Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Földmérési és kitűzési ismeretek

Földmérési és kitűzési ismeretek
4 000 Ft

A Földmérési és kitűzési ismeretek című tankönyv a magas- és mélyépítő technikus tanulók számára készült. A jelenkor igényeinek megfelelve a tankönyv gazdagon illusztrált, naprakész ismeretanyaggal rendelkezik. Az egyes fejezetek kellően tagolt, átlátható szövegrészekből épülnek fel. A tanulást segítendő a törzsanyag szinte minden részéhez kapcsolódnak kisebb kiegészítő olvasmányok, információk, érdekességek. A tankönyv biztosítja a tanulók számára a magas- és mélyépítő technikusok feladatkörében előforduló földmérési és kitűzési alapfeladatok megértéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyagot.

Az első fejezetben röviden tárgyaljuk a geodézia legfontosabb alapfogalmait. Ezt követően 2. és 3. fejezetben megismerhetjük a vízszintes és a magassági mérések napjainkban alkalmazott főbb eszközeit, műszereit, a mérési eljárások különböző módjait. A fejezetekben bemutatjuk a legfontosabb műszerek működését, alkalmazásukat, a mérési eredmények dokumentálását, a jegyzőkönyvek készítését. A tankönyvben nagyobb hangsúlyt fektettünk a mai gyakorlatban elterjedt korszerű műszerek megismerésére. Régi műszerekkel és eljárásokkal csak olyan mélységig foglalkozunk amely a napjainkban alkalmazottakhoz feltétlenül szükséges. A 4. fejezetben röviden ismertetjük a térképek származtatását, a főbb térképtípusokat, azok felépítését, tartalmát, jelkulcsait. Az utolsó 5. fejezetben röviden bemutatjuk a kitűzés fogalmát, majd sorba vesszük az építési gyakorlatban előforduló vízszintes- és magassági kitűzési feladatokat.

 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Alapfogalmak
      1.1. A földméréstan tárgya, kialakulása
      1.2. A geodézia felosztása
        1.2.1. Felsőgeodézia
        1.2.2. Alsógeodézia
      1.3. A Föld alakja és az alakját helyettesítő szabályos felületek
        1.3.1. A Föld alakja
        1.3.2. A Föld alakját helyettesítő szabályos felületek
      1.4. Helymeghatározás a Föld felületén
        1.4.1. Alapfelület, szintfelület, alapszintfelület
        1.4.2. Abszolút helymeghatározás
        1.4.3. Relatív helymeghatározás
      1.5. A helymeghatározás módszerei
        1.5.1. Földfelszíni helymeghatározás mérőeszközökkel
        1.5.2. Légi és műholdas távérzékelés
        1.5.3. Földi távérzékelés
        1.5.4. Műholdas helymeghatározás
      1.6. Geodéziai koordináta-rendszerek
        1.6.1. Földi mérések geodéziai koordinátarendszerei
          1.6.1.1. Pont megadása derékszögű (x,y)koordinátákkal
          1.6.1.2. Pontmegadás polárkoordinátákkal
        1.6.2. Műholdas helymeghatározás koordinátarendszerei
      1.7. Országos mérési alapponthálózatok
        1.7.1. Magyarországi vízszintes alapponthálózat
        1.7.2. Magyarországi magassági alapponthálózat
    2. Vízszintes mérések
      2.1. Pontjelölések
        2.1.1. Állandó vízszintes pontjelölések
          2.1.1.1. Terepen létesített állandósított jelölések
          2.1.1.2. Beépített környezetben elhelyezkedő állandósított pontjelölések
        2.1.2. Ideiglenes pontjelölések
      2.2. Vízszintes mérések egyszerű eszközei és alkalmazásuk
        2.2.1. Vetítők
        2.2.2. Libellák
        2.2.3. Mérőszalagok
        2.2.4. A kitűzőrúd és kellékei
        2.2.5. Alapműveletek kitűzőrudakkal
          2.2.5.1. Egyenes vonal kitűzése beintéssel
