Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Műszaki mechanika

Műszaki mechanika
4 800 Ft

A könyv a gépész és közlekedésgépész szakmacsoport 9.-es tanulói számára készült. A könyvből többek között autószerelők, autóelektronikai műszerészek és gépgyártástechnológiai technikusok tanulhatnak sikerrel. Ezekhez a szakmákhoz a központi kerettanterv ugyanazt a tananyag mennyiséget írja elő - igaz eltérő óraszámban.

A könyv elméleti ismereteket is tartalmazó fejezeteit mindenhol magyarázó ábrasorral és nagy számban kidolgozott gyakorlatias szemléletű falatokkal láttuk el. Az egyre nehezedő feladatok megoldásában a gépészetben használatos előjelszabályokat, koordináta-rendszert használtuk. Emellett tanórai és otthoni keretek között megoldható feladatok segítenek a tananyag elsajátításában. Vagyis a tankönyv egyben feladatgyűjtemény is. Mindezt a tipográfiai szempontból is átgondolt, átlátható, strukturált, könnyen kezelhető felépítés segíti. A könyv olvasmány formátumban előremutató céllal olyan ismeretanyagot is tartalmaz, amelyek elsajátítása a később felsőfokon továbbtanuló diákok számára nyújt segítséget.

A fizikai alapok ismétlése után a legfontosabb statikai alapfogalmak, illetve a statika alaptételei következnek. Az egyensúly különböző eseteinek vizsgálata után a kényszerek típusait mutatjuk be. A könyv a tartók keresztmetszeti jellemzőinek számításával folytatódik, ahol a terület, a súlypont és az inercia számítását és szerkesztését tárgyaljuk. A 6. fejezetben csoportosítjuk a tartókat, és részletesen kidolgozott számpéldákat mutatunk be az egyszerű tartók támaszerőinek számítására. A legrészletesebben az igénybevételi ábrákkal foglalkozunk. Rövid elméleti bevezető után az egyszerűbb esetektől a bonyolultabban felé haladva mélyülünk el az igénybevételek számításában és az ábrák szerkesztésében.

A szilárdságtani alapfogalmak tisztázása után az anyagok szilárdságtani tulajdonságaival foglalkozunk. A 9. fejezettől az egyszerű igénybevételeket vesszük sorra, kezdve a húzással és a nyomással. A nyírás, hajlítás és csavarás után az összetett igénybevételekkel foglalkozunk. A könyv a hajlított tartók rugalmas alakváltozásának számolásával folytatódik.

A könyv a kinematika és a kinetika témaköreivel zárul. Itt is - hasonlóan az előzőekhez - számos megoldott és megoldandó feladaton keresztül sajátítható el a tananyag.

A könyvhöz egy 20 oldalas melléklet is tartozik. Ebben olyan táblázatokat gyűjtöttünk össze, amelyeket a könyv nem tartalmaz, de a feladatok megoldásához használtunk. Ez a táblázat-gyűjtemény jól használható segédlet minden önálló munkavégzéshez (dolgozatok, házi feladatok).

