Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


A biztonságos munkavégzés feladatai a faiparban

A biztonságos munkavégzés feladatai a faiparban
2 600 Ft

A könyv az MKIK által kidolgozott új kerettantervhez készült. A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt, szabványokat és előírásokat alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelességeket, a balesetmentes munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit tisztázzák. Ezen témakörök alapos ismerete mind a leendő munkavállalók, mind pedig a munkáltatók számára elengedhetetlen. A harmadik fejezetben többek közt megismerkedhet az olvasó az anyagmozgatás szabályaival, a veszélyes anyagok tárolásával, a különböző veszélyeket jelző szimbólumokkal.

A faipari gépek működtetéséhez is fontos érintésvédelem témaköre után a tűzvédelem előírásaival, a tűz jelzésével, a teendőkkel, valamint a munka-egészségüggyel külön fejezetben foglalkozunk. Ehhez kapcsolódónak a balesetekkel és az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek. Itt azokkal a sérülésekkel és ellátásukkal lehet megismerkedni, amelyek faipari munkavégzés során előfordulhatnak. A környezetvédelem legfontosabb feladatait is vizsgáljuk. A könyvet a faipari gépek és berendezések használata során betartandó szabályok ismertetésével zárjuk. A témakörök végére a tananyagot teljesen átfogó kérdéseket és gyakorlófeladatokat helyeztünk el, amelyek alkalmasak a megszerzett tudás rendszerezésére.

A többi modulkönyvünkhöz hasonlóan igen gazdagon illusztrált kiadványt az asztalos szakma tanulói sikerrel használhatják.

 

