Termékajánló
TOP termékek
Termék részletek


Parkettázás

Parkettázás
5 600 Ft

GS-2-12 Parkettázás című új tankönyvünk a GS-2-07 Parkettázási feladatok című régi kiadványunkat váltja fel. A teljes egészében megújult tankönyv tartalmi felépítésében igazodik az új (2020-as) programtantervhez. Részletesen bemutatja a fapadlók és parketták típusait, felépítésüket, anyagait. Külön fejezetekre bontva ismerteti az egyes fapadló- és parkettatípusok készítésének menetét, a napjainkban jellemző anyaghasználatot és technológiai megoldásokat. A tankönyv ismeretanyaga tagolt, átlátható szövegrészekből épül fel. A törzsanyaghoz kiegészítésként kisebb informatív olvasmányok illeszkednek. A kiadvány gazdagon illusztrált, a jelenkor igényeinek megfelelve részletgazdag fotók, rajzok, axonometrikus ábrák segítik a tanulást. Az elméleti és gyakorlati feladatok közvetlenül kapcsolódnak a tananyaghoz. Újszerű feladattípus a hibás, helytelen megoldások felismerésére, elkerülésére való ösztönzés. A digitális kompetencia fejlesztésére is hangsúlyt helyezve számos feladat alapja az internetes keresés, a weboldalakon történő tájékozódás.

A könyv tartalmáról:

 • Az 1. fejezet elején röviden bemutatjuk a fa padlóburkolatok csoportosítási szempontjait, majd sorban ismertetjük a különböző típusú fapadlók és parketták szerkezeti felépítését, részeit, elemeit és főbb jellemzőit.
 • A 2. fejezet a fa alapvető anyagtani ismereteit foglalja össze kifejezetten a fapadlók és parketták vonatkoztatásában. Bemutatjuk a fa általános szerkezeti felépítését és a felhasználás szempontjából fontos fizikai és mechanikai tulajdonságait, majd a fejezet középső részében sorba vesszük a fa padlóburkolatok alapanyagaiként alkalmazott fafajokat, azok jellemzőit, megjelenését, felhasználásukat. A fejezet végén a padlóburkolatoknál megjelenő különböző faipari termékeket (lécek, furnérok, lapok stb.) ismertetjük. 
 • A 3. fejezetben rövid bekezdésekbe rendezve ismertetjük a fa padlóburkolatokat érő hatásokat és az általános követelményeket. 
 • A 4. fejezetben konkrét példákon és ezekhez kapcsolódó feladatokon keresztül mutatjuk be a különböző fa padlóburkolatok mennyiségmeghatározásának elvét.
 • Az 5. fejezetben ismertetjük a parkettázási munkák során alkalmazandó szerszámokat, gépeket, egyéb eszközöket. 
 • A 6. fejezetben a fapadlók különböző típusú aljzatainak (vakpadlók, úsztatott lemezborítás stb.) kialakítását mutatjuk be.
 • A 7-10. fejezet a tankönyv technológiai ismereteket tartalmazó része. Részletesen bemutatjuk a különböző fapadlók és parketták fektetésének menetét, az alapfelület előkészítését, az elemek kiosztását, szabását, összeillesztését, leerősítését stb. Az egyes fejezetek azonos logika szerint épülnek fel.
 • A 11. fejezetben a fa padlóburkolatok szegélyezéseit mutatjuk be. 
 • A 12. fejezetben részleten ismertetjük a tömörfa padlóburkolatok helyszíni felületkezelésének lépéseit. Bemutatjuk a főbb felületkezelő anyagokat ás azok alkalmazását.
 • Az utolsó fejezetben a fa padlóburkolatok jellemző hibáival, károsodásaival foglalkozunk. Az egyes padlótípusoknál röviden bemutatjuk a javítási módokat.
