Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Faipari szakrajz

Faipari szakrajz
2 000 Ft

Külön fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a könyv a korábban kiadott szakrajz könyveinktől igen nagy részben eltér. Az első hét fejezet (120 oldal) ugyanis általános szerkesztési feladatokkal készíti fel a tanulókat a szakmai rajzok megértésére. Bemutatjuk itt az alapvető rajzi eszközöket, az egyszerű rajzi elemeket, a szabványírást, a vonalazást. A síkmértani szerkesztések átismétlése után térgeomatriai fogalmakkal, szerkesztésekkel foglalkozunk. A fejezetekhez olyan mennyiségű és nehézségű rajzi gyakorló feladatokat adunk, amelyek segítenek a tananyag elsajátításában. Erre az alapra építjük a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolásról szóló fejezeteket is. Itt jellemzően olyan rajzi feladatokat helyeztünk el, melyek szorosan kapcsolódnak az asztalos szakmához, a későbbi rajzfeladatokhoz.

A könyv második blokkjának tekinthető 8-11. fejezetekben a tanulók megismerhetik a bútoripari rajzok fajtáit, az alkalmazandó anyag- és méretjelöléseket. Konkrét példákon keresztül mutatjuk be a rajzi tudnivalókat, így fejlesztve a tanulók rajzolvasási készségét. A záró - közel 80 oldalas - fejezet a fakötések rajzait mutatja be. Ez a fejezet a korábbi kiadványunk rajzai alapján, de azok újragondolása, kiegészítése és fejlesztése után került a könyvbe.

Úgy gondoljuk, hogy ilyen felvezető rajzkönyv a faipari szakmák számára még nem készült, és biztosan sikerrel tudják majd használni az oktatásban.