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Alapvető munkavédelmi ismeretek
      1.1. A munkavédelmi törvény
      1.2. A munkavédelem alapfogalmai
      1.3. Az állam munkavédelmi feladatai
        1.3.1. Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek
        1.3.2. Hatósági felügyelet
      1.4. Veszélyforrások a faiparban
      1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
      1.6. Munkáltató és munkavállaló alapvető kötelezettségei
      1.7. Utasítási jog, a munka megtagadása
  Kérdések és gyakorló feladatok
    2. A biztonságos munkavégzés feltételei
      2.1. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek
        2.1.1. A munkahely kialakítása
        2.1.2. Munkahelyi rend, tisztaság
      2.2. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
      2.3. Egészségügyi megfelelőség
        2.3.1. Előzetes orvosi vizsgálatok
        2.3.2. Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok
        2.3.3. Soron kívüli munkaköri, szakmai, személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
        2.3.4. Alkalmassági vélemény
        2.3.5. A záróvizsgálat
      2.4. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
  Kérdések és gyakorló feladatok
    3. Munkabiztonsági követelmények
      3.1. A munka összehangolása
      3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
        3.2.1. Darabáruk
        3.2.2. Folyadékok
        3.2.3. Ömlesztett anyagok
      3.3. Veszélyes anyagok és keverékek
        3.3.1. Veszélyes anyagok osztályozása a CLP szerint
        3.3.2. Veszélyszimbólumok és jelek
      3.4. Anyagmozgatás
        3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
        3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
        3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
        3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
          3.4.4.1. Emelőberendezések
          3.4.4.2. Szállítóeszközök
      3.5. Közlekedés a munkahelyen
        3.5.1. A közlekedési utak biztosítása
        3.5.2. Munkahelyek és közlekedési utak megvilágítása
        3.5.3. Menekülési utak és vészkijáratok
        3.5.4. Rakodók (rámpák)
      3.6. Gépek biztonságtechnikája
  Kérdések és gyakorló feladatok
    4. A Villamosság biztonságtechnikája, érintésvédelem
      4.1. Alapfogalmak
      4.2. A létesítés
        4.2.1. A létesítés általános előírásai
        4.2.2. Alapvédelem
        4.2.3. Hibavédelem
      4.3. Villamos berendezések üzemeltetése
        4.3.1. A hibavédelem (érintésvédelem) ellenőrzése
        4.3.2. Az üzemeltetés előírásai
        4.3.3. Érintésvédelmi osztályok
  Kérdések és gyakorló feladatok
    5. Tűzvédelmi ismeretek
      5.1. Égéselméleti alapismeretek
      5.2. Az égés különböző fajtái
      5.3. A tűzvédelmi törvény, alapfogalmak
      5.4. A tűzveszélyességi osztályok
      5.5. Tűzveszélyes tevékenységek
        5.5.1. Tűzveszélyes tevékenységek a munkahelyen
        5.5.2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
        5.5.3. Munkahely kialakítása
      5.6. A tűzoltás módjai
      5.7. Oltóanyagok
      5.8. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
      5.9. A tűz jelzése
      5.10. A tűzvédelmi szabályzat
      5.11. A tűzvédelmi oktatás
  Kérdések és gyakorló feladatok
    6. Munkaegészségügy, foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
      6.1. Munkakörülmények, munkakultúra
      6.2. Foglalkozási ártalmak
      6.3. Fizikai ártalmak
        6.3.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
        6.3.2. A zajártalom
        6.3.3. Rezgések által okozott ártalmak
        6.3.4. Sugárzások által okozott ártalmak
        6.3.5. A munkahelyi klíma
        6.3.6. A porártalom
      6.4. Kémiai ártalmak
      6.5. Biológiai veszélyek
      6.6. Pszichoszociális veszélyek
      6.7. Gáz és gőzalakú légszennyező anyagok a faiparban
      6.8. A foglalkozási betegségek
      6.9. Egyéni védőeszközök
        6.9.1. Fejvédő eszközök
        6.9.2. Arcvédő eszközök
        6.9.3. Szemvédő eszközök
        6.9.4. Légzőszerveket védő eszközök
        6.9.5. Hallószerveket védő eszközök
        6.9.6. Kézvédő eszközök
        6.9.7. Lábvédő eszközök
        6.9.8. Védőruhák
        6.9.9. Egyéb biztonsági eszközök
      6.10. Biztonsági szín- és alakjelek
  Kérdések és gyakorló feladatok
    7. Baleset, elsősegélynyújtás
      7.1. A baleset fogalma
      7.2. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
      7.3. Az elsősegélynyújtás
      7.4. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
        7.4.1. Különböző sebek
        7.4.2. Kötések
        7.4.3. Vérzések
        7.4.4. Égési sérülések
      7.5. Csont-, izom- és ízületi sérülések
      7.6. Mérgezések
      7.7. Heveny rosszullétek
      7.8. Különleges helyzetek
      7.9. Eszméletvesztés
      7.10. Villamos áram okozta sérülések
      7.11. Újraélesztés
  Kérdések és gyakorló feladatok
    8. Környezetvédelem
      8.1. Ökológia
        8.1.1. A populációk kölcsönhatásai
        8.1.2. A társulások tulajdonságai és változásai
        8.1.3. A társulások anyag- és energiaforgalma
      8.2. Környezetvédelmi alapfogalmak
      8.3. Környezetvédelmi alapelvek
      8.4. A környezetszennyezés
      8.5. Környezetvédelem eszközei
        8.5.1. Jogi és igazgatási eszközök
        8.5.2. Az állam környezetvédelmi feladatai
        8.5.3. A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
        8.5.4. Az állampolgárok feladatai
      8.6. Talaj és talajszennyezés
        8.6.1. Talajkárosodások
        8.6.2. Talajvédelem, talajtisztítás
      8.7. Víz és vízszennyezés
        8.7.1. A vízszennyezés
        8.7.2. A víz tisztítása, kezelése
      8.8. A szennyvíz
      8.9. Levegő és levegőszennyezés
        8.9.1. Légszennyező források
        8.9.2. A légszennyezés hatásai
        8.9.3. Védekezés
      8.10. Természetvédelem
      8.11. Az erdők védelme
      8.12. Az épített környezet védelme
      8.13. A hulladékok
        8.13.1. Hulladékgazdálkodás
        8.13.2. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
      8.14. A környezet használata után fizetendő díjak
        8.14.1. Környezetterhelési díj
        8.14.2. Igénybevételi járulék
        8.14.3. Termékdíj
      8.15. A fenntartható fejlődésről
  Kérdések és gyakorló feladatok
    9. kéziszerszámok, gépek és berendezések biztonságtechnikája
      9.1. Kéziszerszámokra vonatkozó előírások
        9.1.1. Fűrészek
        9.1.2. Gyaluk
        9.1.3. Vésők
        9.1.4. Fúrók
        9.1.5. A reszelés szabályai, munkavédelmi előírások
        9.1.6. Kisegítő kéziszerszámok munkavédelmi előírásai
      9.2. Kisgépekre vonatkozó előírások
        9.2.1. A kézi körfűrészgép
        9.2.2. Gérvágó körfűrész
        9.2.3. Szúrófürészgép, rókafakú fűrészgép és Fein fűrészgép
        9.2.4. A kézi láncfűrészgép
        9.2.5. Kézi gyalugép
        9.2.6. Felsőmarógép
        9.2.7. Kézi csiszológépek
        9.2.8. Kézi fúrógép, akkus fúrógép és csavarhúzógép
      9.3. Faipari alapgépekre vonatkozó előírások
        9.3.1. Létesítés és üzembe helyezés
          9.3.1.1. Előzetes vizsgálat
          9.3.1.2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat
          9.3.1.3. Soron kívüli ellenőrzés
          9.3.1.4. Felülvizsgálatok
        9.3.2. Általános szabályok
        9.3.3. Asztalos körfűrész
        9.3.4. Asztalos szalagfűrész
        9.3.5. Egyengető gyalugép
        9.3.6. Vastagoló gyalugép
        9.3.7. Asztalos marógép
        9.3.8. Hosszlyukfúró gép
        9.3.9. Szalagcsiszoló gép
    10. Létrák és állványok biztonságtechnikája
      10.1. Létrák
        10.1.1. A támasztólétra használatának szabályai
  Kérdések és gyakorló feladatok
        10.1.2. A kétágú létra használatának szabályai
      10.2. Állványok munkavédelmi előírásai
        10.2.1. Általános követelmények
      10.2.2 Állványelemek
          10.2.2.1. Állványpadozatok
          10.2.2.2. Korlát-, közép- és lábdeszkák munkavédelmi követelményei
          10.2.2.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
        10.2.3. Építési feljárók, lépcsők
        10.2.4. Mobil szerelő- és gurulóállványok
        10.2.5. Egyéb követelmények, oktatás
 • Cím
  A biztonságos munkavégzés feladatai a faiparban
  Szerző
  Dr. Sydorkó György - Szerényi Attila
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-4-11
  ISBN
  9789639702615
  Kiadási év
  2018