Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Építészettörténet, műemlékvédelem

Építészettörténet, műemlékvédelem
7 900 Ft
A könyv a magasépítő technikus tanulók számára készül elsősorban. A központi programnak megfelelve, a középiskolai szinten szükséges általános építésztörténeti ismeretek elsajátításában nyújt segítséget, valamint röviden ismerteti a hazai műemlékvédelmet.

A könyv időrendi sorrendben, külön-külön fejezetekben tárgyalja a jelentősebb építészettörténeti korszakokat. Az egyes fejezetek első felében röviden bemutatjuk az adott építészeti korszakra jellemző anyaghasználatot, szerkezetalakítást, valamint az építészeti stílusok jellegzetességeit. Röviden ismertetjük az alkalmazott építési technológiákat. A fejezetek második felében az adott építészeti korszak néhány jelentősebb építészeti emlékét mutatjuk be részletesebben. Külön ismertetjük a hazánk területén fennmaradt legjelentősebb építészeti emlékeket. A fejezetek a leíró részek, valamint a gazdag színes rajzi és képi ábraanyag mellett különböző kiegészítő információkat is tartalmaznak.

A könyv utolsó fejezete a hazai műemlékvédelmet mutatja be. Ismerteti a műemlékvédelem célját és eszközeit, valamint a hatósági szervezetét. Röviden bemutatja az ide vonatkozó jogszabályokat. Néhány példán keresztül megismerhetjük a hazai műemlékvédelem történetét, fejlődését, működését.

 

