Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Levelezési ismeretek

Levelezési ismeretek
5 400 Ft

Modern világunkban az ismeretek néhány év alatt elavulnak, ahogyan bizonyára e tankönyv egy-két információja sem marad sokáig korszerű és naprakész. Hétköznapi életünk keretei egyre inkább fellazulnak, de az igényes írásbeli kommunikáció alapjai, a nyelvhelyesség, a helyesírás, az alapvető szerkesztési ismeretek, udvariassági formák húsz-harminc éve nem sokat változtak, és várhatóan így lesz ez a következő évtizedekben is.

Bízunk benne, hogy diákok és kollégák egyaránt szívesen forgatják majd ezt a könyvet, amely a hatalmas levelezési ismeretanyagot igyekszik átláthatóan, közérthetően, gyakorlati tanácsokkal, példákkal és érdekes kiegészítésekkel, feladatokkal bemutatni. Az volt a célunk, hogy ne csak a tantervi követelményeknek feleljen meg, hanem kézikönyvként is használható legyen: tanácsokat, iránymutatásokat, mintákat találjon benne, aki bármiféle levelet szeretne fogalmazni, elkészíteni.

Jó tanulást, hasznos munkát, eredményes írásbeli kommunikációt kívánunk!

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Az írás és a levelezés története
      1.1. Adathordozók és íróeszközök
        1.1.1. Az üzenetek írása
        1.1.2. Adathordozók, íróeszközök a történelem során
        1.1.3. Az írás leegyszerűsödése
      1.2. Az üzenetek továbbítása
        1.2.1. Érdekességek a levelezésről és az üzenetek továbbításáról
    2. Levelezési alapfogalmak
      2.1. Az iratok
        2.1.1. Okiratok
        2.1.2. Egyéb fogalmak
      2.2. A levelek csoportosítása
        2.2.1. A levelezés résztvevői, tartalma
        2.2.2. A levelek továbbítási módja
    3. Az iratok, levelek követelményei, tárgyi feltételei
      3.1. A hivatalos stílus
        3.1.1. A hivatalos stílus jellemzői
        3.1.2. Stílushibák hivatalos szövegekben
      3.2. A levelezés udvariassági szabályai
        3.2.1. A papíralapú levelezés udvariassági szabályai
        3.2.2. Az elektronikus levelezés udvariassági szabályai
      3.3. Az iratok helyesírási szempontjai
        3.3.1. A számok helyesírása
        3.3.2. Keltezés az iratokban
        3.3.3. Azonosító és egyéb adatok helyes írásmódja
        3.3.4. Címek, rangok helyesírása
        3.3.5. Nyelvhelyesség az iratokban
      3.4. Jogszabályi követelmények az iratokban
        3.4.1. Szerződések
        3.4.2. Jogszabályi hivatkozások az iratokban
        3.4.3. A törvények és kormányrendeletek nevének helyesírási tudnivalói
    4. A hivatalos levél formája
      4.1. A levél külső jellemzői, felépítése
        4.1.1. A levélpapír, a boríték és a boríték címzése
        4.1.2. A levél elhelyezése a lapon
        4.1.3. A levél felépítése, szerkezete
      4.2. A levél fejrésze
        4.2.1. A feladó szervezet adatai
        4.2.2. Kezelési utasítások
        4.2.3. Irattározási és hivatkozási adatok
        4.2.4. A címzett adatai
        4.2.5. Postai utasítás
        4.2.6. A levél tárgya
      4.3. Főrész – a levél törzse
        4.3.1. Megszólítás
        4.3.2. A levél szövege
        4.3.3. Elköszönő, üdvözlő szavak
      4.4. Zárórész – hitelesítő rész
        4.4.1. Aláírás(ok), bélyegző
        4.4.2. Melléklet(ek)
      4.5. Az iratkészítés tárgyi feltételei
        4.5.1. Irodagépek
        4.5.2. Egyéb irodai eszközök
        4.5.3. Irodaszerek
      4.6. A levelezés és iratkészítés során használt papírfajták, tárolóeszközök
        4.6.1. Az írásmunkákhoz használt papírok jellemzői, borítékfajták
        4.6.2. Iratok tárolására használt eszközök
    5. Az iratok, levelek rendszere és az ügyiratok
      5.1. Ügyiratok
        5.1.1. Az egyszerű ügyiratok formája, szerkesztése
        5.1.2. A nyugta és az ellennyugta
        5.1.3. Az elismervény
        5.1.4. A kötelezvény
        5.1.5. A meghatalmazás
        5.1.6. Az igazolás
        5.1.7. A nyilatkozat
    6. A magánlevél és a hivatalos levelek
      6.1. A magánlevél
        6.1.1. A magánlevelek célja és felépítése
        6.1.2. A magánlevelek formája
      6.2. Hivatali levelezés