          2.2.5.2. Egyenes vonal kitűzése beállással
          2.2.5.3. Egyenes kitűzése segédpontokkal (segéd kitűzőrudakkal)
          2.2.5.4. Két egyenes metszéspontjának kitűzése
        2.2.6. Szögek kitűzése mérőszalaggal
          2.2.6.1. Derékszög kitűzése mérőszalaggal
          2.2.6.2. 45°-os szög kitűzése mérőszalaggal
          2.2.6.3. 60°-os és 30°-os szögek kitűzése mérőszalaggal
        2.2.7. Párhuzamos egyenes kitűzése mérőszalaggal
        2.2.8. Szögprizmák és alkalmazásuk
          2.2.8.1. Egyenesbe állás szögprizmával
          2.2.8.2. Talppont keresése szögprizmával
          2.2.8.3. Derékszög kitűzése szögprizmával
      2.3. A szögmérés elve
        2.3.1. Vízszintes szögek megadása
        2.3.2. Magassági és zenitszög megadása
      2.4. Teodolit
        2.4.1. A teodolit működési elve
        2.4.2. A teodolit felépítése
          2.4.2.1. Alhidádé
          2.4.2.2. Geodéziai távcső
          2.4.2.3. Műszertalp
          2.4.2.4. Műszerállvány
        2.4.3. Elektronikus teodolitok
      2.5. Mérés teodolittal
        2.5.1. A teodolit felállítása
          2.5.1.1. Pontra állás
          2.5.1.2. Álló tengely függőlegessé tétele
        2.5.2. Irányzás
        2.5.3. A teodolitok leolvasóberendezései, szögértékek leolvasása
          2.5.3.1. Optikai leolvasóberendezések
          2.5.3.2. Elektronikus leolvasás
        2.5.4. A pontos mérés feltételei
        2.5.5. Műszerhibák
        2.5.6. Vízszintes szögmérés (iránymérés)
          2.5.6.1. Főbb feladatok mérés előtt
          2.5.6.2. A szögmérés és iránymérés elve, menete
          2.5.6.3. Mérési jegyzőkönyv
      2.6. Iránymérés tájékozása
      2.7. Tachiméterek, mérőállomások
        2.7.1. Optikai tachiméterek
        2.7.2. Elektronikus tachiméterek, mérőállomások
        2.7.3. Szög- és távolságmérés mérőállomással
        2.7.4. Robot-mérőállomások
      2.8. Távolságmérések
        2.8.1. Hosszmérés
        2.8.2. Távmérés
          2.8.2.1. Elektrooptikai távmérők
          2.8.2.2. Lézeres távmérők
      2.9. Vízszintes felmérések (területek, épületek felmérése)
        2.9.1. Ortogonális felmérés (derékszögű koordinátamérés)
        2.9.2. Poláris részletmérés
          2.9.2.1. Poláris részletmérés mérőállomással
          2.9.2.2. Szabad álláspont létesítése
        2.9.3. Felmérések dokumentálása
          2.9.3.1. Mérési jegyzet (manuálé)
          2.9.3.2. Mérési vázlat
          2.9.3.3. Elektronikus mérési jegyzőkönyv
        2.9.4. Felmérés műholdas rendszerekkel
          2.9.4.1. Földi GNSS-infrastruktúra
          2.9.4.2. Mérési eljárások
          2.9.4.3. RTK-mérés
      2.10. Területmérések
        2.10.1. Területmérés mérőállomással
        2.10.2. Térképi (grafikus) területszámítás
      2.11. Térbeli felmérések, lézerszkenneres felmérés
      2.11.1 Térbeli felmérés
        2.11.2. Mérés 3D lézerszkennerrel
    3. Magasságmérés
      3.1. A magasság geodéziai fogalma
      3.2. A magasságmérés módszerei
      3.3. Magassági pontjelölések
        3.3.1. Állandó pontjelölések
        3.3.2. Ideiglenes pontjelölések
      3.4. Szintezés
        3.4.1. Szintezőlécek
        3.4.2. Szintezőműszerek
          3.4.2.1. Optikai szintezőműszerek
          3.4.2.2. Elektronikus szintezőműszerek (digitális szintezők)
          3.4.2.3. Lézeres szintezők
          3.4.2.4. Hidrosztatikai szintező és alkalmazása
