Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Monolit beton és vasbeton szerkezetek

Monolit beton és vasbeton szerkezetek
6 000 Ft

A korábbi kiadványunk tartalmát frissítettük, a kerettantervhez igazítottuk. Emellett aktualizáltuk a rajzokat, csomópontokat, leírásokat. A korábbi könyvhöz hasonlóan a beton alapanyagainak (adalékanyagok, hidraulikus kötőanyagok, adalékszerek, víz) bemutatásával indítunk, és a beton keverésével, az anyag friss és megszilárdult állapotában jellemző tulajdonságainak bemutatásával folytatjuk a tananyagot. A vasbeton és a különleges betonok megismerése után a betonacélok jellemzőit ismertetjük. A könyv talán legfontosabb fejezete a betontechnológia legfontosabb szabályait mutatja be.

Új tartalmi elemként került a könyvbe a talajok és kőzetek című fejezet, illetve a földmunkákat ismertető fejezet. Ezt követően az egyes épületszerkezetek (alapozások, aljzatok, falak, pillérek, gerendák, áthidalók, koszorúk, födémek, lépcsők) betonozási munkáival kapcsolatos ismeretek részletes bemutatása következik. Itt részletesen kitérünk a kivitelezés menetére, a vasalás szerelésére,  a betonozásra stb. Az aljzatoknál az esztrichelési munkákat is bemutatjuk, csakúgy, mint a falaknál a kéregfalas építési rendszert és a zsaluzóelemes monolit falazatokat. A lépcsőknél a lépcsőszámítás menetét is ismertetjük. A könyv az elkészült betonszerkezetek ellenőrzésével és a vasbetonszerkezetek jellemző hibáival zárul. A fejezetekben emellett tervolvasási, házi és gyakorlófeladatokat, rajzi és gyakorlaton megoldandó feladatokat helyeztünk el. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatok követnek.

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. A beton adalékanyagai
      1.1. Az adalékanyagokról általában
      1.2. A szemmegoszlás és vizsgálata
      1.3. Adalékanyagok szennyeződései
      1.4. Homok
      1.5. Kavics és homokos kavics
      1.6. Példa adalékanyagok szemmegoszlására
      1.7. A szemmegoszlási görbe módosítása, tervezése
      1.8. Az adalékanyagok tulajdonságainak vizsgálata
        1.8.1. Az agyag- és iszaptartalom
        1.8.2. Az adalékanyag felülete és a szemalak vizsgálata
        1.8.3. Az adalékanyag víztartalmának meghatározása
        1.8.4. Az adalékanyag félórás vízfelvétele
      1.9. Zúzott kő
      1.10. Kőpor és kőliszt
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    2. Hidraulikus kötőanyagok
      2.1. Gyengén hidraulikus kötőanyagok
      2.2. Hidraulitok
      2.3. Cement
        2.3.1. A portlandcement kötése
        2.3.2. Az építőiparban használatos cementfajták
        2.3.3. A cement tárolása, minőségi követelmények
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    3. Adalékszerek, kiegészítőanyagok
      3.1. Képlékenyítők, folyósítók
      3.2. Légbuborékképzők
      3.3. Tömítőszerek
      3.4. Késleltetőszerek
      3.5. Gyorsítószerek, fagyásgátlók
      3.6. Injektálást segítő szerek
      3.7. Stabilizálószerek
      3.8. Az adalékszerek adagolása, bekeverése
      3.9. Az adalékszerek keverhetősége
      3.10. Az adalékszerek tárolása
      3.11. Vegyi segédanyagok
        3.11.1. Zsaluleválasztók
        3.11.2. Betonfelület kötését gátló anyagok
        3.11.3. Betonfelületet utókezelő, párazáró bevonatok
        3.11.4. Felületimpregnáló anyagok
      3.12. Kiegészítőanyagok
      3.13. Keverővíz
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    4. Beton anyagismeret
      4.1. A beton fogalma és alkalmazása
      4.2. A betonok osztályozása, jelölése, tulajdonságai
        4.2.1. Betonok jelölése általános tulajdonság alapján