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Építészettörténeti kronológia
      1.1. Ókori építészet
      1.2. Újkori építészet
    2. Az ókori Egyiptom építészete
      2.1. Történelem, társadalom
      2.2. Az egyiptomi építészet jellemzői
        2.2.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
        2.2.2. Épülettípusok
          2.2.2.1. Sírépítmények
          2.2.2.2. Templomok
          2.2.2.3. Paloták
          2.2.2.4. Obeliszkek
    3. Mezopotámia építészete
      3.1. Mezopotámiáról
        3.1.1. Terület
        3.1.2. Történelem
      3.2. Mezopotámia építészeti jellemzői
        3.2.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
        3.2.2. Építménytípusok
      3.3. Építészeti emlékek
    4. Perzsa építészet
      4.1. Perzsiáról
        4.1.1. Terület
        4.1.2. Történelem
      4.2. A perzsa építészet jellemzői
        4.2.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
        4.2.2. Építménytípusok, formák, stílusok
      4.3. Építészeti emlékek
    5. Az Égei kultúra építészete
      5.1. Az Égei civilizációk
        5.1.1. Terület
        5.1.2. Történelem
      5.2. Az Égei kultúrák építészeti jellemzői
        5.2.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
        5.2.2. Építménytípusok
      5.3. Építészeti emlékek
    6. Az ókori görög építészet
      6.1. Az ókori Hellászról
        6.1.1. Terület
        6.1.2. Történelem
      6.2. A görög építészet jellemzői
        6.2.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
        6.2.2. Építménytípusok, formák, stílusok
          6.2.2.1. Templomok, kincsesházak
          6.2.2.2. A görög oszloprendek
          6.2.2.3. Lakóházak
          6.2.2.4. A közösségi élet terei, építményei
        6.2.3. Építési technológiák, építésszervezés
      6.3. Építészeti emlékek
    7. Etruszk építészet
      7.1. Az etruszk kultúra
        7.1.1. Terület
        7.1.2. Történelem
      7.2. Az etruszk építészet jellemzői
        7.2.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
        7.2.2. Építménytípusok
    8. Az ókori Róma építészete
      8.1. Az ókori Róma
        8.1.1. Terület
        8.1.2. Történelem
      8.2. A római építészet jellemzői
        8.2.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
          8.2.1.1. Falak, pillérek, oszlopok
          8.2.1.2. Nyílásáthidalások, térlefedések
          8.2.1.3. Tetőszerkezet, tetőfedés
          8.2.1.4. Felületképzések, burkolatok
        8.2.2. Építészeti elemek, formák, stílusok
          8.2.2.1. Római oszloprendek
          8.2.2.2. Homlokzattagolások
          8.2.2.3. Belső felülettagolások
        8.2.3. Építménytípusok
          8.2.3.1. Templomok, szentélyek
          8.2.3.2. Lakóépületek
          8.2.3.3. Közösségi terek, épületek
          8.2.3.4. Mérnöki létesítmények
          8.2.3.5. Hadászati célú létesítmények
          8.2.3.6. Emlékművek, sírépítmények
        8.2.4. Városépítészet
        8.2.5. Építési technológiák, építésszervezés
      8.3. Építészeti emlékek
        8.3.1. Az ókori Róma építészeti emlékei
        8.3.2. Magyarországi emlékek
    9. Korai keresztény építészet
      9.1. A kereszténység elterjedése
      9.2. A korai keresztény építészet jellemzői
      9.3. Ókeresztény építészeti emlékek
    10. Bizánci építészet
      10.1. Terület
      10.2. Történelem
      10.3. A bizánci építészet jellemzői
        10.3.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
        10.3.2. Építménytípusok, formák, stílusok
          10.3.2.1. Bizánci templomok
      10.4. Építészeti emlékek
    11. Karoling kori építészet
      11.1. Terület, történelem
      11.2. A Karoling kori építészet jellemzői
    12. Román stílusú építészet
      12.1. Terület
      12.2. Történelem
      12.3. A román stílusú építészet jellemzői
        12.3.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
          12.3.1.1. A román stílusú építészet boltozatai
        12.3.2. Épülettípusok, formák, stílusok
          12.3.2.1. A templomok elrendezése, tömege
          12.3.2.2. Oszlopok, pillérek
          12.3.2.3. Falnyílások
          12.3.2.4. Belső téralakítás
          12.3.2.5. Homlokzatok
        12.3.3. Építési technikák, építésszervezés
      12.4. Román stílusú építészeti emlékek Európában
      12.5. Magyarországi építészeti emlékek
    13. Gótikus stílusú építészet
      13.1. Terület
      13.2. Történelem
      13.3. A gótikus építészet jellemzői
        13.3.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
          13.3.1.1. A gótikus építészet boltozatai
          13.3.1.2. Támpillérek, támívek
        13.3.2. Épülettípusok, formák, stílusok
          13.3.2.1. A templomok, székesegyházak elrendezése, tömege