 • TARTALOMJEGYZÉK
    1. Fa padlóburkolatok típusai
      1.1. A fa padlóburkolatok osztályozása
        1.1.1. Rétegszám szerinti csoportosítás
        1.1.2. Fektetési mód szerinti csoportosítás
        1.1.3. Rendeltetés és elhelyezkedés szerinti csoportosítás
      1.2. Fa padlóburkolatok általános rétegfelépítése
      1.3. Fa padlóburkolatok elemei, részei
      1.4. Fapadlók típusai, szerkezeti felépítésük
        1.4.1. Hajópadló
        1.4.2. Svédpadló
      1.5. Parketták típusai, szerkezeti felépítésük
        1.5.1. A vakpadlók
          1.5.1.1. Hagyományos vakpadlók
          1.5.1.2. Ragasztott vakpadlók
        1.5.2. Csaphornyos parketták
          1.5.2.1. Csaphornyos parkettalécek
          1.5.2.2. Csaphornyos parkettaburkolatok szerkezeti felépítése
          1.5.2.3. Csaphornyos parketták fektetési mintái
        1.5.3. Lamellaparketta
        1.5.4. Mozaikparketta
        1.5.5. Ipari parketta
        1.5.6. Szalagparketta
        1.5.7. Laminált padlóburkolatok
      1.6. Egyéb beltéri fa padlóburkolatok
        1.6.1. Intarziaparketta
        1.6.2. Parafa parketta
        1.6.3. Sportpadlók
      1.7. Kültéri fapadlók
      1.8. Bambuszparketta
    2. Fa padlóburkolatok faanyagai
      2.1. A fa építőipari jelentősége
      2.2. A fa szerkezete, felépítése
        2.2.1. A fa makroszkopikus szerkezete
        2.3.2. Évgyűrűk
      2.3. A fa fizikai tulajdonságai
        2.3.1. A fa nedvességtartalma
        2.3.2. A fa dagadása, zsugorodása
        2.3.3. A fa testsűrűsége
        2.3.4. A fa hőtani tulajdonságai
        2.3.5. A fa akusztikai tulajdonságai
        2.3.6. A fa külső megjelenése
          2.3.6.1. A fa színe
          2.3.6.2. A fa rajzolata
      2.4. A fa mechanikai tulajdonságai
        2.4.1. Rugalmasság
          2.4.1.1. Igénybevétel, alakváltozás
        2.4.2. Szilárdság
        2.4.3. A faanyag keménysége
        2.4.4. A faanyag kopásállósága
      2.5. A fa hibái, betegségei
        2.5.1. Növekedésből származó hibák
        2.5.2. Farontó gombák
        2.5.3. Farontó rovarok
      2.6. A fa padlóburkolatok legfontosabb fafajtái
        2.6.1. Tűlevelű fafajok
          2.6.1.1. Lucfenyő
          2.6.1.2. Erdeifenyő
          2.6.1.3. Feketefenyő
          2.6.1.4. Vörösfenyő
          2.6.1.5. Fenyők felhasználási területei
        2.6.2. Lombos fafajok
          2.6.2.1. Tölgyek
          2.6.2.2. Bükk
          2.6.2.3. Fehér akác
          2.6.2.4. Gyertyán
          2.6.2.5. Vadcseresznye
          2.6.2.6. Juhar
          2.6.2.7. Dió, közönséges dió
          2.6.2.8. A lombos fafajok felhasználási területei
        2.6.3. Trópusi fafajok
      2.7. Fa alapanyagok, fatermékek
        2.7.1. Fűrészipari termékek
          2.7.1.1. Fűrészáru-választékok
          2.7.1.2. A fűrészáruk megjelenés szerinti megnevezései
          2.7.1.3. Fa padlóburkolatok fűrészipari termékei
        2.7.2. Furnérok
          2.7.2.1. Furnérok előállítása
          2.7.2.2. Furnérok felhasználása
        2.7.3. Faipari laptermékek
          2.7.3.1. Rétegelt lemezek
          2.7.3.2. Agglomerált laptermékek