      3.5. A szintezés menete, módjai
        3.5.1. A szintezés alapművelete
        3.5.2. Vonalszintezés
          3.5.2.1. A vonalszintezés elve
          3.5.2.2. A vonalszintezés menete
          3.5.2.2. A vonalszintezés jegyzőkönyve
          3.5.2.3. A vonalszintezés pontosságának ellenőrzése
          3.5.2.4. A vonalszintezés főbb szabályai
        3.5.3. Hossz-szelvény szintezése
          3.5.3.1. A hossz-szelvény szintezés elve
          3.5.3.2. A hossz-szelvény szintezés menete
          3.5.3.3. Jegyzőkönyvi számítások
          3.5.3.4. Hossz-szelvény ábrázolása
        3.5.4. Keresztszelvény szintezés
          3.5.4.1. A keresztszelvény szintezés menete
          3.5.4.2. Keresztszelvény ábrázolása
        3.5.5. Területszintezés
          3.5.5.1. Négyzethálós területszintezés
      3.6. Tachimetrikus felmérés mérőállomással
      3.7. Trigonometriai magasságmérés
        3.7.1. A trigonometriai magasságmérés elve
        3.7.2. Magassági és zenitszög mérése teodolittal
        3.7.3. Épületmagasság meghatározása teodolittal
          3.7.3.1. Egyszerű magasságmérés
          3.7.3.2. Előmetszéssel történő magasságmérés
          3.7.3.3. Magasságmérés egyenesbe állás alkalmazásával
    4. Térképek
      4.1. Vetületi rendszerek
        4.1.1. Sztereografikus vetület
        4.1.2. Ferde tengelyű hengervetületek
        4.1.3. Egységes Országos Vetület (EOV)
      4.2. Térképek típusai
        4.2.1. Térképek csoportosítása
          4.2.1.1. Méretarány szerinti csoportosítás
          4.2.1.2. Előállítás módja szerinti csoportosítás
          4.2.1.3. Ábrázolás célja és módja szerinti csoportosítás
          4.2.1.4. Térképi adatok forrása szerinti csoportosítás
        4.2.2. Egységes Országos Térképrendszer (EOTR)
        4.2.3. Földmérési alaptérképek
        4.2.4. Topográfiai térképek
        4.2.5. Közműtérképek
      4.3. Jelkulcsi alapismeretek
    5. Kitűzési ismeretek
      5.1. A kitűzés feladata, csoportosítása
        5.1.1. A kitűzés elve
        5.1.2. Kitűzések csoportosítása
        5.1.3. A kitűzés sorrendje
      5.2. Alapponthálózatok
        5.2.1. Vízszintes alapponthálózat
        5.2.2. Magassági alapponthálózat
      5.3. A kitűzési munkák dokumentációi
      5.4. Épületek helyének kitűzése
        5.4.1. Kitűzés derékszögű koordinátákkal
        5.4.2. Poláris kitűzés
        5.4.3. Kitűzés GNSS-rendszert alkalmazva
      5.5. Magassági kitűzések
      5.6. Alépítményi munkákhoz kapcsolódó kitűzések
        5.6.1. Zsinórállvány
        5.6.2. Földmunkák kitűzési feladatai
          5.6.2.1. Munkagödör/pincetömb határainak kijelölése
          5.6.2.2. Sávalap helyének kitűzése
          5.6.2.3. Pontalapok helyének kitűzése
        5.6.3. Alapok magassági kitűzése helyszíni betonozáskor
        5.6.4. Pincefalak, lábazati falak helyének kitűzése
        5.6.5. Csatornázási munkák kitűzése
      5.7. Épületszerkezetek kitűzése
        5.7.1. Főfalak kitűzése
        5.7.2. Falnyílások kitűzése
        5.7.3. Födémszerkezet kitűzése
          5.7.3.1. Előregyártott elemes födémek kitűzése
          5.7.3.2. Monolit vasbeton födémek kitűzése
        5.7.4. Válaszfalak kitűzése
        5.7.5. Fedélszerkezet kitűzése
      5.8. A kitűzés átadása, átvétele
 • Cím
  Földmérési és kitűzési ismeretek
  Szerző
  Bársony István
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-5-23
  ISBN
  9786155720109
  Kiadási év
  2020