Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Számlázási Kézikönyv

Számlázási Kézikönyv
13 545 Ft
 • Tartalom:

   

  SZÁMLAKIBOCSÁTÓ OLDALÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

  Számlázás

  ■ A számlakibocsátási kötelezettségről általában

  ■ A kibocsátás napja (Mikor kell számláznunk?)

  ■ Általános szabályok

  ■ Különös rendelkezések

  ■ A számla sorszáma (A szigorú sorszámozás követelménye, az adóigazgatásra való alkalmasság)

  ■ Az értékesítő adatai (Ki valósítja meg az ügyletet?)

  ■ Az adóalanyiság speciális esetei

  ■ Külföldi adóalanyok magyar ügyletei

  ■ Az értékesítő/szolgáltatásnyújtó neve, címe, adószáma

  ■ A beszerző adatai (Kinek a részére történt az ügylet teljesítése?)

  ■ A termékbeszerző/szolgáltatást igénybe vevő neve, címe

  ■ A termékbeszerző/szolgáltatást igénybe vevő adószámának feltüntetése

  ■ A szolgáltatást igénybe vevő státusza

  ■ Speciális szabályok több telephely vagy több adószám esetén

  ■ Az ügyletre vonatkozó információk (Termék/szolgáltatás – valóban áfa hatálya alá tartozik-e az ügylet?)

  ■ A termékértékesítés fogalma általában

  ■ A termékértékesítés speciális esetei (ellenérték nélküli értékesítések)

  ■ A szolgáltatásnyújtás fogalma általában

  ■ A szolgáltatásnyújtás speciális esetei (ellenérték nélküli ügyletek)

  ■ Mely ügyletek nem tartoznak az áfa hatálya alá?

  ■ Adóalap (Mi tartozik az ellenértékbe?)

  ■ Mikor nem az ellenérték az adó alapja?

  ■ Az adó alapjába beletartozik

  ■ Az adó alapjába nem tartozik bele

  ■ Az adó alapjának csökkentése

  ■ Az ellenérték esedékessége

  ■ Adómérték (Milyen adókulcsot alkalmazhatunk?)

  ■ Az adókulcsok

  ■ Az adókulcsok időpontja

  ■ Áthárított adó (devizában kiállított számlák áfaösszegének meghatározása)

  ■ Teljesítési időpont (Mi az egyes ügyletek teljesítési időpontja?)

  ■ Főszabály

  ■ Előleg

  ■ Részteljesítés

  ■ Időszakos elszámolás

  ■ Az adófizetési kötelezettség időpontjára vonatkozó speciális szabályok

  ■ Adómentességek (Milyen adómentességek alkalmazhatók?)

  ■ Adómentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel

  ■ Adómentesség a tevékenység speciális jellegére tekintettel

  ■ Adómentesség a nemzetközi ügyletek vonatkozásában (Közösségen belüli értékesítés, Export, Egyéb nemzetközi ügyletek)

  ■ Fordított adózás alá tartozó ügyletek

  ■ Nemzetközi fordított adózás

  ■ Belföldi fordított adózás

  ■ Speciális szabályok

  ■ Önszámlázás – más helyetti számlázás

  ■ Pénzügyi képviselő

  ■ Új közlekedési eszköz

  ■ Pénzforgalmi elszámolás

  ■ Különbözeti adózás – utazási irodák

  ■ Különbözeti adózás – használt cikkek

  ■ OSS-számlázás

  ■ Egyéb szabályok

  Az adminisztráció egyszerűsítése

  ■ Számlakibocsátás, nyugtakibocsátás alóli mentesülés

  ■ Egyszerűsített számla kibocsátása

  ■ Gyűjtőszámla

  Elektronikus számlázás

  ■ Elektronikus számla – papíralapú számla

  ■ Elektronikus számla kibocsátása – alapelvek

  ■ PKI technológia

  ■ EDI technológia

  Számlák megőrzése – alapelvek

  ■ A számlák megőrzése – papíralapú számlák

  ■ A számlakibocsátóra vonatkozó szabályok

  ■ A számlabefogadóra vonatkozó szabályok (a papíralapú számlák digitalizása)

  ■ A számlák megőrzése – elektronikus számlák

  ■ EDI-számlák megőrzése

  ■ Elektronikus aláírással ellátott számlák megőrzése

  ■ Elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlák megőrzése / egyéb lehetőségek

  ■ A számlák megőrzése – összefoglalás

  Számlakorrekciók

  ■ Mikor szükséges a számlakorrekció?