        4.2.2. Betonok jelölése különleges tulajdonságok alapján
        4.2.3. Kitéti osztályok
        4.2.4. Példa a betonok jelölésére
      4.3. A beton alkotórészei
        4.3.1. Kötőanyag
        4.3.2. Víz
        4.3.3. Adalékanyag
        4.3.4. Adalékszerek
      4.4. A beton összetételének meghatározása, betontervezés
      4.5. A friss beton tulajdonságai
      4.6. A megszilárdult beton tulajdonságai
        4.6.1. Testsűrűség és tömörség
        4.6.2. Hidrotechnikai tulajdonságok
        4.6.3. Szilárdsági tulajdonságok
        4.6.4. Alakváltozási tulajdonságok
        4.6.5. Hőfejlődés, hőtechnikai tulajdonságok
        4.6.6. A tulajdonságokat befolyásoló tényezők
      4.7. Betonkorrózió
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    5. A beton tulajdonságainak vizsgálata
      5.1. A friss beton tulajdonságainak vizsgálata
        5.1.1. Mintavétel
        5.1.2. Konzisztenciavizsgálatok
          5.1.2.1. A roskadás mérése
          5.1.2.2. A Vebe-vizsgálat
          5.1.2.3. A tömörítési mérőszám
          5.1.2.4. A terülés mérése
        5.1.3. A bedolgozási tényező meghatározása
      5.2. A megszilárdult beton tulajdonságainak vizsgálata
        5.2.1. A betonvizsgálat próbatestei
        5.2.2. Nyomószilárdsági vizsgálat töréssel
        5.2.3. Roncsolásmentes nyomószilárdsági vizsgálat
        5.2.4. Hajlító-húzó szilárdsági vizsgálat
        5.2.5. Húzószilárdsági vizsgálat hasítással
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    6. Vasbeton, különleges betonok
      6.1. Vasbeton
        6.1.1. A vasbeton előnyös és hátrányos tulajdonságai
        6.1.2. Feszített vasbeton szerkezetek
        6.1.3. Betontakarás
      6.2. Különleges betonok
        6.2.1. Gyorsan és lassan szilárduló betonok
        6.2.2. Nagy szilárdságú betonok
        6.2.3. Könnyűbetonok
        6.2.4. Sejtbetonok
        6.2.5. Kopásálló beton
        6.2.6. Hőálló beton
        6.2.7. Vízzáró beton
        6.2.8. Fagyálló beton
        6.2.9. Úsztatott beton
        6.2.10. Esztétikus betonok
        6.2.11. Saválló beton
        6.2.12. Sugárvédő betonok
        6.2.13. Víz alatti betonozás
        6.2.14. Vákuumbeton
        6.2.15. Gőzölt beton
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    7. Betonacélok
      7.1. Az acélfélék szilárdsági jellemzői
        7.1.1. Az acél ötvözése
        7.1.2. Hidegmegmunkálás és hőkezelés
      7.2. A betonacélokról
      7.3. Feszítőbetétek
      7.4. A betonacél-feldolgozás gépei
        7.4.1. A betonacélok egyengetése
        7.4.2. A betonacélok vágása
        7.4.3. A betonacélok hajlítása
        7.4.4. Kengyelek készítése
      7.5. Betonacél hálók
      7.6. Az acélbetétek elnevezései
      7.7. A betonacélok felhajlítása
      7.8. Lehorgonyzás
      7.9. A betonacélok toldása
      7.10. Az acélbetétek távolsága egymástól
      7.11. A betonacél mennyiségének meghatározása
      7.12. Betonacél-szerelések anyagszükséglete
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    8. Betontechnológia
      8.1. A beton keverése
        8.1.1. Az alkotórészek mérése
        8.1.2. Az adalékanyagok előkészítése
        8.1.3. Kézi betonkeverés
        8.1.4. Gépi betonkeverés
          8.1.4.1. Szabadon ejtő keverők
          8.1.4.2. Kényszerkeverők
          8.1.4.3. Építéshelyi betonüzemek
          8.1.4.4. Betonkeverő telepek, betongyárak
      8.2. A beton szállítása
        8.2.1. Billenőplatós szállítás
        8.2.2. Betonszállító mixerek
        8.2.3. Szállítás tölcsérrel
        8.2.4. A beton szállítása csővezetéken, betonpumpák
      8.3. A beton bedolgozása
        8.3.1. A vasalás ellenőrzése