    3. Fapadlókkal szembeni követelmények
      3.1. A fa padlóburkolatokat érő hatások
        3.1.1. Környezeti hatások
        3.1.2. Használatból adódó igénybevételek
      3.2. Általános követelmények
        3.2.1. Felületi megjelenés
        3.2.2. Mérettűrések
        3.2.3. Nedvességtartalom
      3.3. A parkettaelemek jelölése
    4. Fa padlóburkolatok kiosztása, mennyiség-meghatározás
      4.1. A fa padlóburkolatok mintázata, kiosztása
      4.2. Kiosztási tervek
      4.3. Mennyiség-meghatározás
        4.3.1. Vakpadló mennyisége
        4.3.2. Parkettaburkolat mennyisége
    5. A parkettázási munkák eszközei
      5.1. A mérés és jelölés segédeszközei
      5.2. A famegmunkálás eszközei
        5.2.1. Kézi fűrészek
          5.2.1.1. Fűrésztípusok
          5.2.1.2. A kézi fűrészelés általános menete
          5.2.1.3. A fűrészek karbantartása
        5.2.2. Vésők
        5.2.3. Gyaluk
      5.3. A famegmunkálás gépei
        5.3.1. A fűrészelés gépi eszközei
        5.3.2. A fúrás gépi eszközei
        5.3.3. Csiszológépek
      5.4. A beállítás, elhelyezés eszközei
      5.5. Egyéb eszközök
      5.6. Baleset-elhárítás, karbantartás
    6. Fa padlóburkolatok közvetlen aljzatai
      6.1. Aljzattípusok
      6.2. Vakpadlók készítése
        6.2.1. Vakpadló tervrajza
        6.2.2. Hagyományos vakpadló készítése
        6.2.3. Feltöltésbe ágyazott vakpadló
        6.2.4. Ragasztott vakpadló készítése
      6.3. Úsztatott lemezborítás készítése
      6.4. Alátétfóliák, alátétlemezek
        6.4.1. Páratechnikai fóliák
        6.4.2. Habfóliák, hablemezek
    7. Hajópadlók készítése
      7.1. Tervezés, előkészítés
      7.2. Párnafák elhelyezése
      7.3. Hajópadló-deszkák lerakása
        7.3.1. A deszkák lerakásának menete
        7.2.2. Részletképzések
        7.2.3. A padló lezárása
    8. Szegezett parketták fektetése
      8.1. Előkészítő munkarészek
        8.1.1. Tervezés
        8.1.2. A parketták fektetésének feltételei
      8.2. Lécsorok kiosztása
      8.3. Parkettalécek fektetése
        8.3.1. Parkettalécek rögzítési módjai
          8.3.1.1. Szegezés
          8.3.1.2. Csavarozás
        8.3.2. Fallécek fektetése
        8.3.3. Parkettalécek lerakása fal mellől indulva (kezdősorral)
          8.3.3.1. Kezdősor lerakása
          8.3.3.2. További lécsorok lerakása
          8.3.3.3. Zárás kialakítása
        8.3.4. Parkettalécek lerakása középvonaltól indulva (vezérsorral)
          8.3.4.1. Középvonal felvétele, kitűzés
          8.3.4.2. Vezérsor lerakása
          8.3.4.3. További lécsorok lerakása
        8.3.5. Részletképzések
    9. Ragasztott parketták fektetése
      9.1. A ragasztásról
      9.2. Felület-előkészítő és ragasztóanyagok
        9.2.1. Alapozók
        9.2.2. Parkettaragasztók
          9.2.2.1. Diszperziós parkettaragasztók
          9.2.2.2. Oldószeres parkettaragasztók
          9.2.2.3. Poliuretán (PUR) alapú parkettaragasztók
          9.2.2.4. Modifikált szilikon (MS) bázisú ragasztók
      9.3. Ragasztást megelőző munkák
        9.3.1. Aljzat ellenőrzése, előkészítése
        9.3.2. Parkettalécek válogatása