        6.2.1. Beadványok
          6.2.1.1. A kérelem
          6.2.1.2. A kérvény
          6.2.1.3. Bejelentés
          6.2.1.4. Feljelentés
          6.2.1.5. Panasz
          6.2.1.6. Javaslat
          6.2.1.7. Fellebbezés
          6.2.1.8. Bevallás (adóbevallás)
        6.2.2. Hivatali levelek
          6.2.2.1. A határozat és a végzés a hatósági eljárásban
          6.2.2.2. Az engedély
          6.2.2.3. Igazolvány (igazolás)
          6.2.2.4. A meghívó
          6.2.2.5. Értesítés
          6.2.2.6. Idézés
    7. Iratok a munkaügy köréből
      7.1. A pályázat
      7.2. A motivációs levél
      7.3. Az önéletrajz
        7.3.1. Önéletrajztípusok
          7.3.1.1. Hagyományos önéletrajz
          7.3.1.2. Modern önéletrajzok
        7.3.2. Az önéletrajzok tartalma, szerkesztése
      7.4. A referencialevél
      7.5. A munkaszerződés
        7.5.1. Kötelező tartalmi elemek
        7.5.2. A munkaszerződés formája, stílusa
      7.6. Megbízási szerződés
      7.7. Munkaköri leírás
      7.8. Szabadság kiadása
      7.9. Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
        7.9.1. Felmondás
      7.10. Munkáltatói igazolások
    8. Üzleti levelezés
      8.1. Az üzleti levelek általános jellemzői
        8.1.1. Levéltípusok a szerződéskötés folyamatában
        8.1.2. Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai
      8.2. A szerződéskötést előkészítő levelek
        8.2.1. Érdeklődés
        8.2.2. Tájékoztatás, hírlevél
        8.2.3. Ajánlatkérés
        8.2.4. Ajánlat
      8.3. A szerződéskötés létrejöttekor keletkező levelek
        8.3.1. Megrendelőlevél
        8.3.2. Megrendelés visszaigazolása
      8.4. Szerződéskötés utáni levelek
        8.4.1. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó levelek
          8.4.1.1. Szállítási értesítés (avizó)
          8.4.1.2. Teljesítőlevél
          8.4.1.3. Számla
          8.4.1.4. Fuvarlevél
        8.4.2. A teljesítés zavaraihoz kapcsolódó levelek
          8.4.2.1. Akadályközlő levél
          8.4.2.2. Kifogásoló levelek (reklamációk)
          8.4.2.3. Válasz reklamációra
          8.4.2.4. Fizetési felszólítás
    9. Szervezetek belső iratai
      9.1. A belső iratok
        9.1.1. A belső iratok típusai
        9.1.2. A belső iratok formája
      9.2. Jegyzőkönyv
        9.2.1. A jegyzőkönyvek csoportosítása
          9.2.1.1. Jellegük szerint
          9.2.1.2. Részletességük szerint
          9.2.1.3. Megjelenési formájuk szerint
        9.2.2. A tanácskozási jegyzőkönyv készítésének folyamata
          9.2.2.1. Előkészületek
          9.2.2.2. Az esemény jegyzése
          9.2.2.3. Utómunkálatok
        9.2.3. A jegyzőkönyv általános formája
      9.3. Emlékeztető
      9.4. Feljegyzés
      9.5. Jelentés
      9.6. Beszámoló
      9.7. Körlevél
    10. Egyéb iratok
      10.1. Nyomtatványok
        10.1.1. Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből
        10.1.2. Postai nyomtatványok kitöltése
        10.1.3. Nyomtatványok az üzleti életben
      10.2. Hírközlő iratok nyelvi, tartalmi és formai jellemzői
        10.2.1. Hirdetés
        10.2.2. Plakát
        10.2.3. Tájékoztatás
        10.2.4. Értesítés
        10.2.5. Felszólítás
        10.2.6. Felhívás
      10.3. Bizonylatok
        10.3.1. Bizonylati album
        10.3.2. A bizonylatok csoportosítása
        10.3.3. Bizonylatok készítése
        10.3.4. Szabályszerű javítás
      10.4. Szerződések
        10.4.1. Tartalom és forma
        10.4.2. Adásvételi szerződés
        10.4.3. Bérleti szerződés
        10.4.4. Megbízási szerződés
        10.4.5. Kölcsönszerződés
        10.4.6. Biztosítási szerződés
        10.4.7. Bank- és folyószámlaszerződés
        10.4.8. Lízing
      10.5. Sablonok, gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése
      10.5.1 Sablon készítése szövegszerkesztővel
        10.5.2. Nyomtatvány kitöltése kézzel
 • Cím
  Levelezési ismeretek
  Szerző
  Hartyániné Barta Judit
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-9-03
  ISBN
  9786155720550
  Kiadási év
  2022