        8.3.2. A zsaluzat előkészítése
        8.3.3. A beton zsaluzatba öntése
        8.3.4. A beton tömörítése
          8.3.4.1. Kézi tömörítés
          8.3.4.2. Gépi tömörítés
          8.3.4.3. Egyéb tömörítési módok
        8.3.5. Szerkezeti hézagok képzése
          8.3.5.1. Épületelválasztó hézagok
          8.3.5.2. Munkahézagok
        8.3.6. A beton simítása
      8.4. A betontechnológia gépeinek biztonságtechnikája
      8.5. A beton utókezelése
        8.5.1. Betonozás melegben
        8.5.2. Betonozás hidegben
        8.5.3. Hőkezelés
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    9. Talajok, kőzetek
      9.1. A föld felszínét alakító erők
        9.1.1. Külső hatások
        9.1.2. Belső hatások
      9.2. Talajfajták
      9.3. Kőzetek
        9.3.1. Kőzetalkotó ásványok
        9.3.2. A kőzetek csoportosítása
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    10. Földmunkák
      10.1. A földmunkák gépesítése
      10.2. A földmunkavégzés folyamata
        10.2.1. Munkagödrök, földkiemelés
          10.2.1.1. Munkagödrök és árkok megtámasztása
        10.2.2. Feltöltések, visszatöltések
        10.2.3. Deponálás, szállítás
        10.2.4. A talaj víztelenítése
          10.2.4.1. Nyílt víztartás
          10.2.4.2. Talajvízszint-süllyesztés
          10.2.4.3. Elektroozmózis
          10.2.4.4. Talajfagyasztás
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    11. Alapozások
      11.1. Síkalapozások
        11.1.1. Sávalapok
          11.1.1.1. Sávalapok lépcsőzése
          11.1.1.2. Sávalapok készítése
          11.1.1.3. Válaszfalak alapozása
        11.1.2. Pontalapok
      11.1.3 Gerenda- és gerendarács alapok
        11.1.4. Lemezalapok
        11.1.5. Héjalapok
      11.2. Mélyalapozások
        11.2.1. Cölöpalapozás
          11.2.1.1. Cölöpfej
          11.2.1.2. Cölöprács/talpgerenda
          11.2.1.3. Előre gyártott vasbeton cölöpök
          11.2.1.4. Helyszínen készülő vasbeton cölöpök
        11.2.2. Kútalapozás
          11.2.2.1. Teherelosztó szerkezet
          11.2.2.2. A kutak szerkezete és készítése
        11.2.3. Résfalas alapozás
      11.3. Alapozási terv
      11.4. Szakmai számítások
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    12. Fal, pillér és oszlop
      12.1. A vasbeton oszlopok és pillérek
        12.1.1. Vasalás
        12.1.2. Zsaluzat
        12.1.3. Betonozás
      12.2. Monolit falszerkezetek
        12.2.1. Táblás zsaluzatokkal épülő vasbeton falak
          12.2.1.1. Vasalás
          12.2.1.2. Zsaluzat
          12.2.1.3. Betonozás
        12.2.2. Alagútzsalus építési mód
        12.2.3. Kúszózsalus építési mód
        12.2.4. Csúszózsalus építési mód
        12.2.5. Vasbeton kéregfalak
          12.2.5.1. Fogadószerkezet előkészítése
          12.2.5.2. Kitűzés
          12.2.5.3. Beemelés, rögzítés
          12.2.5.4. Betonozás
          12.2.5.5. Utómunkálatok
        12.2.6. Kézi zsaluzóelemes monolit falazatok
          12.2.6.1. Polisztirol kézi zsaluzóelemes monolit falazatok
          12.2.6.2. Fabeton kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok
          12.2.6.3. Beton kézi zsaluzóelemekből készülő monolit falazatok
      12.3. Szakmai számítások
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    13. Gerendák, áthidalók, koszorúk
      13.1. Monolit vasbeton gerendák
        13.1.1. A gerenda vasalása
        13.1.2. A gerendák zsaluzása
        13.1.3. Betonozás
      13.1.4 Áthidalógerendák
          13.1.4.1. Előre gyártott áthidalások helyszíni betonozása
          13.1.4.2. Zsaluzóelemes áthidalások helyszíni betonozása
