Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Turizmusmarketing és protokoll

Turizmusmarketing és protokoll
4 800 Ft

Sok könyv jelent már meg marketing témában, de kevés olyan, ami a szolgáltatások marketingjével, vagy főleg a turizmus marketingjével foglalkozna. A piacon eddig elérhető ilyen jellegű kiadványok elsősorban egyetemistáknak, szakembereknek készültek, főleg elméleti jelleggel. A turisztikai technikus képzésben azonban olyan tankönyvre van szükségünk, mellyel a mindennapi szakmai tevékenységünkhöz szükséges tudást, készségeket sajátítjuk el. A kiadvány az elmélet mellett a gyakorlati alaptudás megszerzését is elősegíti.

Reményeink szerint most egy ilyen könyvet tartanak a kezükben. Az elméleti kereten túl gyakorlati feladatokat, egy szinte az egész könyvön végigvonuló projektmunkát is tartalmaz.

A marketing nagyon izgalmas területe a vállalkozások életének. Sokrétű tevékenységet takar, rengeteg tervezést, kreativitást igényel. A marketingkampányok lebonyolítása jól összeszokott team nélkül nem megy. Napi szinten változnak a lehetőségek, újabb és újabb eszközök jelennek meg. Nem szabad lemaradni. Ezért is lényeges, hogy a tankönyv egy alap, a benne levő tudást folyamatosan meg kell újítani.

Nem marketingszakemberek képzése a cél, de az utazási vállalkozások működtetéséhez feltétlenül szükséges, hogy legalább rálátásuk legyen a témára. Turisztikai szervezőként el kell adják összeállított utazási csomagjaikat, katalógusokat kell összeszerkeszteni, megjelenni kiállításokon, vásárokon. Idegenvezetőként „önmagukat” kell eladni. Egy-egy desztinációnak, attrakciónak magához kell vonzania a látogatókat. Mindehhez adja meg az alapokat a marketing.

A tankönyv feldolgozása során legyenek kritikusak, merészek, kreatívak. Egy-egy szokatlan, jó ötlet mindennél többet ér!

A nyomtatott könyvhöz annak online elérhető verziója is jár, amely tartalmazza a kiadvány teljes anyagát kiegészítő feladatokkal, fotókkal, érdekességekkel és a tankönyvben szereplő írásbeli feladatok megoldásával.

Sikeres tanulást kíván a szerző, a szerkesztő és a kiadó!

 