          13.3.2.2. Pillérek, oszlopok, tagozatok
          13.3.2.3. Falnyílások, gótikus boltívek
          13.3.2.4. Belső téralakítás
          13.3.2.5. Homlokzatok
        13.3.3. Építési technikák, építésszervezés
      13.4. Európai gótikus építészeti emlékek
      13.5. Magyarországi gótikus építészeti emlékek
    14. Reneszánsz építészet
      14.1. Terület
      14.2. Történelem
      14.3. A reneszánsz építészet jellemzői
        14.3.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
        14.3.2. Épülettípusok, formák, stílusok
          14.3.2.1. Templomok, székesegyházak
          14.3.2.2. Palazzók
          14.3.2.3. Villák
          14.3.2.4. Oszlopok, pilaszterek
          14.3.2.5. Falnyílások, keretezések
          14.3.2.6. Lodzsák, erkélyek
          14.3.2.7. Homlokzatok
      14.4. Építési technikák, építésszervezés
      14.5. Európai reneszánsz építészeti emlékek
      14.6. Magyarországi reneszánsz építészeti emlékek
    15. Barokk építészet
      15.1. Terület
      15.2. Történelem
      15.3. A barokk építészet jellemzői
        15.3.1. Anyaghasználat, szerkezetalakítás
        15.3.2. Épülettípusok, formák, stílusok
          15.3.2.1. Templomok, székesegyházak
          15.3.2.2. Kastélyok, paloták
          15.3.2.3. Oszlopok, pilaszterek, tagozatok
          15.3.2.4. Falnyílások, keretezések
          15.3.2.5. Homlokzatképzés
      15.4. Európai barokk építészeti emlékek
      15.5. Magyarországi barokk építészeti emlékek
    16. A 19. század építészete
      16.1. Történelem
      16.2. Klasszicista építészet
        16.2.1. Klasszicista építészet jellemzői
          16.2.1.1. Épülettípusok
          16.2.1.2. Anyagok, szerkezetek
          16.2.1.3. Oszlopok, tagozatok, homlokzatképzés
        16.2.2. Európai klasszicista építészeti emlékek
        16.2.3. Magyarországi klasszicista építészeti emlékek
      16.3. A romantika építészete
      16.4. Historizáló építészet
        16.4.1. Európai historizáló építészeti emlékek
        16.4.2. Magyarország historzáló építészeti emlékei
      16.5. A szecesszió építészete
        16.5.1. A szecessziós építészet jellemzői
        16.5.2. Európa szecessziós építészeti emlékei
        16.5.3. Magyarország szecessziós építészeti emlékei
    17. A 20. század első felének építészete
      17.1. A modern építészet kialakulása
      17.2. A modern építészet megjelenése hazánkban
    18. Kortárs építészet
      18.1. Posztmodern építészet
      18.2. Minimalista építészet
      18.3. Dekonstruktív építészet
      18.4. High-tech építészet
      18.5. Organikus építészet
      18.6. Hazai kortárs építészet
    19. Műemlékvédelem
      19.1. A műemlékvédelem kialakulása, története
        19.1.1. A műemlékvédelmi törekvés megjelenése
        19.1.2. A műemlékvédelem intézményesülése
        19.1.3. A 19. századi purista szemlélet
        19.1.4. A modern műemlékvédelem kialakulása
        19.1.5. A műemlékvédelem irányelveinek fejlődése a 20. században
          19.1.5.1. A műemlékvédelem irányelveit meghatározó nemzetközi charták
          19.5.2.3. Örökségvédelmi engedély
      19.2. A hazai műemlékvédelem kialakulása és fejlődése
        19.2.1. Műemlékvédelmi törekvések a középkorban
        19.2.2. A műemlékvédelem intézményesülése a 19. században
        19.2.3. Purista helyreállítási munkák
          19.2.3.1. A kassai Szent Erzsébet-székesegyház újjáépítése
          19.2.3.2. A pécsi székesegyház újjáépítése
          19.2.3.3. A Budavári Palota újjáépítse
        19.2.4. A hazai műemlékvédelem intézményei a 20. században
      19.3. A műemlékvédelem tárgyai
        19.3.1. A műemlék
        19.3.2. Műemléki területek
        19.3.3. Helyi védettség
      19.4. A műemlékvédelem feladata
      19.5. A műemlékvédelem hazai szervezeti felépítése
        19.5.1. A műemlékvédelem intézményei
        19.5.2. Hatósági feladatok
          19.5.2.1. Eljáró hatóságok
          19.5.2.2. Műemlék védetté nyilvánítása
          19.5.2.4. Örökségvédelmi engedélyezési eljárás
        19.5.3. Műemlékekre vonatkozó korlátozások
        19.5.4. Hatósági kötelezések, bírságok
      19.6. A műemlékvédelem nemzetközi szervezetei
      19.7. Műemlékek helyreállításának előkészítése
      19.8. Romok védelme és konzerválása
      19.9. Műemlékek védelme és helyreállítása hazánkban
        19.9.1. Lakó- és intézményi épületek
        19.9.2. Egyházi épületek
        19.9.3. Népi építészeti emlékek
        19.9.4. Történeti együttesek
        19.9.5. Történelmi kertek
        19.9.6. Képzőművészeti alkotások
    20. Kérdések és gyakorlófeladatok
 • Cím
  Építészettörténet, műemlékvédelem
  Szerző
  Bársony István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-11
  ISBN
  9789639702707
  Kiadási év
  2019