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Fizikai alapismeretek
      1.1. Mértékegységek
        1.1.1. Mértékegységek átváltása
      1.2. A testekre ható erők
        1.2.1. Az erő jellemzői
        1.2.2. Erőfajták
          1.2.2.1. Koncentrált erő
          1.2.2.2. Vonal mentén egyenletesen megoszló erő
          1.2.2.2. Vonal mentén változó nagyságú megoszló erő
        1.2.3. Az erő vetülete, felbontása
      1.3. A forgatónyomaték
        1.3.1. Az erő forgatónyomatéka
        1.3.2. A forgatónyomaték számítása
        1.3.3. Erőpár forgatónyomatéka
        1.3.4. Erő és nyomaték összetétele
        1.3.5. Erő pontra redukálása
    2. A mechanika és a statika alaptételei
      2.1. A mechanika alaptételei
        2.1.1. Az általános tömegvonzás törvénye
        2.1.2. Newton I. törvénye (tehetetlenség)
        2.1.3. Newton II. törvénye (gyorsulás)
        2.1.4. Newton III. törvénye (hatás-ellenhatás)
      2.2. Az eredő és az egyensúly fogalma
      2.3. A statika axiómái (alaptételei)
    3. Síkbeli erőrendszerek eredője
      3.1. Közös hatásvonalú erők eredője
        3.1.1. Szerkesztés
        3.1.2. Számítás
      3.2. Közös metszéspontú erők eredője
        3.2.1. Meghatározás szerkesztéssel
        3.2.2. Meghatározás számítással
      3.3. Párhuzamos erők eredője
        3.3.1. Meghatározás szerkesztéssel
        3.3.2. Meghatározás számítással
      3.4. Általános helyzetű erők eredője
        3.4.1. Közvetlen erőösszetétel
        3.4.2. Kötélsokszög-szerkesztés
        3.4.3. Általános erőrendszer eredője
    4. Statikai egyensúly és kényszerek
      4.1. Az egyensúly
        4.1.1. Egyensúlyozás egy erővel
        4.1.2. Egyensúlyozás egy erőpárral
        4.1.3. Erőrendszer helyettesítése adott pontban
        4.1.4. Egyensúlyozás adott hatásvonalú erővel és adott ponton átmenő erővel
        4.1.5. Egyensúlyozás három adott hatásvonalú erővel
      4.2. Merev testek elmozdulása
      4.3. Statikai kényszerek
        4.3.1. Elsőfokú kényszerek
        4.3.2. Másodfokú kényszerek
        4.3.3. Harmadfokú kényszerek
    5. Súlypont
      5.1. A súlypont fogalma
      5.2. Egyszerű síkidomok súlypontja
      5.3. Összetett síkidomok súlypontja
        5.3.1. A súlypont szerkesztése
        5.3.2. A súlypont számítása
      5.4. Statikai nyomaték
      5.5. Helyzeti állékonyság - felborulás
    6. Tartók csoportosítása, egyszerű tartók
      6.1. Modell felvétele, elkülönítés
      6.2. A tartók fogalma
      6.3. A tartók csoportosítása
        6.3.1. Erőtani modell szerint
        6.3.2. Statikai modell szerint
      6.4. Az egyszerű tartók
      6.5. Statikai határozottság, határozatlanság
      6.6. Egyszerű tartók reakcióerőinek számítása
      6.7. Egyszerű tartó reakcióerőinek szerkesztése
    7. Igénybevételi ábrák
      7.1. Az igénybevételek
        7.1.1. Húzó-nyomó igénybevételek
        7.1.2. Nyíró igénybevétel
        7.1.3. Hajlító igénybevétel
      7.2. Az igénybevételi ábrák
      7.3. Egyszerű terhelésű kéttámaszú tartók igénybevételei
        7.3.1. Középen koncentrált erővel terhelt tartó
        7.3.2. Koncentrált erővel általános helyen terhelt tartó
        7.3.3. Szimmetrikusan, két koncentrált erővel terhelt tartó
        7.3.4. Szimmetrikusan, három koncentrált erővel terhelt tartó
        7.3.5. Egyenletesen megoszló erővel terhelt tartó
        7.3.6. Egyenletesen megoszló erővel részlegesen terhelt tartó
        7.3.7. Koncentrált nyomatékkal terhelt tartó
        7.3.8. Túlnyúló kéttámaszú tartók
      7.4. Konzolok igénybevételi ábrái
  erővel terhelt konzol
        7.4.2. Egyenletesen megoszló erővel terhelt konzol
      7.5. Összefüggések az igénybevételi ábrák között
      7.6. Vegyes terhelésű kéttámaszú tartók
      7.7. Vegyes terhelésű konzolos tartók
      7.8. Vegyes terhelésű, túlnyúló kéttámaszú tartók
    8. Szilárdságtan, méretezések alapelvei
      8.1. A szilárdságtan tárgya
      8.2. Az igénybevételek
      8.3. Egyszerű igénybevételek
        8.3.1. Húzó és nyomó igénybevétel
        8.3.2. Nyíró igénybevétel
        8.3.3. Hajlító igénybevétel
        8.3.4. Csavaró igénybevétel
      8.4. Összetett igénybevételek
      8.5. Testeket felépítő anyagok szilárdsági tulajdonságai
        8.5.1. Homogén-inhomogén anyag
        8.5.2. Izotrop-anizotrop anyag
        8.5.3. A hőmérséklet hatása a szilárdságtani tulajdonságokra
        8.5.4. Egyéb hatások
      8.6. A szilárdsági tulajdonságok jellemzése
        8.6.1. Húzókísérlet
        8.6.2. Nyomókísérlet (törés)
        8.6.3. Az anyag szilárdságtani viselkedése
        8.6.4. Az egyenszilárdság elve
      8.7. A feladatok megoldása
        8.7.1. Szabványok használata
        8.7.2. Biztonsági és kombinációs tényezők
        8.7.3. A megengedett feszültség fogalma és számítása