 • TARTALOMJEGYZÉK
  Előszó
  Hogyan használjuk a könyvet?
    1. A marketing története, fogalma, fejlődése
      1.1. A marketing története
      1.2. A marketing fogalma
      1.3. A marketing fejlődése
      1.4. Turizmusmarketing
    2. Marketingmenedzsment, marketingstratégia
      2.1. A marketing időbeli síkjai
      2.2. A marketing egymásra épülő rendszere
      2.3. A marketingtervezés folyamata
      2.4. A marketing eszköztára, a marketingmix
    3. Fogyasztói magatartás és a vásárlási döntés folyamata
      3.1. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők
      3.2. A vásárlási döntés folyamata a turizmusban
      3.3. A vásárlási döntés típusai a turizmusban
        3.3.1. Szokásokon alapuló vásárlás
        3.3.2. Problémamegoldó vásárlás
        3.3.3. Impulzusvásárlás
    4. Piacszegmentálás, célcsoportok
      4.1. A piac szegmentálás és a szegmens fogalma
      4.2. A szegmentálás szintjei
      4.3. Szegmentálási kritériumok, szempontok
      4.4. Utastipológiák
        4.4.1. Hahn-féle (1974) tipológia
        4.4.2. Plog-féle tipológia
        4.4.3. Smith-féle tipológia
      4.5. Célpiac meghatározása
    5. Piackutatás
      5.1. A piackutatás elméleti alapjai
        5.1.1. Információgyűjtés modelljei
      5.2. Piackutatási módok
        5.2.1. Szekunder piackutatás
        5.2.2. Primer piackutatás
    6. Célok és stratégiák
      6.1. Célok meghatározása
      6.2. Stratégiák meghatározása
        6.2.1. Termék-piacfejlesztési stratégiák
        6.2.2. Növekedési stratégiák
    7. Termék-/Szolgáltatáspolitika
      7.1. A szolgáltatásmarketing sajátosságai
      7.2. A turisztikai termék
        7.2.1. A szálloda mint termék elemei
        7.2.2. Az idegenvezetői szolgáltatás elmei
        7.2.3. Az utazási vállalkozás mint termék elemei
        7.2.4. A desztináció kínálati elemei:
      7.3. Az utazási csomag
        7.3.1. Személyre szabott csomagajánlat
        7.3.2. Dinamikus csomagalkotás
      7.4. Márkázás, arculat, imázs
        7.4.1. Branding
    8. Árpolitika
      8.1. Árképzés
      8.2. Az árképzés folyamata
        8.2.1. Árrés
        8.2.2. Fedezeti pont
        8.2.3. Versenytárs alapú módszer
        8.2.4. Ajánlattételen alapuló módszer
      8.3. Utazási vállalkozások árképzése, árpolitikai intézkedései
      8.4. Szállodák árképzése, árpolitikai intézkedései
      8.5. A vendéglátás árképzése
      8.6. Idegenvezetés és az árpolitika
    9. Értékesítési (disztribúciós) politika
      9.1. Az értékesítés direkt és indirekt formái
        9.1.1. Direkt értékesítés
        9.1.2. Indirekt értékesítés
      9.2. Utazásszervezők mint értékesítők
      9.3. Utazásközvetítők mint értékesítők
      9.4. Egyéb lehetőségek az értékesítésre
      9.5. Az internet szerepe az értékesítésben
    10. Kommunikációs politika
    11. A reklám mint marketingkommunikációs eszköz
      11.1. A reklám fogalma, működése
      11.2. Fajtái
      11.3. Reklámhordozók
      11.4. Reklámeszköz
        11.4.1. A reklám elemei
        11.4.2. Hirdetések (újság, digitális felület)
        11.4.3. Plakát
        11.4.4. Prospektusok
        11.4.5. TV-spotok, reklámfilmek
        11.4.6. Digitális platformokon használt reklámeszközök
        11.4.7. Honlapok szerepe a marketingkommunikációban
      11.5. Új utakon
        11.5.1. Ambient marketing
        11.5.2. Buzz vagy „word-of-mouth" marketing
        11.5.3. Vírusmarketing
        11.5.4. Astroturfing
        11.5.5. Metaverzum
      11.6. Reklámkampány tervezése
      11.7. A reklám gazdasági és társadalmi hatásai
    12. Public Relations mint marketingkommunikációs eszköz
      12.1. A fogalom meghatározása
      12.2. A PR célcsoportjai
      12.3. A PR eszközei a turizmusban
        12.3.1. Filmek
        12.3.2. Roadshow
        12.3.3. Kiállítások, vásárok
        12.3.4. Sajtókapcsolatok, médiakapcsolatok
      12.4. Szponzorálás
      12.5. Fundraising
    13. A Sales Promotion mint marketingkommunikációs eszköz
      13.1. Fogalommeghatározás
      13.2. Fogyasztók, mint célcsoport (vásárlásösztönzés)
      13.3. Közvetítők (eladásösztönzés)
      13.4. Saját alkalmazottaink (eladásösztönzés)
      13.5. Eladáshely, üzlethelyiség
    14. Personal Selling mint marketingkommunikációs eszköz
      14.1. A személyes eladás fogalma, feladata
      14.2. Telefonos értékesítés
      14.3. Live-chat eladás
      14.4. Tárgyalás folytatása személyes találkozáskor
        14.4.1. Szervezési előkészületek
        14.4.2. Tartalmi előkészületek
    15. Direkt marketing
      15.1. A direkt marketing története és fogalma
      15.2. Telemarketing
      15.3. Postai DM
      15.4. Elektronikus DM (e-mail, sms, mms)
    16. Közösségi média szerepe a marketingben
      16.1. A PESO-modell
      16.2. Közösségi média
        16.2.1. Fotók megosztása
        16.2.2. A vélemény megosztása
        16.2.3. Sztorik megosztása
        16.2.4. Videók megosztása
        16.2.5. Facebook- és Google-hirdetések
      16.3. Influencerek
      16.4. Podcast
    17. Visszacsatolás
    18. A turizmusmarketing szintjei
      18.1. Nemzetközi szint
      18.2. Nemzeti szint
        18.2.1. Országimázs
        18.2.2. Partnerség
      18.3. Térségi szint
      18.4. Helyi/települési szint
        18.4.1. Mi mindent tudnak tenni a helyi szervezetek?
        18.4.2. Tourinfom irodák
    19. Szervezeti marketing
      19.1. A szervezeti vásárlók három csoportja
      19.2. Beszerzési helyzetek
      19.3. Új beszerzés során a folyamat
    20. Etikett és protokoll
      20.1. Alapfogalmak
      20.2. Temperamentum és viselkedés
      20.3. Alapvető udvariassági formák
        20.3.1. Köszönés
        20.3.2. Bemutatkozás, bemutatás
        20.3.3. Megszólítás
        20.3.4. Pontosság
        20.3.5. Társalgás
      20.4. Nem verbális kommunikáció
        20.4.1. Testmozgás (a testbeszéd)
        20.4.2. Térközszabályozás
        20.4.3. Kulturális emblémák
      20.5. Az írásbeli kapcsolattartás protokollja
        20.5.1. A hivatalos levél
        20.5.2. Az elektronikus levél
        20.5.3. A meghívó
      20.6. Netikett
      20.7. Étkezési kultúra
      20.8. Nyilvános szereplés
        20.8.1. A nyilvános szereplés felépítése
        20.8.2. Néhány apróság az előadáshoz, a beszédtechnikához
      20.9. Öltözködés protokolláris szempontból
        20.9.1. Jól ápoltság
        20.9.2. Alkalmi öltözet különböző rendezvényeken (dress code)
    21. Protokolláris rendezvények és nemzetközi protokoll
      21.1. Rendezvények típusai
        21.1.1. Állami rendezvények
        21.1.2. Diplomáciai szintű rendezvények
        21.1.3. Tudományos és társadalmi rendezvények
      21.2. Étkezéssel egybekötött rendezvények
        21.2.1. Álló alkalmak
        21.2.2. Ültetett alkalmak
        21.2.3. Álló-ülő fogadás
      21.3. Nemzetközi protokoll
        21.3.1. Olaszország
        21.3.2. Spanyolország
        21.3.3. Franciaország
        21.3.4. Görögország
        21.3.5. Törökország
        21.3.6. Németország
        21.3.7. Ausztria
        21.3.8. Svájc
        21.3.9. Nagy-Britannia
        21.3.10. Lengyelország
        21.3.11. Csehország
        21.3.12. Szlovákia
        21.3.13. Szlovénia
        21.3.14. Horvátország
        21.3.15. Szerbia
        21.3.16. Románia
        21.3.17. Arab országok
        21.3.18. Izrael
        21.3.19. USA
        21.3.20. Ázsia
  Irodalomjegyzék
  Képek és videók jegyzéke
  Tárgymutató
  Tartalomjegyzék
 • Cím
  Turizmusmarketing és protokoll
  Szerző
  Nemesné Lengl Marianna
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-8-21
  ISBN
  9786155720758
  Kiadási év
  2023