      13.2. Vasbeton koszorúk
        13.2.1. Födémek bekötése koszorúba
        13.2.2. Zsaluzás
        13.2.3. Vasalás
        13.2.4. Betonozás
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    14. Monolit födémek
      14.1. Sík lemezfödémek
      14.2. Bordás lemezfödémek
      14.3. Gombafödémek
      14.4. Kazettás lemezfödémek
      14.5. Födémek zsaluzata, alátámasztása
      14.6. Födémek statikája, vasalása
      14.7. A födémek betonozása
      14.8. A födémek cseréje
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    15. Monolit betonlépcsők
      15.1. A lépcsők részei, fogalmak
      15.2. Alaprajzi elrendezés
      15.3. A lépcsők jellemző méretei
      15.4. A lépcsők méreteinek számítása
      15.5. Lépcsők szerkezeti jellege, alátámasztása
      15.6. Monolit vasbeton lépcsők
      15.7. Húzott fokú lépcsők szerkesztése
        15.7.1. Húzott fokú saroklépcső szerkesztése
        15.7.2. Húzott fokú, visszaforduló karú lépcső szerkesztése
      15.8. Lépcsőzsaluzatok
      15.9. A lépcsők vasalása
    15.10 A lépcsők betonozása
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    16. Aljzatbetonozás, esztrichkészítés
      16.1. Aljzatbetonok
        16.1.1. Az aljzatbeton kitűzése
        16.1.2. Előkészítés
        16.1.3. A beton keverése
        16.1.4. A vezetősávok kialakítása
        16.1.5. Az aljzatbeton készítése
        16.1.6. Utókezelés
      16.2. Esztrichtípusok
      16.3. Cementesztrich
        16.3.1. Anyag
        16.3.2. Kivitelezés
        16.3.3. Gyorsan kötő cementesztrichek
          16.3.3.1. Keverési arány
          16.3.3.2. A keverék előállítása
          16.3.3.3. Friss esztrich felhasználása
        16.3.4. Kemény esztrichek
      16.4. Mozgási hézagok
        16.4.1. Mezőhatároló hézagok
          16.4.1.1. Hőtágulási hézagok
          16.4.1.2. Vakhézagok
        16.4.2. Szegélyhézagok
      16.5. Szakmai számítások
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    17. Betonszerkezetek ellenőrzése
      17.1. A betonfelület ellenőrzése
        17.1.1. Felületi egyenetlenségek
        17.1.2. Pórusok, fészkek
        17.1.3. Csorbulások
        17.1.4. Repedések
      17.2. A szerkezeti méretek ellenőrzése
        17.2.1. A szerkezetek ellenőrzése
          17.2.1.1. Alapozások
          17.2.1.2. Aljzatok
          17.2.1.3. Falak, pillérek, oszlopok
          17.2.1.4. Födémek és gerendák
          17.2.1.5. Lépcsők
        17.2.2. Méreteltérések, tűrések
      17.3. Betontakarás, a betonacélok elhelyezkedése
  Kérdések és gyakorlófeladatok
    18. Vasbeton szerkezetek hibái
      18.1. A betonszerkezeteket érő káros hatások
      18.2. A hibák típusai, kiterjedésük
        18.2.1. Tervezői hibák
        18.2.2. Kivitelezési hibák
          18.2.2.1. A betonkeverés hibái
          18.2.2.2. A bedolgozás hibái
      18.3. Nagy tömegű betonozás
      18.4. Betonszerkezetek javítása
        18.4.1. Felületi bevonatok, kisebb repedések kitöltése
        18.4.2. Felületi impregnálás
        18.4.3. Utólagos felületi javítások
        18.4.4. Belső üregek injektálása
        18.4.5. A betonacélok védelmének fokozása, korrózióvédelem
        18.4.6. A teherbírás növelése különböző eljárásokkal
          18.4.6.1. Lőttbetonos eljárás
      18.5. Beton- és vasbeton szerkezetek bontása
        18.5.1. Részleges bontás
        18.5.2. Vasbeton szerkezet cseréje, bontása
  Kérdések és gyakorlófeladatok
 • Cím
  Monolit beton és vasbeton szerkezetek
  Szerző
  Szerényi Attila - Szerényi István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-1-14
  ISBN
  9789639702738
  Kiadási év
  2019