          8.7.3.1. Normálfeszültség megengedett értéke
          8.7.3.2. Csúsztatófeszültség megengedett értéke
      8.8. Dinamikus igénybevételek
        8.8.1. Kifáradás jelensége
        8.8.2. Kifáradási határ, Wöhler-görbe
      8.9. Anyagok osztályozása szilárdsági tulajdonság szerint
        8.9.1. Rugalmas anyagok
        8.9.2. Képlékeny anyagok
        8.9.3. Rugalmas-képlékeny anyagok
        8.9.4. Fellazuló anyagok
    9. Inercianyomaték
      9.1. Fő inercianyomaték, főtengely
      9.2. Összetett síkidomok tehetetlenségi nyomatéka
      9.3. Fő inercianyomaték Mohr-féle körrel
      9.4. Az inerciasugár
      9.5. Keresztmetszeti tényező
      9.6. Keresztmetszetek belső magja
    10. Húzó igénybevétel
      10.1. Normál igénybevételek
        10.1.1. Normálerők
        10.1.2. Normálfeszültségek
        10.1.3. Alakváltozás
      10.2. Húzott rúd méretezése
        10.2.1. Teherbírás ellenőrzése
        10.2.2. Húzott rúd tervezése
      10.3. Hőmérséklet-változásnak kitett szerkezetek
        10.3.1. Lineáris (vonalas) hőtágulás
        10.3.2. Lineáris hőtágulás során keletkező feszültség
        10.3.3. Felületi hőtágulás
        10.3.4. Köbös hőtágulás
    11. Nyomó igénybevétel
      11.1. Nyomó igénybevételek csoportosítása
      11.2. Központosan nyomott, kihajlásmentes szerkezetek
        11.2.1. Ellenőrzés
        11.2.2. Tervezés
      11.3. Palástnyomással terhelt nyomástartó edények
        11.3.1. Csővezetékek ellenőrzése
        11.3.2. Tartályok
    12. Nyíró igénybevétel
      12.1. Nyírófeszültségek
      12.2. Alakváltozás nyíróerő hatására
      12.3. Nyírt keresztmetszet méretezése
        12.3.1. Teherbírás ellenőrzése
        12.3.2. Tervezés nyírásra
    13. Hajlító igénybevétel
      13.1. A hajlító igénybevétel típusai
      13.2. Egyenes hajlítás
        13.2.1. Alakváltozások
        13.2.2. Egyenes hajlításból származó feszültségek
        13.2.3. Méretezés egyenes hajlításra
          13.2.3.1. Egyenesen hajlított tartók ellenőrzése
          13.2.3.2. Egyenesen hajlított tartók tervezése
      13.3. Ferde hajlítás
    14. Csavaró igénybevétel
      14.1. Csavaró igénybevétel
      14.2. Csavarófeszültségek
      14.3. Csavaró alakváltozások
      14.4. Méretezés csavarásra
        14.4.1. Csavart rudak ellenőrzése
        14.4.2. Csavart rudak tervezése
      14.5. További keresztmetszetek csavarása
        14.5.1. Körgyűrű-keresztmetszet
        14.5.2. Vékony falú, zárt, üreges keresztmetszetek
        14.5.3. Téglalap-keresztmetszetek
    15. Kihajlás
      15.1. Központosan nyomott, kihajlásra hajlamos rudak
    16. Összetett igénybevételek
      16.1. Egyirányú összetett igénybevételek
        16.1.1. Nyírással egyidejű csavarás
        16.1.2. Hajlítás és egyidejű normálerő
      16.2. Többirányú összetett igénybevételek
        16.2.1. Hajlítással egyidejú csavarás
        16.2.2. Hajlítás és nyírás
          16.2.2.1. Hosszirányú nyírófeszültség
          16.2.2.2. Ferde nyírófeszültség
          16.2.2.3. Függőleges nyírófeszültség
          16.2.2.4. Maximális nyírófeszültség négyszögkeresztmetszetben
    17. Hajlított tartók rugalmas alakváltozása
      17.1. Az alakváltozások formája
      17.2. Befogott tartók alakváltozása
      17.3. Kéttámaszú tartó alakváltozása
    18. Kinematika
      18.1. A pont kinetikája
        18.1.1. Egyenes vonalú, egyenletes mozgás
        18.1.2. Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás
        18.1.3. Görbe vonalú, egyenletes mozgás
        18.1.4. Görbe vonalú, változó mozgás
        18.1.5. Az egyenes és görbe vonalú mozgás összehasonlítása
      18.2. Merev test kinematikája
        18.2.1. Elemi mozgások
          18.2.1.1. Merev test haladó mozgása
          18.2.1.2. Merev test fix tengely körüli forgómozgása
        18.2.2. Merev test összetett mozgása
          18.2.2.1. Több haladó mozgás
          18.2.2.2. Haladó és forgó mozgás
    19. Kinetika
      19.1. Newton törvényei
      19.2. Vonatkoztatási rendszerek
        19.2.1. Inerciarendszer
        19.2.2. Gyorsuló vonatkoztatási rendszer
      19.3. D’Alembert-elv
      19.4. A tömegpont kinetikája
        19.4.1. Tömegpont mozgása egyenes pályán
        19.4.2. Tömegpont mozgása körpályán
      19.5. Mozgást gátló ellenállások
        19.5.1. Súrlódási ellenállás
        19.5.2. Kötélsúrlódás
        19.5.3. Gördülési ellenállás
        19.5.4. Vontatási ellenállás
      19.6. Merev testek kinetikája
        19.6.1. Haladó mozgást végző merev test
        19.6.2. Forgómozgást végző merev test
        19.6.3. Tömegtehetetlenségi nyomaték
 • Cím
  Műszaki mechanika
  Szerző
  Szerényi Attila
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-6-02
  ISBN
  9786155720000
  Kiadási év
  2017