
        1.7.3. Szögmérő
        1.7.4. Léptékvonalzó
    2. Vonalvastagságok, vonaltípusok
      2.1. Műszaki rajzokon alkalmazott vonalvastagságok
      2.2. Vonaltípusok
      2.3. A vonaltípusok alkalmazása
    3. A rajzolás alapjai, vonalgyakorlatok
      3.1. Vonalak rajzolása
        3.1.1. Vonalazás szabad kézzel
        3.1.2. Vonalazás vonalzó mentén
        3.1.3. Körző használata
      3.2. Helyes megvilágítás
    4. Szabványírás, rajzi feliratozás
      4.1. A szabványírás jellemzői
      4.2. Egyéb írásmódok
    5. Rajzi méretarányok
      5.1. A méretarány
    6. Síkmértani alapszerkesztések
      6.1. Síkgeometriai alapfogalmak
        6.1.1. Geometriai alapelemek
        6.1.2. Szögek
        6.1.3. Síkidomok osztályozása
          6.1.3.1. Háromszögek
          6.1.3.2. Négyszögek
          6.1.3.3. Sokszögek
          6.1.3.4. A körvonal és körlap
      6.2. Síkmértani alapszerkesztések
    7. Térgeometriai alapfogalmak
      7.1. Geometriai testek
      7.2. Poliéderek
        7.2.1. Hasábok
        7.2.2. Gúlák
        7.2.3. Csonka hasábok és gúlák
        7.2.4. Összetett, sokszögekkel határolt testek
        7.2.5. Poliéderek kiterített felületei
      7.3. Görbe felületű testek
        7.3.1. Henger
        7.3.2. Kúp
        7.3.3. Csonka henger és csonka kúp
        7.3.4. Gömb
        7.3.5. Gyűrű
        7.3.6. Forgástestek kiterített felületei
    8. Vetületi ábrázolás
      8.1. A vetületi ábrázolás elve, módjai
      8.2. A képsíkrendszer
      8.3. A vetületek rajzi (síkbeli) megjelenítése
        8.3.1. Pont vetületi ábrázolása
        8.3.2. Pont rekonstruálása
        8.3.3. Egyenes vetületi ábrázolása
        8.3.4. Síkidomok vetületi ábrázolása
      8.4. Síklapú testek vetületi ábrázolása
      8.5. Forgástestek vetületi ábrázolása
      8.6. Összetett testek ábrázolása
    9. Axonometrikus ábrázolás
      9.1. Az axonometrikus ábrázolás
      9.2. Axonometrikus ábrázolási módok
        9.2.1. Egyméretű (izometrikus) axonometria
        9.2.2. Kétméretű (dimetrikus) axonometria
        9.2.3. Frontális (kavalier) axonometria
      9.3. Síklapú testek ábrázolása axonometriában
        9.3.1. Kocka ábrázolása
        9.3.2. Hasáb axonometrikus ábrázolása
        9.3.3. Gúla axonometrikus ábrázolása
        9.3.4. Összetett síklapú testek ábrázolása
        9.3.5. Csonkolt síklapú testek ábrázolása
    10. Perspektivikus ábrázolás
      10.1. A perspektív ábrázolási rendszer
      10.2. Perspektív ábrázolási módok
        10.2.1. Egyiránypontos perspektíva
        10.2.2. Kétiránypontos perspektíva
      10.3. A perspektív kép tulajdonságai
      10.4. A perspektív kép szerkesztése
        10.4.1. Egyiránypontos perspektív kép szerkesztése
        10.4.2. Kétiránypontos perspektív rendszer felvétele
        10.4.3. Kétiránypontos perspektív kép szerkesztése
    11. Épületek műszaki ábrázolása (építészeti rajzok)
      11.1. Nézetek és metszetek létrehozása
      11.2. Az alaprajz
      11.3. A metszetrajz
      11.4. A homlokzatrajz
      11.5. A részletrajz (csomóponti rajz)
    12. Az építész rajzokon használt jelölések
      12.1. Anyagjelölések
      12.2. Nyílászáró szerkezetek jelölései
        12.2.1. Nyílászárók jelölése, méretmegadása alaprajzon
        12.2.2. Nyílászárók jelölései metszeten
        12.2.3. Nyílászárók jelölései nézetrajzokon
      12.3. Lépcsőszerkezetek ábrázolása, jelölései
        12.3.1. Lépcsőszerkezetek ábrázolása, jelölései alaprajzon
        12.3.2. Lépcsőszerkezetek ábrázolása, jelölései metszetrajzon
      12.4. Kémények és szellőzők jelölése alaprajzon
      12.5. Felvonók jelölése alaprajzon
      12.6. A berendezési tárgyak jelölése építész rajzokon
      12.7. Jellemző burkolatok feltüntetése
      12.8. Egyéb alaprajzi jelölések
        12.8.1. Épület körüli növényzet jelölése helyszínrajzon, alaprajzon
        12.8.2. Járművek jelölése alaprajzon
        12.8.3. A főbejárat jelölése
        12.8.4. Az északi irány jele
    13. Az építész rajzok formai követelményei
      13.1. Rajzelhelyezés
      13.2. Méretmegadás építész rajzokon
        13.2.1. Egy méretezés felépítése
        13.2.2. Méretszámok, mértékegységek
        13.2.3. Méretezések elhelyezése alaprajzon
        13.2.4. Méretezések metszetrajzokon
        13.2.5. A szintkóták
        13.2.6. Szög, átmérő és sugár megadása
        13.2.7. Lejtések feltüntetése
      13.3. Feliratozások építész rajzokon
        13.3.1. Helyiségpecsétek alaprajzokon
        13.3.2. Rétegrendek metszetrajzokon, részletrajzokon
        13.3.3. Egyéb feliratok
    14. Építészeti rajzok készítése
      14.1. Alaprajz szerkesztése
      14.2. Metszetrajz készítése
      14.3. Homlokzatrajz készítése
      14.4. Részletrajz készítése
    15. Az építészeti tervek
      15.1. Vázlatok, vázlatterv
      15.2. Az engedélyezési tervek
        15.2.1. A helyszínrajz
      15.3. A kivitelezési tervek
        15.3.1. Építész kivitelezési tervrajzok
        15.3.2. Tartószerkezeti tervek (statikus tervek)
          15.3.2.1. Alapozási tervek
          15.3.2.2. Födémtervek
          15.3.2.3. Fedélszerkezet-tervek
          15.3.2.4. Részletrajzok
      15.4. Egyéb tervdokumentációk
        15.4.1. Felmérési tervek
        15.4.2. Átalakítási tervek
        15.4.3. Idomterv
    16. Szabadkézi rajz
      16.1. Vonalgyakorlatok
      16.2. A rajzolásról
      16.3. Szabadkézi axonometrikus rajzok készítése
      16.4. Testek megfigyelés utáni rajzolása
        16.4.1. Kocka rajzolása
        16.4.2. Testcsoport rajzolása
        16.4.3. Forgástestek rajzolása
      16.5. Természet utáni rajzolás
      16.6. Az épített környezet rajzai
        16.6.1. Kisvárosi térrészlet rajzolása
        16.6.2. Parasztház homlokzatának rajzolása
        16.6.3. Utcarészlet rajzolása
        16.6.4. Kőbástya rajzolása
        16.6.5. Építészeti részletek rajzolása
 • Cím
  Építőipari rajzi alapismeretek
  Szerző
  Szerényi István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-0-52
  ISBN
  9786155720581
  Kiadási év
  2022