Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Marketing I. - Marketing alapismeretek

Marketing I. - Marketing alapismeretek
2 500 Ft

Kedves Diákok! Több mint húsz éve foglalkozom marketinggel. Ez idő alatt találkoztam a szakma iránti közönnyel, lekezeléssel éppen úgy, mint tisztelettel vagy vágyakozással. A marketing ma a társadalomban és a gazdaságban már elfogadott, mondhatni megbecsült szakmává vált, ennek ellenére nagyon sok a tévhit és a feltételezés.
Tankönyveim, melyek elsősorban a szakközépiskolák 11. és 12. osztály számára készültek, sok gyakorlati példán keresztül végigvezetnek a marketing fejlődésén, eszközrendszerén, lehetőségein, kockázatain, gyakorlati alkalmazásán, és bemutatnak néhány várható fejlődési lehetőséget. Minden fejezethez több példa, feladat és jelentős számú ellenőrző kérdés kapcsolódik. A példákkal a körülöttünk lévő valóság napi gyakorlatán keresztül mutatom be a marketing jellemzőit és lehetőségeit. A feladatokkal az elsődleges cél a tanultak átgondolása és önálló gondolkodás alapján való alkalmazása. A csoportos feladatokat elsősorban órai feldolgozásra ajánlom, az egyéni feladatok órai munka keretében és házi feladatként is elvégezhetők. A fejezetek végén található összefoglaló feladatok nemcsak a tanultak ismétlését, a megszerzett tudás ellenőrzését biztosítják, hanem segítik az írásbeli érettségi vizsgára történő felkészülést is. A zöld tónussal jelölt szövegrészek érdekességeket, kiegészítő olvasmányokat tartalmaznak. 

 

 • TARTALOM

  Bevezető 5
  I. A MARKETING FOGALMA, FEJLŐDÉSE 7
  1. A marketing kialakulása 7
  2. A marketing fogalma és alapjellemzői 11
  3. A marketing történeti fejlődése 14
  4. A marketing fejlődése Magyarországon 15
  5. Marketingeszközök a termékeknél (4P) 17
  6. Marketingeszközök a szolgáltatásoknál (7P) 22
  7. Marketingmix 24
  8. Piaci koncepciók a gyakorlatban 25
  Összefoglaló feladatok 27
  II. A PIAC ÉS A PIACI KÖRNYEZET 30
  1. A piac fogalma és szereplői 30
  2. Piaci mutatószámok 32
  3. A piacok csoportosítása 34
  4. A vállalkozás makrokörnyezete 37
  5. A vállalkozás mikrokörnyezete 39
  6. A SWOT-analízis 41
  7. Stratégia és tervezés 42
  8. Marketingstratégiák 44
  Összefoglaló feladatok 45
  III. A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 49
  1. Szükséglet, igény, kereslet 49
  2. A fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők 51
  3. A fogyasztói (vásárlói) magatartás 53
  4. A vásárlási folyamatban betöltött szerepek 56
  5. A vásárlási döntés folyamata 56
  6. Vásárlói magatartástípusok 60
  7. Vásárlói magatartástípusok az újdonságok kipróbálása esetén 62
  8. A marketingeszközök szerepe a vásárlási döntés szakaszaiban 64
  9. A szervezetek vásárlói magatartása 65
  Összefoglaló feladatok 68
  IV. PIACSZEGMENTÁLÁS, CÉLPIACI MARKETING 71
  1. A piacszegmentálás fogalma
  2. A piacszegmentálás szempontjai
  3. Célcsoportképzés és célpiaci marketing
  4. Differenciálatlan és differenciált marketing 79
  Összefoglaló feladatok 80
  V. A PIACI MEGISMERÉS FOLYAMATA 82
  1. Marketing információs rendszer (MIR) 82
  2. Az információk fajtái 84
  3. Marketingkutatás és piackutatás 86
  4. A piackutatás folyamata 88
  5. A kutatás módszereinek kiválasztása 92
  6. Szóbeli megkérdezések 95
  7. Írásbeli megkérdezések 97
  8. A kérdőívek megtervezése 100
  9. Az alap- és mintasokaság meghatározása 105
  10. A kutatások egyéb jellemzői 107
  Összefoglaló feladatok 109
  VI. TERMÉKPOLITIKA, TERMÉKFEJLESZTÉS 112
  1. A termék 112
  2. A termékek csoportosítása 115
  3. A szolgáltatások specialitásai 117
  4. Termékstratégia 121
  5. Termékfejlesztés 124
  6. A termékfejlesztéshez kapcsolódó jellemzők 127
  7. A termékek piaci életgörbéje 129
  8. Marketingeszközök alkalmazása a termékéletgörbe különböző szakaszaiban 130
  Összefoglaló feladatok 132
  VII. ÁRSTRATÉGIA, ÁRKÉPZÉS 134
  1. Árpolitika és árképzési mód 134
  2. Árképzési módok 137
  3. Az ár szerepe a termékéletgörbe egyes szakaszaiban 139
  4. Ártaktikai módszerek 142
  5. Az árak jogi szabályozásának alapelvei 144
  Összefoglaló feladatok 146
  VIII. ÉRTÉKESÍTÉS 149
  1. A kereskedelem szerepe a piacgazdaságban 149
  2. Értékesítési stratégiák 151
  3. Értékesítési módok 152
  4. Az értékesítési út hossza 154
  5. Az értékesítési csatorna funkciói 157
  6. A kiskereskedelmi értékesítés fajtái 159
  7. Az értékesítés speciális formája: a franchise 161
  Összefoglaló feladatok 163
  Ajánlott irodalom 165
  Az érettségihez szükséges fogalmak jegyzéke 167

 • Cím
  Marketing I.
  Alcím
  Marketing alapismeretek
  Szerző
  Bohnné Keleti Katalin
  Kiadó
  Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
  Kiadói kód
  NT-58348/I
  ISBN
  9789631969665
  Kiadási év
  2013