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. A rajzolás eszközei, az eszközök használata
      1.1. A rajzolás eredete
      1.2. A rajzolás alapjai
      1.3. A rajzolás eszközei
        1.3.1. A ceruzák
        1.3.2. A körző
        1.3.3. A vonalzók
        1.3.4. A rajztábla
        1.3.5. A törlőgumi (radír)
        1.3.6. A rajzpapírok
    2. A szabvány fogalma, rajzi szabványok
      2.1. A szabványosítás és a szabvány
      2.2. A rajzlapok méretei, keretezésük
        2.2.1. A rajzlapok méretei, hajtogatásuk
        2.2.2. A rajzlapok keretezése, a feliratmező kialakítása
      2.3. A műszaki rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
      2.4. Mértékegységek
      2.5. A méretarányok
      2.6. A szabványírás
      2.7. Egyéb betűtípusok
  Gyakorlófeladatok a 2. fejezethez
    3. Síkmértani alapszerkesztések
      3.1. Síkgeometriai alapfogalmak
        3.1.1. Szögek
        3.1.2. Síkidomok osztályozása
        3.1.3. A kör és részei
      3.2. Síkmértani alapszerkesztések
  Gyakorlófeladatok a 3. fejezethez
    4. Térgeometriai alapfogalmak
      4.1. Síklapú testek és származtatásuk
      4.2. Forgástestek és származtatásuk
  Gyakorlófeladatok a 4. fejezethez
    5. Vetületi ábrázolás
      5.1. A vetületi ábrázolás elemei, módjai
      5.2. A pont ábrázolása
      5.3. Az egyenes ábrázolása
      5.4. A síkok ábrázolása vetületekkel
      5.5. Síklapú testek ábrázolása
      5.6. Forgástestek ábrázolása
      5.7. Összetett testek ábrázolása
  Gyakorlófeladatok az 5. fejezethez
    6. Axonometrikus ábrázolás
      6.1. Az axonometrikus ábrázolási mód
      6.2. Egyméretű (izometrikus) axonometria
      6.3. Kétméretű (dimetrikus) axonometria
      6.4. A frontális (kavalier) axonometria
      6.5. A síklapú testek ábrázolása axonometriában
        6.5.1. A kocka ábrázolása
        6.5.2. Hasáb axonometrikus ábrázolása
        6.5.3. Gúla axonometrikus ábrázolása
        6.5.4. Összetett síklapú testek ábrázolása
        6.5.5. Csonkolt síklapú testek ábrázolása
  Gyakorlófeladatok a 6. fejezethez
    7. Perspektivikus ábrázolás
      7.1. A perspektíva a műszaki gyakorlatban
      7.2. A perspektív ábrázolási rendszer
        7.2.1. A perspektív ábrázolási rendszer felépítése
        7.2.2. A perspektív kép keletkezése, tulajdonságai
      7.3. A perspektív kép szerkesztése
        7.3.1. Egyiránypontos perspektív kép szerkesztése
        7.3.2. Kétiránypontos perspektív kép szerkesztése
  Gyakorlófeladatok a 7. fejezethez
    8. Nézet- és metszetrajzok
      8.1. A nézetrajzok
      8.2. A metszetrajzok
        8.2.1. A metszet helyének felvétele, jelölése
        8.2.2. A metszetek fajtái
  Gyakorlófeladatok a 8. fejezethez
    9. Anyagjelölések és méretmegadás faipari rajzokon
      9.1. Szabványos anyagjelölések
      9.2. Faanyagok felületi kialakítására vonatkozó rajzi jelölések
      9.3. Kötőelemek jelölési módjai faipari rajzokon
      9.4. Egyéb rajzi jelölések
      9.5. Méretmegadás faipari rajzokon
        9.5.1. A méretmegadás elemei
        9.5.2. Méretmegadás kialakítása, méretek elhelyezése
        9.5.3. Ismétlődő és egyenlő kiosztású elemek méretmegadása
        9.5.4. Méretszámok elhelyezkedése
        9.5.5. Furatok egyszerűsített jelölése és méretmegadása
        9.5.6. Különleges méretmegadások
        9.5.7. Mérettűrések megadása
  Gyakorlófeladatok a 9. fejezethez
    10. Bútoripari rajzok fajtái
      10.1. Elrendezési rajz (alaprajz)
      10.2. Falnézeti rajz
      10.3. Látványterv
      10.4. Vázlatrajz (előterv)
      10.5. Formaterv
      10.6. Kivitelezési (gyártási) rajzok
        10.6.1. Nézetrajzok
        10.6.2. Metszetrajzok
        10.6.3. Részletrajzok (csomóponti rajzok)
        10.6.4. Alkatrészrajz
        10.6.5. Deszkarajz (műhelyrajz)
        10.6.6. Rész-összeállítási rajz
        10.6.7. Gyártmány-összeállítási rajz
  Gyakorlófeladatok a 10. fejezethez
    11. A fakötések rajzai
      11.1. Szélesítő toldások
        11.1.1. Szélesítő toldás egyenes élillesztéssel
        11.1.2. Szélesítő toldás ferde élillesztéssel
        11.1.3. Szélesítő toldás egyenes lapolással
        11.1.4. Szélesítő toldás ferde lapolással
        11.1.5. Szélesítő toldás egyenes lapolással, párkányolással
        11.1.6. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, saját és idegen csappal
        11.1.7. Szélesítő toldás árokcsapos illesztéssel, párkányolással
        11.1.8. Gépi szélesítő toldás – „bigézés”
        11.1.9. Szélesítő toldások merevítő kötései
          11.1.9.1. Hevederkötés
          11.1.9.2. Fejelés vagy fejelőléc
      11.2. Hosszabbító toldások
        11.2.1. Hosszabbító toldás egyenes bütüillesztéssel
        11.2.2. Hosszabbító toldás ferde bütüillesztéssel
        11.2.3. Hosszabbító toldás rálapolással
        11.2.4. Hosszabbító toldás ferde rálapolással
        11.2.5. Horogrovások
        11.2.6. Hosszabbító toldások csapozással
      11.3. Keretkötések
        11.3.1. Keretsarokkötések
          11.3.1.1. Rálapolással kialakított szerkezet
          11.3.1.2. Sarokkötés rálapolással sarkalva vagy 45°-os illesztéssel
          11.3.1.3. Sarokkötés ollós (és kettős ollós) csappal
          11.3.1.4. Sarokkötés lapolással, aljazva
          11.3.1.5. Sarokkötés ollós csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.1.6. Sarokkötés ollós csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.1.7. Sarokkötés ollós csappal, árkolva
          11.3.1.8. Sarokkötés szakállas vésett csappal, 1/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.1.9. Sarokkötés szakállas fészkes csappal, 2/3 anyagvastagságban aljazva
        11.3.2. Keretkötések „T” kötései
          11.3.2.1. T kötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
          11.3.2.2. T kötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.2.3. T kötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.2.4. T kötés vésett csapozással, árkolva
        11.3.3. Keresztkötések
          11.3.3.1. Keresztkötés vésett csapozással, 1/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.3.2. Keresztkötés vésett csapozással, 2/3 anyagvastagságban aljazva
          11.3.3.3. Keresztkötés vésett csapozással, árkolva
          11.3.3.4. Keresztkötés rálapolással
          11.3.3.5. Keresztkötés lapolással, fél anyagvastagságban aljazva
      11.4. Kávakötések
        11.4.1. Sarokkötések
          11.4.1.1. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, szerelőléccel
          11.4.1.2. Kávasarokkötés egyenes illesztéssel, köldökcsappal
          11.4.1.3. Kávasarokkötés sarkalással, szerelőléccel, lamellóval
          11.4.1.4. Kávasarokkötés egyenes rálapolással, szerelőléccel
          11.4.1.5. Kávasarokkötés egyenes csapozással
          11.4.1.6. Kávasarokkötés kettős csapozással
          11.4.1.7. Kávasarokkötés fecskefarkú csapozással
          11.4.1.8. Kávasarokkötés nyílt, egyenes fogazással
          11.4.1.9. Kávasarokkötés nyílt fecskefarkú fogazással
          11.4.1.10. Kávakötés félig takart fecskefarkú fogazással
          11.4.1.11. Kávakötés teljesen takart fecskefarkú fogazással
          11.4.1.12. Kávakötés teknőfogazással
        11.4.2. T kötések
          11.4.2.1. Kávakötés egyenes beeresztéssel teljes anyagvastagságban
          11.4.2.2. Kávakötés egyenes beeresztéssel fél anyagvastagságban
          11.4.2.3. Kávakötés fecskefarkú beeresztéssel
        11.4.3. Kávakeresztkötések
          11.4.3.1. Kávakeresztkötés beékeléssel
          11.4.3.2. Kávakeresztkötés fecskefarkú beeresztéssel
          11.4.3.3. Kávakötés szakállas vésett csappal
          11.4.3.4. Ékkötés
          11.4.3.5. Kávakötés ékelve
  Gyakorlófeladatok a 11. fejezethez
 • Cím
  Faipari szakrajz
  Szerző
  Ágfalvi Flóra - Bársony István - Szerényi István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-4-15
  ISBN
  9789639702608
  Kiadási év
  2017