      9.4. Parketták teljes felületű ragasztása
        9.4.1. Kezdősor vagy vezérsor (első ragasztósáv) kitűzése
        9.4.2. Parkettaelemek leragasztása
      9.5. Sávos ragasztás
        9.5.1. Hagyományos sávos ragasztás
        9.5.2. Sávos ragasztás perforált alátétlemezzel
      9.6. Mozaikparketta ragasztása
    10. Úsztatott padlóburkolatok fektetése
      10.1. Az úsztatott padlókról
      10.2. Aljzat ellenőrzése, előkészítése
      10.3. Párafékező alátétfólia fektetése
      10.4. Alátétlemezek fektetése
        10.4.1. Habfóliák
        10.4.2. Hablemez táblák
        10.4.3. Parafa lemezek
        10.4.4. Kombinált alátétlemezek
      10.5. Úsztatott padlók fektetése
        10.5.1. Alapelvek
        10.5.2. Önzáró (klikkes) rendszerű elemek fektetése
          10.5.2.1. Első sor kialakítása
          10.5.2.2. Elemek méretre szabása
          10.5.2.3. A második és a további sorok lerakása
          10.5.2.4. Zárósor lerakása
          10.5.2.5. Kiszögellések, csőáttörések kialakítása
        10.5.3. Csaphornyos szalagparketták fektetése
        10.5.4. Úsztatott parketták fektetése fűtött aljzatra
    11. Szegélyek, burkolatváltások
      11.1. Falszegélyek lezárása
        11.1.1. Szegélylécek
        11.1.2. Padlóburkolathoz erősített szegélyezés
        11.1.3. Falhoz erősített szegélyezés
        11.1.4. Sarokképzés, hossztoldás
      11.2. Mozgási hézagok (dilatációk)
      11.3. Burkolatváltások
      11.4. Burkolatlezárások
    12. Fa padlóburkolatok felületkezelése
      12.1. A padló csiszolása, hézagolás
        12.1.1. Csiszolás kezdete
        12.1.2. Durvacsiszolás
        12.1.3. Hézagolás
        12.1.4. Finomcsiszolás
      12.2. Portalanítás
      12.3. Fa padlófelület alapozása
        12.3.1. Alapozók
        12.3.2. Alapozó felhordása
      12.4. Fa padlófelület lakkozása
        12.4.1. Parkettalakkok
        12.4.2. A parkettalakk felhordása
          12.4.2.1. A lakkozás megkezdésének feltételei
          12.4.2.2. A lakkozás általános menete
      12.5. Felületkezelés olajjal
      12.6. Felületkezelés viasszal
      12.7. A padlóápolásról
    13. fa padlóburkolatok hibái, javításuk
      13.1. Fapadlók hibái, károsodásai
        13.1.1. Kedvezőtlen környezeti adottságok
          13.1.1.1. Faanyag dagadása, zsugorodása
          13.1.1.2. Nedvesség okozta egyéb károk
          13.1.1.3. Károsodások megelőzése
        13.1.2. Helytelen anyaghasználat
        13.1.3. Kivitelezési hibák
          13.1.3.1. A kivitelezési hibák okai
          13.1.3.2. A leggyakoribb kivitelezési hibák
        13.1.4. Helytelen használat és karbantartás
      13.2. A fa padlóburkolatok javítása
        13.2.1. Hajópadló javítása
        13.2.2. Szegezett parketta javítása
        13.2.3. Ragasztott parketták javítása
        13.2.4. Úsztatott parketták javítása
        13.2.5. Kisebb felületi sérülések javítása
      13.3. A felületképzés felújítása
 • Cím
  Parkettázás
  Szerző
  Bársony István - Szerényi Attila - Veres Réka
  Kiadó
  Szega Books Kft.
  Kiadói kód
  GS-2-12
  ISBN
  9786155720437
  Kiadási év
  2021