  ■ A helyesbítésre vonatkozó főbb szabályok

  ■ A helyesbítés formája

  ■ Számlával egy tekintet alá eső okirat

  ■ Helyesbítő számla/stornó számla alkalmazása

  ■ A helyesbítésre vonatkozó adatok, információk

  ■ A helyesbítés elszámolása

  A számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

  ■ Általános szabályok

  ■ Adatszolgáltatásra kötelezett adóalanyok

  ■ Adatszolgáltatási kötelezettség alá eső ügyletek

  ■ Adatszolgáltatásban szerepeltetendő adatok

  ■ Nem adóalany természetes személy vevő adatai

  ■ Vevői adószám

  ■ Az ügylet adatai

  ■ Az adatszolgáltatás módja, határideje

  ■ A kötelezettség elmulasztásának következményei

  ■ Számlázórendszerek adatszolgáltatása

  A kézi számlákkal és a számlázóprogramokkal kapcsolatos szabályok

  ■ A kézi számlákkal kapcsolatos szabályok

  ■ A számlázóprogramokra vonatkozó előírások

  ■ A szigorú sorszámozás követelménye

  ■ XML adatexport

  ■ Online adatszolgáltatási kötelezettség

  ■ Felhasználói kézikönyv

  ■ Az online adatszolgáltatási kötelezettség részletszabályai

  ■ Előzetes bejelentés

  ■ A számla kiállítása

  ■ Az automatikus adatszolgáltatás indítása

  ■ Válaszüzenet

  ■ Az adatszolgáltatás technikai kérdései

  ■ Szankciók

  ■ Az online adatszolgáltatással kapcsolatos (egyéb) funkciók összefoglalása

  SZÁMLABEFOGADÓ OLDALÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

  Adófizetési kötelezettség (fordított adózás)

  ■ A fordított adózás alá eső ügyletek

  ■ Az adófizetési kötelezettség időpontjára vonatkozó szabályok

  Adólevonási jog

  ■ Az adólevonási jog keletkezése

  ■ Az adólevonási jog módja

  ■ Az adólevonás tárgyi feltétele

  ■ Adólevonási tilalmak, korlátozások

  ■ Levonási jog adószám törlése esetén

  ■ Arányosítás – adómentes tevékenységek

  ■ Arányosítás

  ■ Tárgyieszköz-figyelés

  ■ A támogatások kezelése

  ■ Az áfa visszaigénylése

  A számlabefogadó felelőssége

  ■ A fiktív számlák esetei

  ■ Az adóhatósági gyakorlat és a közösségi szabályok

  ■ A számlabefogadó által alkalmazott eljárás

  ■ Az online adatszolgáltatás ellenőrzése

  A helyesbítések elszámolása

  Elektronikus számlák befogadása, megőrzése

  ■ Elektronikus számlák befogadása

  ■ Elektronikus számlák kontírozása

  ■ Elektronikus archiválás

  Számlához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség (belföldi összesítő jelentés)

  ■ Milyen bizonylatról kell adatot szolgáltatni?

  ■ Melyik áfa-bevallásban kell a számláról adatot szolgáltatni?

  ■ Melyik bevallásban kell adatot szolgáltatni a számlával egy tekintet alá eső okiratról?

  ■ A számla milyen adatait kell szerepeltetni az M lapon?

  ■ Módosítás, érvénytelenítés esetén milyen adatok szerepeltetendőek az M lapon?

 • Cím
  Számlázási Kézikönyv
  Alcím
  Minden, amit a számlázásról tudni kell
  Szerző
  Dr. Kelemen László
  Kiadó
  Vezinfó
  Kiadási év
  2022